S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

Účtovná kancelária

Účtovná kancelária

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovných závierok a daňových priznaní pre fyzické i právnické osoby, spracovanie personálnej a mzdovej agendy, ekonomické, daňové a podnikateľské poradenstvo, zastupovanie klientov, kontakt s úradmi a poisťovňami. Poradenstvo a pomoc pri začatí podnikania alebo stagnovaní či pri problémoch v podnikaní.

 

 

 

 

 

Ekonomické služby a poradenstvo :


 • Spracovanie účtovníctva ( JÚ a PÚ )
 • Vypracovanie daňového priznania z DPH
 • Vypracovanie daňového priznania z Dane z príjmu
 • Spracovanie výkazov účtovnej závierky
 • Spracovanie personálnej a mzdovej agendy a výkazov poisťovní
 • Evidencia knihy jázd
 • Evidencia záväzkov a pohľadávok
 • Evidencia skladového hospodárstva
 • Evidencia dlhodobého majetku vrátane odpisov
 • Vypracovanie podnikateľských zámerov
 • Vypracovanie zmlúv a dokumentov
 • Zakladanie s.r.o. - vyhotovenie dokumentov
 • Činnosť zodpovednej osoby na výkon dohľadu pri spracúvaní osobných údajov
 • Vypracovanie dokumentácie podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018

 

Cenník:


 • Účtovný zápis jednoduché účtovníctvo  ( cena za 1 zápis ) = 0,50 €
 • Účtovný zápis podvojné účtovníctvo  ( cena za 1 zápis )= 0,70 €
 • Evidencia dlhodobého majetku  ( cena za 1 ks ) = 10 €
 • Kniha jázd ( cena za 1 vozidlo a mesiac ) = 7 €
 • Mzdy a výkazy ( cena za 1 zamestnanca a mesiac ) = 10 €
 • Ročné zúčtovanie príjmov zo závislej činnosti ( cena za 1 zamestnanca ) = 15 €
 • Evidencia DPH a daňové priznanie DPH = 20 €
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel = 20 €
 • Prehľad , Hlásenie = 20 €
 • Daňové priznanie typ A = 30 €
 • Daňové priznanie typ B ( priznanie + výkazy ) = 50 €
 • Daňové priznanie typ PO ( priznanie + výkazy ) = 100 €
 • Ekonomické, daňové a právne poradenstvo ( cena za 1 hod. ) = 25 €

 

Uvedené ceny sú bez DPH. Sme platitelia DPH.