S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Organizujeme školenia o ochrane osobných údajov po celej SR v okresných a krajských mestách. Termíny a miesta školení sa nachádzajú v menu ŠKOLENIA A SEMINÁRE alebo KALENDÁR ŠKOLENÍ A SEMINÁROV. Nájdete tu aj termíny skúšok zodpovedných osôb.

 

Školenia v rozsahu 6 hodín alebo hromadné poučenia oprávnených osôb v rozsahu 3 hodiny vykonávame aj priamo u prevádzkovateľov. Tieto sú aplikované priamo na konkrétnu činnosť prevádzkovateľov.

 

Organizujeme skúšky na výkon funkcie zodpovedných osôb v krajských mestách Trenčín, Trnava, Banská Bystrica, Nitra, Žilina a Košice. Termíny sú určované vždy po dohode s ÚOOÚ. Skúšky prebiehajú pod dohľadom pracovníkov úradu, ktorý prinesie testy, na úrade ich opravia a výsledok účastníkom zasiela úrad ( potvrdenie alebo oznámenie ). Na našich školeniach sú účastníci pripravovaní na skúšky. Úspešnosť na nami organizovaných skúškach je 98 %.

 

Vykonávame činnosť ZODPOVEDNEJ OSOBY dodávateľským spôsobom. Máme dve osoby, ktoré úspešne absolvovali skúšku na zodpovedné osoby : Ing. Edita Svoreňová, Patrik Svoreň.

 

Vypracovávame povinnú dokumentáciu podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 a novely č. 84/2014 :

 

  • Poučenia oprávnených osôb
  • Evidencie informačných systémov
  • Oznámenia informačných systémov
  • Registrácie informačných systémov
  • Poverenie zodpovednej osoby a oznámenie na úrad
  • Zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
  • Záznamy o kontrolnej činnosti
  • Záznamy o bezpečnostných incidentoch

 

Zabezpečíme i vypracovanie BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU.

 

Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
Celý mesiac
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár
Najbližšie termíny školení
Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať