S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

Diskusia

V prípade, ak máte na nás nejaké otázky, alebo sa chcete podeliť o svoje názory či postrehy napr. zo školení, budeme radi ak nám ich napíšete. Diskusia slúži len pre klientov, ktorí sa zúčastnili školení !!!!!!!

 

 

Postrehy z diskusie : Pretože sú tu opakovane kladené otázky, ktoré už boli zodpovedané, tieto budú vždy vymazané. Poprosím pred zadaním otázok si skontrolovať, či už nebola v minulosti zodpovedaná. Na otázky odpovedá LEN LEKTOR, poprosím neodpovedať na ne za mňa. Ďakujem. Ing. Svoreňová

 

Diskusia a ochrana osobných údajov : napísaním otázky do diskusie bude zverejnené pri otázke len meno či prezývka, ktorú si diskutujúci sám uvedie, pričom zadaním otázky súhlasí s jej zverejnením. Osobné údaje sú chránené Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stále sa opakujú tie isté otázky, poprosím, než položíte otázku prečítajte si tie, ktoré sú už zodpovedané. Opakované otázky MAŽEM.

Vaše otázky:

Katarína Snopková:07.11.2018

Sme stavebná firma,platca DPH,robíme výmenu ventilov na vykurov.telesách v banke, ktorá je tiež platca DPH.Ide o prenos DP? Vystaviť fa za práce bez DPH? Ďakujem.

Áno, ide o práce zaradené v skupine F. Uvedená činnosť sa nachádza i v prehľade, ktorý sa nachádza na webstránke FR SR a to pod číslom 721 = Výmena ventilov na radiátor F 43 Faktúra bude s prenesením daňovej povinnosti.

Gabriela Pešková:23.04.2015

Dobrý deň, čítamna hlavnej stránke, že skúšku je možné absolvovať už iba na úrade. Znamená to teda, že rozpis, ktorý máte na stránke už neplatí ? Ďakujem

Dobrý deň. Na nami organizovaných skúškach zodpovedných osôb je väčšinou stopercentná úspešnosť. Preto nás účastníci školení požiadali o ďalšie termíny. Vychádzame preto v ústrety klientom a pridávame ďalšiu skúšku, ktorá je určená pre celú SR. Termín najbližšej skúšky : 20.5.2015 v Žiline, Hotel Dubná Skala

Angela Šuverová:11.03.2015

Dobrý deň, naša škola má vypracovaný bezpečnostný projekt, v tom čase sme mali dochádzkový systém riešený knihou dochádzok. O niekoľko dní začneme využívať dochádzkový systém s čipovými kartami, ktorý sníma aj tvár zamestnancov. Okrem IS a poučení oprávnených osôb potrebujeme prepracovať aj bezpečnostný projekt? Alebo stačí ak dopíšeme dodatok?

Dobrý deň, ak sa u prevádzkovateľa niečo mení ohľadom spracúvania osobných údajov, má povinnosť aktualizovať bezpečnostný projekt, takže túto novinku len dodatkom zahrniete do bezpečnostného projektu.

Renáta M.:10.03.2015

Dobrý deň, prosím Vás o radu - naša spoločnosť bude v najbližšom čase spúšťať e-shop na predaj oblečenia. Vo firme nemáme určenú zodpovednú osobu. Musíme vypracovať IS na e-shop a registrovať ho, alebo oznámiť, alebo aké sú naše povinnosti ohľadom ochrany os.údajov? Mockrát ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, ak chcete začať spracúvať osobné údaje za účelom ,, e-shopu,, je povinnosť ho oznámiť úradu. Ak by ste mali zodpovednú osobu, tak tento informačný systém len evidujete.

petra:25.02.2015

Dobrý deň pani Svoreňová, v roku 2014 PO, s.r.o. obdržala faktúry za tankovanie a mýta, ktoré sú z roku 2012 v celkovej sume 11 076 € z toho zahraničná dph 1 544 €. Firma cez ktorú PO, s.r.o tankovala sa dostala do likvidácie a k faktúram sme sa dostali až v roku 2014 od firmy, ktorá odkúpila jej pohľadávky, Firma nám odpustila z dlžnej sumy 4 076€ a uhradili sme tieto faktúry v hodnote 7000€. Je pre nás 7000€ daňovým výdavkom? ďakujem za odpoveĎ

Dobrý deň, daňovým výdavkom je všetko čo preukázateľne súvisí s vykonávaním vašej činnosti. Takže áno, ak ide o spotrebu PHM pri pracovných cestách, samozrejme ide o daňový výdavok. Pozor však na vecnú a časovú súvislosť, takže účtovanie cez opravy chýb minulých období.

Jana:24.02.2015

Dobry den, chcem sa opytat,ako neskusena pracovnicka na personalnom oddeleni, mam pristup k osobnym udajom zamestnancov,zmluvam ale nerobim mzdy,na to je externa firma, napriek tomu musim podpisovat nejaky papier o ich spracuvani?

Dobrý deň, áno, musíte podpísať tzv. poučenie oprávnenej osoby, bez toho by ste nemohli spracúvať osobné údaje.

Gabika:24.02.2015

Dobrý deň, neviete mi poradiť kde by sa dal nájsť vzorový súhlas zákonného zástupcu žiaka strednej školy, poprípade iba žiaka školy na spracovanie osobných údajov a taktiež vzor poučenie pre učiteľa?Ďakujem

Dobrý deň, súhlas so spracúvaním od zákonného zástupcu žiaka potrebujete ak chcete zverejňovať fotografie žiakov. Stačí jedna veta : Zákonný zástupca súhlasí so zverejňovaním fotografií dieťaťa na webovej stránke školy ( poprípade v školskom časopise). Údaje, ktoré sa spracúvajú o žiakovi v súlade s jeho štúdiom, sú údaje povinné zo zákona podľa Zákona o výchove a vzdelávaní ( školského zákona ). Poučenie môžete použiť ktorékoľvek, ktoré ja v menu NA STIAHNUTIE. Akurát tam popíšete aké údaje učiteľ o žiakoch spracúva a čo s nimi môže a nemôže robiť.

Zuzana Vasekova:23.02.2015

Dobry den, prosim Vas, mozem v bezpecnostnom projekte pouzit Vase vzory na oznamenia IS a evidencie? Teda ci mi staci prilozit do fascikla bezpecnostneho projektu tieto vyplnene evidencie a oznamenia. Vopred velmi pekne dakujem.

Dobrý deň, samozrejme vzory sú určené pre účastníkov školení a môžete si ich upraviť a použiť. Evidencii IS sa len založia. Ak máte povinnosť aj oznámiť úradu nejaké IS, tak buď požiadate úrad, aby vám poslal potvrdenie, že ste IS prihlásili, alebo si urobte kópiu oznamovacieho formulára, ktorý posielate na úrad. Je možnosť prihlásiť IS aj cez elektronický formulár cez webovú stránku ÚOOÚ. Ak to urobíte týmto spôsobom, tak si hotový formulár vytlačte a založte.

Monika Kukučiarová:18.02.2015

Dobrý deň pani Svoreňová, chcem sa Vás opýtať ohľadom kamier, máme ich na snímanie verejného priestoru, zamestnancov a ochrany majetku. A ak dobre čítam tak keď sú kamery na ochranu majetku prevádzkov. tak podliehajú oznamovacej povinnosti ? A ešte jedna otázka do kedy treba zmluvu medzi prevadz. a sprostred. mať hotovú. Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň, IS - kamerový systém podlieha evidencii, neoznamuje sa úradu. Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom musí byť uzatvorená ešte predtým, ako sprostredkovateľ začne spracúvať osobné údaje, najneskôr v deň kedy začne spracúvať osobné údaje pre prevádzkovateľa.

Margaréta Michalcová:17.02.2015

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom faktoringu. Firma splatila cez VÚB Faktoring záväzok a pohľadávka, ktorá bola voči firme A sa nám nevyplatí. Môžem to celé zaúčtovať na 546/315 ako nedaňový náklad?? alebo to treba nejako postupne odpisovať?? Druhá otázka je ohľadom auta. Dátum zaradenia je dátum, kedy obstarám auto alebo vtedy, keď je zaevidovaná až u polícii. Ďakujem.

Dobrý deň, nesplatené pohľadávky je možnosť odpísať cez opravné položky tvorené v súlade so Zákonom o účtovníctve a podľa Zákona o dani z príjmov.. V prípade, že sa rozhodnete neuplatňovať opravnú položku ako daňový výdavok, tak je to pripočítateľná položka v daňovom priznaní. Uvedením do používania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií majetku potrebných na jeho používanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov. Pričom pri motorových vozidlách osobitným predpisom je Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Janka:12.02.2015

Dobrý deň, rada by som sa spýtala na Evidenčný list k IS GPS monitoring - v Zozname osobných údajov mám napísané, že sa spracúva Titul, Meno, Priezvisko. Je osobným údajom v tomto prípade aj geografická poloha v určitom čase? (ako údaj, ktorý jednoznačne spolu s menom a priezviskom určí osobu?) Jedná sa o online monitoring služobných vozidiel. Ďakujem vopred za odpoveď.

Dobrý deň, ja osobne si nemyslím, že by GPS poloha bola osobným údajom. Ak ho však napíšete do evidenčného formulára, nebude to vadiť.

Ráczová:21.01.2015

Dobrý deň pani Ing. Svoreňová, rada by som sa informovala, či pre rok 2015 pri používaní REP je nutné denné uzávierky lepiť do pokladničnej knihy alebo nie. Po niektoré roky sme mali info aj z DÚ, že stačí ich mať zoradené, že aj pre nich pri kontrole je to jednoduchšie. Stačilo ich mať iba vložené v pokladničnej knihe. Ďakujem pekne za odpoveď.

Dobrý deň, kniha ERP slúži na záznamy o ERP. Sem sa denné uzávierky nelepia. Povinnosť podnikateľa je vyhotoviť dennú uzávierku, zákon nehovorí o tom, kde ich má následne umiestniť, proste ich len musíte mať a pri kontrole preukázať. Takže je na vás, či ich budete mať v euroobale, či ich budete lepiť do zošita, alebo či si kúpite v papiernictve knihu denných uzávierok a budete ich lepiť tam.

Igor ŠuSTEK:12.01.2015

Dobrý deň pani Svoreňová, chcem sa opýtať ked máme vo firme účtovníčku ako SZČO a spracúva mzdy na našom počítači a nijak inak s nimi nemanipuluje stačí ju iba poučiť, či musí byť s ňou spísaná aj dohoda o sprostredkovaní? A ešte jedna, lebo nenašiel som to v diskusii, máme 12 prevádzok po slovensku a v každej je IP kamera, bez toho aby sa dáta z nej ukladali, len ONLINE, je potrebné to zaradiť ako IS?

Dobrý deň. Keďže pre vás spracúva účtovníctvo dodávateľským spôsobom SZČO podľa zákona ide o sprostredkovateľa. Takže s ňou musíte mať uzatvorenú písomnú zmluvu. Nejde o oprávnenú osobu, takže ju nepoučujete. Čo sa týka kamier, ide o informačný systém, bez ohľadu na to, či z kamier záznamy robíte alebo nie. Takže je potrebné mať vypracovanú EVIDENCIU INFORMAČNÉHO SYSTÉMU, teda IS - kamerový systém.

Alena Lukáčová :05.01.2015

Dobrý deň, chcem sa spýtať čo je potrebné urobiť v prípade, že sa nám v spoločnosti zmenili konatelia. Na akom tlačive alebo akým spôsobom oznamujeme úradu túto zmenu ? ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, nahlasujú sa také zmeny, ktoré súvisia s registrovaným alebo oznámeným informačným systémom. Pretože v oznámení IS sa nachádzajú aj údaje štatutára a tieto sa zmenili, je potrebné nahlásiť zmenu. Dá sa to už i elektronicky cez webovú stránku ÚOOÚ.

lucia:19.12.2014

dobrý deň, prosím Vás o doplnenie informácie o používaní ERP. čo pri autoškolách? výučba vedenia motorového vozidla. SK NACE 85 53 Ďakujem

Dobrý deň. Táto služba sa medzi službami v prílohe zákona nenachádza, znamená to, že autoškoly nie sú povinné evidovať tržbu v ERP.

Monika Czéreová:20.11.2014

Ako formou sa treba prihlásiť k Vám na školenie na 15.január 2015 do Senca?

Dobrý deň, na školenia sa prihlasuje telefonicky na číslach 0915 668 990 alebo 0948 032 379.

Mgr. Mariana Mitterová:18.11.2014

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Mám súkromné jasličky. V Prihláške dieťaťa mám len meno a priezvisko dieťaťa, rodiča, kontakt na rodiča, adresu- nemám tam rodné čísla. Fotky detí na spoločných akciách zverejňujem na fb a webstránke firmy, ALE MAM PíISOMNÝ SÚHLAS RODIĆA so zverejňovaním fotografií. Nie sú tam uvedené žiadne mená detí. Mám 1 zamestnanca a mzdu spracúva ekonomka, ktorá mi príkaz na mzdy a odvody zasiela mailom + Prehľad na DU a Mesačný výkaz pre zdravotné poisťovne, kde sú mená zamestnancov. Aké projekty musím mať vypracované alebo stačia písomné súhlasy rodičov? Musím mať poverenú zodpovednú osobu? Projekt musí vypracovať len na to zameraná firma? Ďakujem veľmi pekne

Dobrý deň, musíte mať bezpečnostný projekt. Okrem toho poučenia oprávnených osôb a zmluvu o spracúvaní osobných údajov s externou účtovníčkou. Tiež urobené evidencie informačných systémov, podľa toho čo píšete, máte minimálne 3 informačné systémy. Okrem toho ďalšie dokumenty. Bezpečnostný projekt odporúčam dať si vypracovať odborníkom. Zodpovedná osoba už nie je povinná, je na prevádzkovateľovi či ju chce mať.

Domča:18.11.2014

Dobrý deň, mám otázku. Môj šéf mal súbor s adresami ľudí, ktorým posielal svoje predvolebné letáky. Je toto v rozpore s ochranou osobných údajov? Je nejaký legálny spôsob, podľa ktorého ich nadobudol? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, záleží odkiaľ sú dané kontakty alebo na aký účel boli získané. Ak sú z verejne dostupných zdrojov, môžu byť spracúvané bez súhlasu dotknutých osôb. Ak boli získané na úplne iný účel, tak môžu byť použité len na daný účel.

Gabriela Vaňová:11.11.2014

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Dali sme vytlačiť propagačný materiál školy /kalendáre a letáčiky/, na ktorých sú fotografie našich žiakov. Tento propagačný materiál neostane v priestoroch prevádzkovateľa. Aký súhlas je potrebný o ochrane osobných údajov? Máme súhlas na zverejňovanie fotografií v priestoroch prevádzkovateľa a na jeho webovom sídle. Ďakujem pekne.

Dobrý deň, samozrejme je potrebné mať od zákonných zástupcov súhlas so zverejnením fotografií ich detí aj na daný účel.

Lucia Ferencová:08.11.2014

Dobrý deň, sú údaje štatutárov uvedené vo výpise z obchodného registra považované za osobné údaje fyzických osôb?

Dobrý deň, áno jedná sa o osobné údaje fyzických osôb. Tieto sú v obchodnom registri zverejňované na základe osobitného predpisu ( zákona ).

ajaolka:07.11.2014

Dobrý deň Ing. Svoreňová. Naša organizácia má uzatvorenú dohodu s úradom práce na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, druh vykonávanej dobrovoľníckej služby je opatrovateľka. Chcela by som poradiť, či je ich potrebné poučiť o ochrane osobných údajov.

Dobrý deň, áno, aj tieto opatrovateľky sú oprávnené osoby a musia byť poučené.

Gabika:07.11.2014

Je možné na nejakej stránke zistiť zoznam osôb ktoré absolvovali skúšku "zodpovednej osoby" podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Dobrý deň, ja o takomto zozname neviem.

JUDr.Jana Kollárová:05.11.2014

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je legálne mať nainštalovaný kamerový systém v bytovom dome. A,či je potrebný súhlas aj ostatných obyvateľov bytového domu, kde je tento kamerový systém nainštalovaný. Vopred Vám krásne ďakujem, za odpoveď!

Dobrý deň, samozrejme podľa zákona môžete za účelom ochrany zdravia, života a majetku, odhaľovania kriminality atď. monitorovať priestory kamerami. Pretože ide o bytový dom, tak toto by malo byť predmetom odsúhlasenia na domovej schôdzi. Pravidlá rozhodovania o čomkoľvek sú súčasťou dokumentov ( stanov, domového poriadku .... ) Spoločenstva vlastníkov bytov alebo Správcu bytov. Každý priestor ktorý je monitorovaný musí byť aj označený, že je monitorovaný a to zreteľne a čitateľne.

Zuzana Vasekova:04.11.2014

Dobry den, chcela by som sa prihlasit na skusku zodpovednej osoby na 19.11.2014 v Ziline. Na aku adresu mam zaslat ziadost? Vopred dakujem.

Dobrý deň, písomnú žiadosť je potrebné poslať doporučene na sídlo našej firmy do Maduníc ( adresa v kontaktoch ).

Ácsová Jana:30.10.2014

Dobrý den, chcem sa spýtať ak zamestnanec vykonáva viac prác druhov prác pri ktorých môže prísť do styku s OÚ je potrebné mať poučenie zvlášť na každú oblasť alebo vypracovať jedno poučenie a tam zahrnúť všetko? napr. je účtovník, mzdár, personalista alebo robí rozvoz tovaru aj servis zariadení a je aj skladník atd. Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň, poučenie tzn. písomný záznam o poučení bude mať len jeden, veď ho nepoučujete napr. 10 krát, ale ho poučíte raz na všetky činnosti, ktoré má vykonávať, takže v poučení bude komplet rozsah jeho práv a povinností pri výkone jeho práce.

Jana:23.10.2014

Dobrý deň. Jedna kolegynka robila u nas na dohodu o brigad. cinnosti studenta. Dala si odklad na danovy urad ze poda danove przinanie neskor. Cize dala si odklad. Len jej nic neprislo, tak sme poslali danove priznanie bez prijmu v zahranici. A teraz jej prisiel papier z danoveho uradu ze ked si dala odklad kvoli prijmu v zahranici preco ho nedala do danoveho priznania. Co mame robit v tomto pripade. Ona ho ani mat nebude ten dokald. Co teraz? dakujem

Dobrý deň, daňové priznanie si bude musieť ona urobiť sama, pretože vám nepredložila všetky doklady. A ak si dala odklad a nemala príjmy zo zahraničia, DP sa považuje za podané oneskorene.

Frantisek Kusek:23.10.2014

Na internetových stránkach chceme zobrazovať fotky nafotené v rámci svadieb a obradov, od zákazníkov súhlas máme, je potrebné vypracovať bezpečnostný projekt?

Dobrý deň, bezpečnostný projekt nemá nič spoločné so zverejňovaním fotiek na internete. BP je povinný mať prevádzkovateľ, ktorý má v PC pripojenom na internet čo len jeden osobný údaj z § 13, teda z osobitnej kategórie osobných údajov.

Martina:22.10.2014

Dobry deň, chcela by som sa spýtať ohľadne poučenie. Prevádzkovateľa alebo konateľ spoločnosti je podľa zákona povinný poučiť. Kto može poučiť prevádzkovateľa ? Možem to urobiť aj ja ako zodpovedná osoba? Ďakujem

Dobrý deň, ak je u prevádzkovateľa zodpovedná osoba, túto poučuje prevádzkovateľ a zodpovedná osoba následne poučuje všetky oprávnené osoby.

Andrea:20.10.2014

Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu. V metodickom usmernení č.1 som sa dočítala, že osoby, ktoré vykonávajú činnosti týkajúce sa funkčnosti kamerového systému (starostlivosť, servis alebo údržbu), v rozsahu týchto úloh nemusia mať postavenie oprávnených osôb, vzťahuje sa na ne však povinnosť mlčanlivosti. Pre firmu, ktorá montuje kamerové systémy a zabezpečuje následný servis(čím môže prísť do kontaktu aj s nasnímanými obrazovými osob. údajmi) to teda znamená, že nemusí vypracovávať sprostredkovateľské zmluvy so zákazníkmi? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, ide o to, či tieto osoby OÚ pri svojej práci aj spracúvajú, napr. prehliadajú, uchovávajú alebo likvidujú .... Ak áno, ide o oprávnené osoby, ak nie, tak nie sú oprávnené osoby. To isté platí aj pre sprostredkovateľa, vždy záleží od toho či spracúva alebo nie OÚ.

Peta:16.10.2014

Dobry den, chcela by som sa opýtať..prisla mi faktúra ktorú som uz nedala do daňového priznania na nadmerný odpočet, teraz neviem do ktorého Q ju mam zaradiť a tiez co so sumou ked som si uplatnila nadmerný odpočet bez tejto poslednej faktúry... Aké daňové priznanie mam podať... Alebo co mam spraviť ???

Dobrý deň, máte dve možnosti. Buď podáte dodatočné daňové priznanie, alebo môžete odpočítať daň do konca roka v ktoromkoľvek zdaňovacom období.

Jarka:14.10.2014

Dobrý deň, všetko som prečítala, ale môžete mi poradiť? Jednoosobová s.r.o. bez zamestnancov predáva softvérové programy firmám a živnostníkom na faktúry. Prosím vás je potrebné nahlásiť IS na Úrad na ochranu OO a aký. A je potrebné absolvovať u vás školenie na ochranu osobných údajov a mať bezpečnostnú smernicu? A keby sro potrebovala niečo dať spraviť nepodnikateľovi na Zmluvu o dielo, je potrebné školenie o ochrane OÚ? Ďakujem vám veľmi pekne. Kedy najbližšie robíte školenie v Žiline - ak by konateľ/majiteľ ho musel absolvovať? Ešte raz ďakujem moc.

Dobrý deň, to že predávate softvérové programy nemá nič spoločné s informačnými systémami podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Podľa neho je softvér len pomôcka na spracovanie údajov a nie IS. To je úplne niečo iné. Je mi jasné, že po prečítaní diskusie tomu asi moc nerozumiete. Najlepšie je absolvovať školenie, kde sa všetko dozviete. Samozrejme toto nie je povinné, ale je veľmi užitočné. V Žiline je školenie 7.11.2014.

viera:07.10.2014

Dobrý deň Ing. Svoreňová, máme zástupcov vlastníkov, ktorí majú pasívny prístup na účet bytového domu prostredníctvom internetbankingu alebo výpisu z účtu doručeného e-mailom. Na účte bytového domu sú údaje o ostatných vlastníkoch. Zástupca má podpísanú "ZMLUVU o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom uzatvorená v zmysle zákona o ochrane údajov v platnom znení - pasívny prístup na účet bytového domu". Pani Ing. Svoreňová, môžeme zrušiť tieto "Zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom" a nahradiť ich dokladom " Poučenie oprávnenej osoby o ochrane osobných údajov podľa § 21 ods.2 a 3 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktoré máte na Vašej stránke. Vopred ďakujem za odpoveď. Prajem Vám krásny zvyšok dnešného dňa. S pozdravom Viera

Dobrý deň, zmluvu uzatvárate so sprostredkovateľmi. Ak zástupcovia vlastníkov vykonávajú činnosť na základe poverenia, tak sú oprávnené osoby a tie majú byť poučené - písomný záznam o poučení.

Alena Olšanská:06.10.2014

Dobrý deň,prosím Vás o radu. Naša organizácia má knihu návštev, kde získavame osobné údaje na účely identifikácie fyzickej osoby. Je povinosťou zíkavať aj číslo občianskeho preukazu? ďakujem

Dobrý deň, zákon hovorí o tom, že pri jednorazovom vstupe do priestorov je prevádzkovateľ oprávnený získavať osobné údaje : titul, meno, priezvisko, číslo OP, u cudzinca číslo pasu a štátnu príslušnosť. Je na vás, či budete alebo nebudete zapisovať číslo OP. Zákon vám to umožňuje.

Dušan:29.09.2014

Dobrý deň, jedna organizácia prevádzkuje 2 prevádzky, jedna má 500 druhá 600 zamestnancov - opr. osôb, ako sa majú vyplňovať evidenčné listy čo sa týka počtu opr. osôb. Pozn. Každá prevádzka má svoj vlastný BP. Ďakujem

Dobrý deň, píšu sa údaje o prevádzkovateľovi, takže počet všetkých oprávnených osôb dokopy.

Kornélia:04.09.2014

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Naša spoločnosť v roku 2013 zaregistrovala jeden IS s názvom databáza zákazníkov. Ale spracuje os. údaje a objednávky aj zákazníkov z Čiech ako prevádzkovateľ na základe zmluvy s českou spoločnosťou. Má tento IS zvlášť oznámiť?

Dobrý deň, ide o ten istý IS, účel je predsa rovnaký.

Milan Mišík:04.09.2014

Dobrý deň, p. Ing. Svoreňová, chcel by som sa opýtať. V prípade ak zákazník chce reklamovať u nás TV zakúpený cez náš e-shop, náklady na prepravu reklamovaného tovaru k nám hradí zákazník?

Dobrý deň, zákazník k vám reklamovaný tovar doručí, má právo na úhradu nákladov ktoré mu s tým vznikli, takže vás môže požiadať o ich preplatenie.

Zuzana:22.08.2014

Dobry den pani Ing. Svorenova, chcela by som sa opytat k akemu datumu mali byt zamestnavatelom vyhotovene suhlasy dotknutych osob (zamestnancov) so spracuvanim OÚ. A teda k akemu datumu je potrebne ich pripadne antidatovat. Dakujem.

Dobrý deň, súhlas so spracúvaním osobných údajov od zamestnancov predsa zamestnávateľ nepotrebuje, ide predsa o zmluvný vzťah. Zamestnávateľ spracúva OÚ podľa zákonov, ktoré to od neho vyžadujú. Ak však spracúvate napr. fotografie, na toto súhlas potrebujete. Mám pocit, že ste sa asi chceli skôr spýtať na poučenia oprávnených osôb. Písomný záznam má byť vyhotovený vtedy keď je oprávnená osoba poučená. A to musí byť ešte pred tým, než urobí prvú operáciu s OÚ. V prípade oprávnených osôb, ktoré vykonávali svoju činnosť už do 30.6.2013, tieto mali byť nanovo poučené najneskôr do 31.12.2013.

Štefan:19.08.2014

Dobrý deň,otázka od predajcu. Ako postupovať ďalej,keď si aj napriek písomnej výzve nepríde zákazník prevziať reklamáciu?Čo by mala výzva obsahovať?Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, po prvej výzve ak si kupujúci nepríde vec prevziať, je potrebné poslať ďalšiu výzvu, kde už môžete informovať kupujúceho, že v prípade, že si vec nevyzdvihne mu budete účtovať skladné.

Ján:19.08.2014

Je to trochu záludná otázka, ale verím, že mi na ňu odpoviete: prevádzkovateľ ma poveril ako zodpovednú osobu výkonom dohľadu nad ochranou OÚ. Práve pre neho vypracúvam správu (ako mi nariaďuje zákon), v ktorej spomínam všetky nedostatky, ktoré som odhalil a dávam v nej návrhy na nápravu. Môže úrad pri prípadnej kontrole prihliadať na tieto spísané nedostatky a udeliť pokutu prevádzkovateľovi, hoci v čase kontroly už budú nedostatky odstránené - a to z dôvodu, že v čase platnosti zákona neboli veci v spoločnosti podľa požiadaviek zákona?

Dobrý deň, úrad zisťuje pri kontrole, či prevádzkovateľ splnil povinnosti podľa zákona, ide o skutočný stav, ktorý sa pri kontrole zistí.

Dana:18.08.2014

Dobrý deň pani Svoreňová, chcem sa opýtať, či musí mat internetový portál poskytujúci výlučne služby aj reklamačný poriadok, alebo stačí keď sú reklamácie riešené v obchodných podmienkach. Firma má len webové sídlo, nemá prevádzku.

Dobrý deň, reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom a kupujúcemu dostupnom mieste u prevádzkovateľa. Keďže nemáte prevádzkareň ani žiadne predajné miesto, reklamačné podmienky máte mať v obchodných podmienkach na webovej stránke.

Iveta:12.08.2014

Dobrý deň p. Ing.Svoreňová, chcela by som sa opýtať. V spoločnosti je zamestnaný na dohodu o vykonaní práce technik na školenie v oblasti BOZP a PO. O tomto školení technik vyhovotí písomný záznam - doklad o školení kde je uvedené meno, priezvisko, funkcia a podpis školiacich zamestnancov. Tento záznam má 1x u seba a 1x je založený v spoločnosti. Inou formou neprichádza do styku ani neeviduje údaje o školených zamestnancoch. Potrebuje mať tento technik vypracované aj poučenie ako oprávnená osoba ? ďakujem za odpoveď

Dobrý deň, áno, tento pracovník musí byť poučený pretože ide o oprávnenú osobu a poučenie musí byť samozrejme písomné.

Viera Zálešáková:04.08.2014

Dobrý deň p. Ing. Svoreňová, chcela by som sa spýtať, či môžem použiť vzor, ktorý máte na stránke na stiahnutie a to je "Poverenie na výkon funkcie zodpovednej osoby", alebo ho musím ešte upraviť? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, poverenie je spracované presne podľa zákona, nie je nutné ho upravovať, dopíšete len identifikačné údaje prevádzkovateľa, osobné údaje zodpovednej osoby.

Iveta:04.08.2014

Dobrý deň p. Svoreňová, Chcela by som sa opýtať : 1. firma má zamestnancov od roku 2000, poučenie oprávnených osôb má byť dátované od roku 2000 alebo od účinnosti Zákona 428/2002 01.09.2002 a násl. 122/2013 ? 2. Spracovávam 3 firmám mzdy - napojenie na internet, stačí mi jeden bezpečnostný projekt ?/ ostatné náležitosti ako zmluva v zmysle zákona o OOÚ atď. už mám/Za odpoveď ďakujem aj za maximálne profesionálne Vaše školenie - skúšky som úspešne absolvovala. Pekný deň.

Dobrý deň, 1. ) oprávnené osoby bolo povinné poučiť nanovo podľa Zákona 122/2013 od 1.7. 2013 do 31.12.2013, teda tie ktoré boli už poučené podľa pôvodného zákona. Teda staré poučenia vymeniť za nové. Inak vždy poučujete pred tým, než oprávnená osoba urobí prvú operáciu s osobnými údajmi. 2.) Bezpečnostný projekt máte mať samozrejme vy ako prevádzkovateľ jeden, kde bude uvedené úplne všetko čo súvisí so spracúvaním osobných údajov. BP sa vypracováva podľa vyhlášky.

Milan Páleník:22.07.2014

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či musíme dať podpísať poučenie opr. osoby chyžnej a rehabilitačnému pracovníkovi, ktorí prichádzajú do kontaktu s menom a priezviskom hotelového hosťa. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, v prípade, že uvedení zamestnanci prichádzajú do styku s osobnými údajmi a pritom ich spracúvajú ( napr. ich využívajú pri svojej pracovnej činnosti ), tak sú samozrejme oprávnenými osobami a je povinnosť ich poučiť.

Lucia:15.07.2014

Dobrý deň.Chcela by som sa opýtať či musí faktúra,ktorá je zároveň dodacím aj záručným listom obsahovať informáciu o dĺžke záruky na tovar alebo službu? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, záručné doby vyplývajú priamo zo zákona, takže ak ide o kupujúceho ( spotrebiteľa ) nemusí byť vyznačená na dokladoch. Ak ide o predaj použitých výrobkov a predávajúci skráti záručnú dobu, tu musí byť táto kratšia doba vyznačená. Ak ide o kupujúceho ( odberateľa ) záruka vyplýva zo zmluvy, zo záručného listu, z označenia záručnej doby , doby použiteľnosti či spotreby priamo na tovare.

Andika:11.07.2014

Dobrý deň, pani Ing. Svoreňová. Rada by som si preverila niektoré informácie ohľadom IS – elektronický obchod (e-schop). Naša spoločnosť má viacero obchodných prevádzok, v ktorých pracujú naši zamestnanci. Vedúci jednotlivých predajní zabezpečujú kancelárske potreby cez e-shop, ktorý využívame výlučne na interné objednávky. Zodpovedný pracovník za e-shop si objednávky skompletizuje, tovar zabezpečí od externého dodávateľov a tovar doručí na predajne. Nevystavuje na naše predajné miesta žiadne dodacie listy, ani faktúry. Je potrebné v takomto prípade oznámiť IS úradu? Ďakujem pekne.

Dobrý deň, e-shop teda elektronický obchod, je predaj tovaru cez internet, tzn. že ak máte e-shop kde spracúvate osobné údaje dotknutých osôb, tento IS podlieha oznamovacej povinnosti ak prevádzkovateľ nemá zodpovednú osobu.

Roman Varga:08.07.2014

Dobrý deň, máme malú prevádzku (nemáme žiadnych zamestnancov) zameranú na predaj oleja a mazív a taktiež máme internetový obchod. A chcel by som sa opýtať či je nutné mať vypracovaný bezpečnostný projekt a či je nutné to ohlasovať na uráde alebo stačí len vytlačiť oznámenie ktoré som si stiahol s Vašej stránky vyplniť ho a zaevidovať. Ďakujem

Dobrý deň, bezpečnostný projekt by ste museli mať, ak by ste mali aspoň v jednom počítači pripojenom na internet čo len jeden osobný údaj z osobitnej kategórie osobných údajov. Toto bolo vysvetlené na školení. Ak nemáte zodpovednú osobu, tak IS - eshop je povinnosť prihlásiť na úrad, nie len evidovať.

Stano:07.07.2014

Dobrý deň prajem, v prípade že3 spoločností majú rovnaký predmet podnikania (poskytovanie kurzov) a zamestnanci týchto 3 spoločností sedia v jednej kancelárii a spracúvajú "spoločne" osobné údaje je potrebné to ošetriť spôsobom, že každá spoločnosť bude mať svoju zodpovednú osobu, svoju evidenciu a medzi sebou budú mať ešte aj zmluvu ako prevádzkovateľ a sprostredkovateľ? .... a čo v prípade týchto spoločností s IS mzdy a personalistika, kde mzdy spracúva iba jedna z týchto troch spoločností aj pre ďalšie dve? ... taktiež tri evidencie a zmluva? vopred ďakujem

Dobrý deň, každá zo spoločností je samostatný prevádzkovateľ, takže každá spoločnosť musí mať všetky povinnosti splnené osobitne, tzn. evidencie, oznámenia IS, bezpečnostný projekt ak majú takú povinnosť, poučenia atď. Medzi sebou samozrejme musia mať zmluvy prevádzkovateľ versus sprostredkovateľ.

Diana:04.07.2014

Dobrý deň, vedela by ste mi prosím poradiť ako má vyzerať poučenie pre kontrolóra. Kontrolujeme účtovné doklady, osobné spisy zamestnancov. Môžeme vo výstupoch z kontrol uvádzať OÚ u fyzických osôb ako titul, meno, zamestnávateľ, pracovné zaradenie u právnických osôb, najmä pri nájomných zmluvách názov firmy, adresa ...? Ako je to so súhlasom so spracovaním osobných údajov u kontrolovaných osôb? Ďakujem za Váš čas.

Dobrý deň, poučenia sú formálne rovnaké, obsahovo rozdielne, každá pracovná pozícia má byť presne popísaná, tzn. rozsah oprávnení a popis činnosti, nezabudnúť na pracovné zaradenie a ostatné náležitosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov od zamestnancov predsa nepotrebujete, ak ide o také osobné údaje, ktorých spracúvanie stanovujú osobitné predpisy ( zákony ).

Ing. Katarína Baloghová:03.07.2014

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže obec spraviť kópiu z nahrávky zo zasadnutia a odovzdať ju poslancom?

Dobrý deň, keďže hlas aj obraz osoby sú jej osobné údaje, nahrávku možno urobiť len so súhlasom účastníkov zasadnutia ( písomným ).

Marian Kartík:02.07.2014

Dobrý deň, zúčastnil som sa školenia Kvalita, znížená akosť a reklamácie a nová právna úprava ochrany spotrebiteľa. Pre náš eshop pripravujem text poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Bod Dôsledky odstúpenia od zmluvy, kde sa riadim vašimi pokynmi na vyplnenie. Nie je mi jasné: náklady na vrátenie tovaru. Uvediem príklad : Dobierka je v sume 10.-€. Zákazník odstúpi od zmluvy, túto čisatku mu vrátime. Tovar nám pošle naspať, jeho náklad bol napr.4€, To znamená, že náklad, ktorý mal s poslatím mu nepreplácame a znáša ho zákazník ?

Dobrý deň, pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru vždy znáša SPOTREBITEĽ.

andrea:27.06.2014

Dobry den , chcela som absolvovat 30. juna skusku na zodpovednu osobu, ale bola zrusena. Dalsia prichadza do uvahy v septembri. Ako mozeme uz teraz zabezpecit, aby sme mohli proces poucania opravnenych osob nastartovat? Moze ma konatel poverit aj bez skusky? Na skoleni som bola. Je poucenie konatela nejako obsahovo moc odlisne od ostatnych ? napr. personalistky? Dakujem.

Dobrý deň, oprávnené osoby poučuje buď zodpovedná osoba, alebo ak ju prevádzkovateľ nemá tak priamo prevádzkovateľ ( šéf ), alebo môže týmto niekoho poveriť. Poučenia oprávnených osôb sú formálne rovnaké, obsahovo rozdielne.

Anežka Sýkorová:26.06.2014

Dobrý deň, dočítala som sa, že od 1.7.2014 sa ruší poverenie všetkých ZO podľa pôvodného zákona ? To znamená, že keď prevádzkovateľ nechce mať ďalej ZO nepoverí ju. Treba tento proces nejakým spôsobom písomne ošetriť ( nahlásiť na úrad ? priložiť prílohu do BP ? ) ? Prosím o odpoveď a veľmi pekne ďakujem.

Dobrý deň, prechodné ustanovenie ( § 76 ) hovorí o tom, že zodpovedné osoby poverené výkonom dohľadu podľa pôvodného zákona ak budú pokračovať ako ZO musia úspešne do 30.6.2014 absolvovať skúšku, musia byť nanovo poverené a prihlásené na úrad, tzn. tie ZO, ktoré toto nesplnili boli k 1.7.2014 vymazané z registra zodpovedných osôb. Ak teda od 1.72014 nemá prevádzkovateľ ZO, má povinnosť na úrad oznámiť informačné systémy tie, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti.

Dagmar:26.06.2014

Dobrý deň, naša spoločnosť nemá zodpovednú osobu, máme však IS priamy marketing kde spracúvame údaje len podnikateľov a posielame ponuky poskytnutých služieb len podnikateľským subjektom. Nie sú v tomto zozname žiadne fyzické osoby. Je nutné aj v tomto prípade tento IS nahlásiť na úrad do 30.06.2014? Ďakujem

Dobrý deň, pri fyzických osobách ( napr. živnostníkoch ) je predsa ich osobný údaj ich meno, priezvisko, trvalé bydlisko ( čo býva predsa miesto podnikania ). Osobnými údajmi nie sú identifikačné údaje, teda napr. IČO, DIČ? IČ DPH. Ak v IS priamy marketing spracúvate osobné údaje, ste povinný tento IS oznámiť úradu v prípade, že nemáte poverenú a na úrade prihlásenú zodpovednú osobu.

Andrea:25.06.2014

Dobrý deň p. Svoreňová, chcem sa spýtať, či v evidencii informačného systému stačí uviesť rok, kedy sa začali spracúvať osobné údaje, ak nevieme zistiť presný dátum. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, evidencia IS obsahuje údaj o začatí spracúvania osobných údajov. Evidenčný list má prevádzkovateľ vypracovať pred začatím spracúvania OÚ. Ak robíte evidencie IS, ktoré už máte dlhšiu dobu, skúste určiť aspoň približne mesiac a rok, kedy ste začali spracúvať OÚ.

Ajaolka:25.06.2014

Dobrý deň, nájdem niekde záznam o poučení oprávnenej osoby podľa novely zákona

Dobrý deň, podľa novely zákona sa poučenia zjednodušili len o poslednú časť, tzn. že tam už nemusí byť údaj kedy oprávnená osoba skončila so svojou činnosťou. Novela tiež umožňuje robiť hromadné záznamy poučení oprávnených osôb. Vzorové poučenia sú na našej stránke v menu NA STIAHNUTIE. Prístup majú všetci účastníci školení o ochrane osobných údajov.

Iveta:25.06.2014

Dobrý deň prajem. Podnikateľ A nemá zamestnancov, má prístup na internet, vystavuje faktury SZČO a vedie si sklad.evidenciu v PC- software. Podnikateľ B mu spracováva účtovníctvo, a zasiela na Dúrad výkazy elektronicky zo svojho PC. Podnikateľ A len eviduje IS. Stačí ak podnikateľ B má len poverenie na zasielanie výkazov na D.úrad od podnikateľa A - a je to súčasťou dodatku k zmluve medzi nimi ako podnikateľmi ? Ďakujem

Medzi podnikateľom A a B musí byť písomná zmluva o spracúvaní osobných údajov so všetkými zákonom stanovenými údajmi. Podnikateľ B musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt.

Eva M:22.06.2014

Dobrý večer, som ZO ešte podľa pôvodného zákona 428/2002, skúšku budem mať budúci týždeň 24.6.2014. v prípade, že skúšku úspešne nevykonám a tým pádom ma zamestnávateľ nepoverí ani neprihlási na UOOU čo to pre mňa a zamestnávateľa znamená? Ďakujem za odpoveď!

Dobrý deň, ak prevádzkovateľ nemá poverenú a prihlásenú na úrade zodpovednú osobu, má povinnosť oznámiť ÚOOÚ tie informačné systémy, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti. Zoznam tých IS nájdete na webovej stránke úradu.

Tünde Nagyová:07.06.2014

Dobrý deň, Študujem na Slovensku technickú univerzitu, môj odbor je Personalna praca v priemyselnom podniku. Chcem sa spýtať, že potrebujem certifikat (oprávnená osoba) aj vtedy, keď mam absolvovať iba 2 týždňový prax vo výrobnom podniku? A potrebujem opravnenie ešte pre bakalarsku prácu ( tema: Zisťovanie spokojnosti zamestnancov) ? dakujem

Dobrý deň, oprávnená osoba nemá certifikát, ale má byť poučená pred prvou operáciou s osobnými údajmi a o tomto musí byť písomný záznam. Ak idete niekde pracovať a budete pri práci prichádzať do styku s osobnými údajmi tak vás prevádzkovateľ samozrejme musí poučiť.

Andrea Hilkovicova:05.06.2014

Dobry den , vedenie firmy chce zakupit dochadzkovy system , ktory by identifikoval prichod a odchod zamestnanca na zaklade odtlacku prstov. Je mozne vobec takyto system prevadzkovat , aj v pripade , ze by sme mali suhlas kazdeho zamestnanca? Dakujem.

Dobrý deň, pretože ide o spracúvanie biometrických údajov, tento podlieha osobitnej registrácii na ÚOOÚ. Až keď vám ho úrad schváli a príde vám potvrdenie o registrácii, môžete začať získavať odtlačky prstov od zamestnancov, títo s tým však musia tiež súhlasiť, takže musíte mať od každého písomný súhlas.

Andy:03.06.2014

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či v Evidencii IS, v časti V. -začiatok spracúvania osob. údajov, je treba uviesť dátum otvorenia školy, napr. r.1960?

Dobrý deň, v tejto časti sa píše skutočný dátum, kedy sa na určený účel začali spracúvať osobné údaje.

Ema:03.06.2014

Dobrý deň, povinnosť mať zodpovednú osobu je keď má prevádzkovateľ viac ako 20 oprávnených osôb. To nemáme. Jedna zamestnankyňa robí pre zamestnancov jazykové kurzy . Pre nových zamestnancov robíme niekedy aj interné školenia na program ( na firme). Školitelia –naši zamestnanci majú k dispozícii len mená a priezviská zamestnancov. Patrí to pod IS Školenia a kurzy ? - v tom prípade ich treba oznámiť , ale nevzniká povinnosť zodpovednej osoby ? A ešte jedna otázka niektoré personálne údaje spracúva konateľka v zahraničí (EU) na svojom PC, v tom štáte máme aj spravovanú počítačovú sieť - z toho vyplýva len nutnosť mať Bezpečnostý projekt ? Vopred ďakujem za odpovede.

Dobrý deň, povinnosť mať zodpovednú osobu už neplatí od 15.4.2014, je to upravené novelou 84/2014. Prevádzkovateľ si ale môže dobrovoľne poveriť ZO, tá však musí mať samozrejme úspešne absolvovanú skúšku. Bezpečnostný projekt musíte mať.

Adriana:30.05.2014

Dobrý deň, podľa platnosti zákona o ochrane OÚ bola povinnosť absolvovať skúšku do 30.6.2014. Teraz keď je to na rozhodnutí zamestnávateľa, tak túto zodpovednú osobu môže prihlásiť kedykoľvek? Budú sa tieto skúšky priebežne organizovať?

Dobrý deň, povinnosť absolvovať úspešne skúšku na zodpovednú osobu a nanovo poveriť a prihlásiť do 30.6.2014 zostala v § 76. Tento termín je však pre zodpovedné osoby, ktoré sú ZO ešte podľa pôvodného zákona 428/2002. Takže ak prevádzkovateľ chce mať aj naďalej, tzn. po 30.6.2014 zodpovednú osobu, táto musí skúšku úspešne absolvovať. Zo zákona všetky zodpovedné osoby podľa pôvodného zákona budú k 1.7.2014 zrušené, tým pádom prevádzkovateľ ďalej nebude mať zodpovednú osobu.

lucia:28.05.2014

Dobrý deň, plánujete ešte v Piešťanoch školenie o ochrane osobných údajov? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Dobrý deň, školenia o ochrane osobných údajov sú už len v krajských mestách vždy v piatok, takže najbližšie k Piešťanom buď Trnava alebo Trenčín. Termíny nájdete v menu Školenia a semináre.

eva:26.05.2014

Dobry, absolvovala som školenie u vas, po prichode do firmy v nasledujúcich dnoch som urobila skolenie pre kolegov. Pripravila som im aj poucenia na podpis. Kto je opravneny sa podpisat ako osoba, ktora poucenie vykonnala? ja alebo prevadzkovatel? (sef) .. Dakujem

Dobrý deň, poučenie podpisuje osoba, ktorá skutočne poučuje oprávnené osoby. Ak prevádzkovateľ má zodpovednú osobu, je to táto. Ak ju nemá a poučuje šéf, tak on, alebo to niekomu dá na starosť, takže ak ste to dostali ako svoju povinnosť, tak podpisujete vy, pretože ste skutočne aj poučila oprávnené osoby.

katarina:21.05.2014

Ako sa prihlásiť na skúšku, ktorú organizuje vaša spoločnosť?

Dobrý deň. Na skúšku sa prihlasuje telefonicky na čísle 0915 668 990 alebo 0948 032 379. Asistentka od vás vyžiada bližšie údaje a pošle vám žiadosť o skúšku na vyplnenie.

Katarína:21.05.2014

Dobrý deň, v prípade, že nemáme zodpovednú osobu je potrebné všetky informačné systémy oznamovať úradu alebo ich môžeme len evidovať?

Dobrý deň. V prípade, že prevádzkovateľ nemá zodpovednú osobu, tak oznamuje úradu tie informačné systémy, ktoré nespadajú pod výnimku, teda len pod evidenciu. Zoznam IS, ktoré sa musia prihlasovať na úrad je zverejnený na webovej stránke ÚOOÚ.

Ing. Hana Šagátová:21.05.2014

Máme záujem zúčastniť sa Vášho školenia o ochrane osobných údajov v Banskej Bystrici. Nenašli sme ho v aktuálnej ponuke.

Dobrý deň. Školenia o ochrane osobných údajov prebiehali denne viac ako rok. Momentálne je prioritná téma o novej právnej úprave ochrany spotrebiteľa. Nakoľko však nás záujemcovia stále žiadajú o ďalšie termíny či už školení alebo skúšok, tieto ešte budú ale už len vo vybraných krajských mestách. Termíny čoskoro nájdete na našej webovej stránke.

Saliniová:19.05.2014

Sme povinný prihlásiť IS na vykonávanie odbornej prípravy na výkon strážnej služby-vykonávame kurzy

Dobrý deň. Ak nemáte zodpovednú osobu ste povinný IS- školenia a kurzy oznámiť úradu ( bezplatné prihlásenie ). Ak máte ZO tak tento IS len evidujete.

Soňa:15.05.2014

Dobrý deň, pracujem na strednej škole ako mzdová účtovníčka, prichádzam do styku s údajmi zamestnancov, cca 22 učiteľov s údajmi žiakov, sekretárka s údajmi súčasných aj minulých žiakov, žiadateľov o zamestnanie, hospodárka s údajmi vysokoškolákov, ktorých ubytováva na našom internáte, 4 vrátničky. Kto by mal byť zodpovedná osoba? Môže to byť zástupca školy? Ďakujem.

Dobrý deň. Ak prevádzkovateľ chce mať zodpovednú osobu, môže ňou poveriť akúkoľvek osobu, ktorá spĺňa podmienky na výkon funkcie zodpovednej osoby ( právna spôsobilosť, bezúhonnosť a úspešne absolvovaná skúška ).

Zuzana:14.05.2014

Dobrý deň, chcem sa spýtať či plánujete školenie ohľadom zmien v zákonníku práce od 01.07.2014. Ďakujem

Dobrý deň. Od konca mája budú školenia ohľadom NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY OCHRANY SPOTREBITEĽA. Samozrejme tým, že sa menia ďalšie zákony, budeme na zmeny reagovať aj ďalšími školeniami.

elena:13.05.2014

dobrý deň pripravujem evidenciu informačného systému podľa Vami zadaného vzoru.jedným z bodov obsahu je počet oprávnených osôb. čo tam mám uviesť keď sa v našej spoločnosti počet oprávnených osôb neustále mení? v podstate sme všetci oprávnenými osobami lebo pristupujeme k osobným údajom našich zákazníkov ako sprostredkovateľ. cca 40 zamestnancov . vopred ďakujem za odpoveď

Dobrý deň. Počet oprávnených osôb je počet osôb ( skutočný stav ) ku dňu kedy evidujete IS.

Jozef:12.05.2014

Na školení nám bolo povedané, že po novele každý kamerový systém na ochranu objektu podlieha oznámeniu na úrad na ochranu osobných údajov. Je to pravda?

Dobrý deň. Z novely naozaj vyplýva povinnosť oznámiť IS - kamerový systém na úrad. Avšak úrad má vydať záväzné stanovisko k tomuto informačnému systému, kde bude, že ho prevádzkovatelia nemajú oznamovať, ale naďalej len evidovať. Toto je informácia, ktorú mi poskytli na právnom oddelení ÚOOÚ.

Majo:07.05.2014

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či v akciovej spoločnosti sú všetci štatutári a tiež členovia dozornej rady oprávnené osoby a musia byť poučené. Čo sa uvedie v poučení ako osoba, kto poučenie vykonal? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň. Ak prichádzajú do styku s osobnými údajmi a spracúvajú ich ( napr. ich využívajú na kontrolnú činnosť, alebo podpisujú zmluvy kde sa nachádzajú OÚ a pod. ) tak sú oprávnenými osobami.

Jana:02.05.2014

Dobrý deň p. Ing. Svoreňová, chcela by som sa opýtať čo mám dať do rozsahu oprávnení na poučenie oprávnenej osoby o ochrane osobných údajov - dispečer. Budem vám veľmi vďačná. Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň. Pre dispečera je jeho rozsah oprávnení to čo môže spracúvať, teda aké osobné údaje o klientoch, ktorí mu telefonujú a súvisia s vašou činnosťou.

Dana:30.04.2014

Dobrý deň! Firma má poučených zamestnancov podľa nového zákona. Bude sa však meniť zodpovedná osoba. Je nutné, aby boli zamestnanci nanovo poučený už s podpisom novej zodpovednej osoby?

Dobrý deň. Zmena zodpovednej osoby nemá vplyv na už vyhotovené záznamy o poučení oprávnených osôb.

Ingrid:28.04.2014

dobrý deň, neviem či padla takáto otázka, musí mať nezisková organizácia - obč.združenie tiež vypracovaný bezpeč.projekt, a nahlasenie IS nakoľko spracovávame aj mzdy? dakujem

Dobrý deň. Občianske združenie ( NO ) je podľa zákona prevádzkovateľom, takže ak spracúvate v počítači pripojenom na internet aspoň jeden z osobitnej kategórie osobných údajov musíte mať bezpečnostný projekt. Informačný systém - personálny a mzdový sa neprihlasuje, o ňom sa vedie evidencia.

mery:25.04.2014

Dobrý deň, chcem sa spýtať či s.r.o. s 2 konateľmi a 5 dohodarmi potrebuje mať vypracovaný bezpečnostný projekt. má evidovaný IS PaM, učtovné doklady, sprava registratury a registrovaný IS E-shop.Všetku agendu ohladom miezd, personalistiky a učtovnícva . robí konateľ. Komunikacia so Sp, ZP je elektronicka.ďakujem za odpoved.

Dobrý deň. Áno, spoločnosť musí mať bezpečnostný projekt.

Jozef Greško:24.04.2014

DObrý deň, včera som bol u Vás na školení a mal by som otázku. 1. Keď organizujeme ako občianské združenie podujatia a máme dobrovolníkov alebo sympatizantov (nie sú členmi OZ), ktorí nám pomáhajú a oni prídu do kontaktu s osobnými udajmi účastníkov podujatia. Čo je je potrebné v takomto prípade? Opravnenou osobou, ktorú iba poučím o ochrane OU nie sú, máme v tomto príprade pripraviť nejakú zmluvu o pomoci pri podujatí v ktorej bude poučenie o ochrane osobných údajov? 2. AK sa učastníci podujatia prihlasujú na podujatie cez elektronický formulár a nechcem, aby tam bol citlivý údaj - naboženstvo, môžem použit otázku "Z ktorej farnosti daný účastník pochádza"? Nie je to už nepriama informácia, ktorá hovorí o náboženstve? 2. Ako OZ, ktoré nemá zamestnancou - evidujeme iba IS učtovníctvo a keď organizujeme podujatia na ktorých vyžadujeme osobné údaje od účastníkov, ktoré nám pomôžu pri danom podujatí alebo k lepšiemu spoznaniu účastníkov tak je tu potrebný ešte jeden IS. Môžem ho nazvať napr. IS - evidencia účastníkov poduajatí? A ak máme zariadenie na ubytovanie ľudí tak je to asi tiež osobitný napr. IS evidenia ubytovaných? VĎaka za odpoveď a tiež za včerajšie školenie v Košiciach.

Dobrý deň. 1. dobrovoľníci vykonávajú činnosť na základe toho, že ich tým poveríte, takže sú oprávnenými osobami a je ich potrebné poučiť 2. áno, aj podľa tejto informácie sa dá nepriamo určiť náboženstvo, takže ide o osobný údaj 3. oba informačné systémy podliehajú oznamovacej povinnosti na úrad

Eva:22.04.2014

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či v Nitre plánujete ešte do konca júna skúšky zodpovednej osoby. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, zatiaľ máme ÚOOÚ stanovené termíny v Žiline a v Trenčíne v máji. V prípade dohodnutia ďalších termínov budeme o nich informovať či už na stránke, alebo formou e-mailových pozvánok.

Kornelia:21.04.2014

Dobry den, chcela by som sa opytat, akym sposobom je mozne opravit registraci IS. Neuviedli sme spravne rok zacatia spracovania os. Udajov a neuviedli sme sprostredkovatelov ako tretie strany. Moze nam urda pri kontrole vyrubit pokutu? Uviedli sme datumspustenia e-shopu,ale ccca 8 rokov predtym sme uz vytvarali databazu zakaznikov. Podavanim formulara Zmena sa to neda riesit?

Dobrý deň, zmeny v registrovaných IS sa nahlasujú úradu cez ,,zmeny,,. Od 15.4. už nejde o registráciu IS ale o oznamovanie IS.

Viera:19.04.2014

Dobrý deň pani Ing. Svoreňová prosím dali by ste na stiahnutie vzor súhlasu s uverejnením fotografie zamestnancov na portáli pre zamestnávateľa? Alebo aspoň stručne popísať v diskusii na čo by sme ako zames-teľ nemali zabudnúť? Ďakujem

Dobrý deň, čo sa týka súhlasu so zverejnením alebo sprístupnením fotografie stačí, ak vetu : zamestnanec súhlasí so zverejnením alebo sprístupnením fotografie budete mať na nejakom dokumente, ktorý má zamestnanec prečítať a podpisom potvrdiť, či už to je pracovná zmluva, interná smernica, alebo iný dokument. V diskusii už je veľa povinností vysvetlených. Keby som sem dala všetky informácie, tak by som už predsa školenia ani nemusela robiť.

Viera:16.04.2014

Dobrý deň, chcem sa spýtať či existuje zákonom stanovený vzor zmluvy pre externú zodpovednú osobu a či túto osobu prihlasujeme na úrad pre ochranu osobných údajov mi

Dobrý deň, zákonom stanovený vzor zmluvy neexistuje. Zodpovedná osoba má byť poverená, takže sa podpisuje poverenie a zodpovedná osoba musí byť i poučená, takže musí byť i vyhotovený záznam o poučení oprávnenej osoby ( ZO je súčasne aj oprávnenou osobou ) . Ak prevádzkovateľ poveril výkonom dohľadu ZO tak ju prihlasuje na úrad.

iveta wágnerová:15.04.2014

Dobrý deň, vedeli by ste mi poskytnúť ukážkový test skúšky zodpovednej osoby? Nikde ho neviem nájsť.... Vopred ďakujem.

Dobrý deň, ukážkový test zo stránky úradu stiahli, pretože obsahoval už neaktuálne otázky. Či bude ešte nejaký zverejnený na ich stránke neviem. U nás v menu NA STIAHNUTIE sa ešte pôvodný ukážkový test nachádza, avšak úrad vypracoval nové testy na základe novely zákona.

Kaskova:15.04.2014

Dobry den, prosim Vas planujete este skolenie o ochrane osob. udajov -vratane najnovsej novely niekedy v maji-juni V Martine,resp. Ziline? Dakujem Kaskova

Dobrý deň, práve bola spustená kampaň ( rozposlané pozvánky ) na aprílové a májové školenia : Zákon o ochrane osobných údajov + novela zákona č. 84/2014. Termíny sú už i na webovej stránke. Tieto končia 23.5.2014. Od 26.5.2014 už budú školenia : Kvalita, znížená akosť a reklamácie + nová právna úprava ochrany spotrebiteľov. Školenia o ochrane osobných údajov už budeme robiť len podľa záujmu alebo priamo u prevádzkovateľov. Ďalej organizujeme skúšky zodpovedných osôb pre ÚOOÚ.

Hedviga :15.04.2014

Dobrý deň. Je povinnosť oznámiť IS Rezervácie (registrovanie lístkov na kultúrne akcie, záujemca musí byť prihlásený)? Ako je to prosím teraz s oznámením a s osobitnou registráciou v súlade s novelou zákona. Na stránke Úradu pre dohľad je teraz len 1 on line formulár. Ďakujem veľmi pekne Pekný deň Turská

Dobrý deň, registrácia IS, ktorá bola spoplatnená 20 € správnym poplatkom sa zmenila na bezplatné oznámenie IS. Na stránke úradu sú informácie, ako treba oznamovať IS. Úrad musí na základe novely vypracovať elektronický formulár, cez ktorý sa bude dať IS oznámiť priamo cez ich webovú stránku. Tento úrad momentálne pripravuje.

Kristína Fedorová:14.04.2014

Dobrý deň prajem, mala by som nasledovnú otázku: V nasej firme pracuje účtovníčka, ktorá sa zaoberá účtovníctvom a zároveň personalistikou, mzdami. Mojou otázkou je, či tejto účtovníčke stačí jedno poučenie, a to: Poučenie oprávnenej osoby účtovníka alebo musí mať poučenie aj ako pre personalistu a mzdára. Za odpoveď Vám vopred ďakujem

Dobrý deň, táto oprávnená osoba musí mať jedno poučenie, kde bude kompletný popis rozsahu práce, jej povinností a popis činností.

Katarina:09.04.2014

Dobrý deň, stala so sa zodpovednou osobou v roku 2005. V tomto období už nemáme nad 20 oprávnených osôb. Chcem sa spýtať, či treba zodpovednú osobu nejako odhlásiť, alebo je nutné ísť na skúšky. Ďakujem, Katarína

Dobrý deň, od 15.4.2014 už nie je povinnosťou prevádzkovateľa mať zodpovednú osobu, môže ju mať dobrovoľne, v tom prípade musí osoba, ktorá bude túto funkciu vykonávať absolvovať skúšku.

Andrea:08.04.2014

Pekný deň, prajem! Chcela by som vás poprosiť o radu, aby som sa uistila. Sme firma montujúca kamerové systémy a zabezpečujúca i následný servis a údržbu kam.systémov našich zákazníkov. Tým pádom servisný technik narába so zariadeniami, kde sú uložené osobné údaje- obrazové záznamy ľudí . Logicky mi teda vychádza, že sme v roli sprostredkovateľa, ktorý prichádza do kontaktu s osobnými údajmi z kamerového IS našich zákazníkov. Osoby ktoré budú v rámci servisu a údržby narábať s kamerovými zariadeniami zákazníkov- teda naši vlastní servisní pracovníci sú našimi OPO, ktoré musíme poučiť. Nemusia byť priradené k nijakému IS, alebo sa to zapracuje niekde do poučenia, že narábajú s cudzími IS? Máme tým pádom povinnosť mať vypracovanú sprostredkovateľskú zmluvu s každým našim zákazníkom, s ktorým máme podpísanú aj servisnú zmluvu, ako aj na jednorazové servisné zásahy? Ďakujem vopred za vaše cenné rady na moje otázky. Prajem všetko dobré.

Dobrý deň, treba najskôr posúdiť, či servisní technici nejakým spôsobom spracúvajú kamerové záznamy, napr. či ich prehliadajú, premiestňujú a podobne. V tom prípade by išlo o spracúvanie osobných údajov na základe externého vzťahu, z čoho pri zmluvne dohodnutej systematickej činnosti by ste boli v pozícii sprostredkovateľa.

A.Adamiová:04.04.2014

Dobrý den pani Ing.vorenová, obraciam sa na Vás s otázkou ohľadom DPza DPH od 1.1.2014 pri podnikaní v združení. Prevádzkujeme maloobchod , registračné pokladne su registrované aj faktury su vystavované na kolegynu, s ktorou podnikáme v združení. Do konca roka 2013 postačovalo na konci roka prerozdelit HV k DP k dani z príjmov pomerompodla zmluvy o združení.Nakolko Zákon o DPH od 1.1.2014 nepozná pojem" poverená osoba",rada by somsa spýtala , akopostupovat v našom prípade pri DP za DPH za I..2014, čije potrebné nejakou formou prerozdelovat medzi členov príjmy a výdavky. Dakujemza odpoveď.

Dobrý deň, k podnikaniu formou združení a podávaniu DP z DPH vydalo finančné riaditeľstvo oznámenie, kde vysvetľuje postupy delenia príjmov a výdavkov. Nájdete ho tu https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Novinky_z_legislativy/IIA_zdruzenia.pdf

Markéta Babiarová:03.04.2014

Dobrý deň, pracujem vo firme X v ktorej mi konateľ dal generálnu plnu moc. S rodnými čislami a inými osobnými udajmi zamestnancov som v kontakte len pri vypracovaní pracovných zmluv a dohod o pracovnej činnosti. Vyplatné pasky a listiny nám spracuva externá učtovníčka... chcem sa opýtať či ja ako splnomocnená osoba generalnou plnou mocov musím mať školenie o ochrane osobných udajov, alebo musí ísť na toto školenie sam konatel? dakujem

Dobrý deň, školenie nie je povinné, povinné sú len skúšky zodpovedných osôb. Je na vás či si dokážete naštudovať zákon a splniť všetky povinnosti, ktoré vám z neho vyplývajú, alebo si to necháte vysvetliť na niektorom zo školení.

Renáta:03.04.2014

Prevádzkovateľ A má 4 zamestnancov a od r.2005 mu mzdy aj účtovníctvo spracúva sprostredkovateľ B. Je prev.A povinný prihlásiť na úrad IS PaM a IS účtovníctvo? Ďakujem a želám pekný deň.

Dobrý deň, tieto dva IS sa neprihlasujú, sa evidujú. Takže prevádzkovateľ A je povinný vyhotoviť evidencie týchto dvoch informačných systémov.

Silvia:02.04.2014

Dobrý deň, bola som na Vašom školení a nie som si istá v jednej veci. Pri §8 ste spomínala dopísať dodatok k zmluve do júna 2014 (neviem či medzi len so sprostredkovateľom, alebo s každou zamestnanou osobou) a o aké vyhlásenie prevádzkovateľa sa jedná? A ešte jedna prosba: nevypracujete vzor zmluvy medzi prev. a sprostr?

Dobrý deň, podľa § 8 je povinnosť si preveriť sprostredkovateľov a doplniť VYHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA, ŽE PRI VÝBERE SPROSTREDKOVATEĽA POSTUPOVAL PODĽA ZÁKONA do zmlúv medzi týmito dvomi stranami. Na základe novely zákona č. 84/2014 sa táto doba posúva o ďalší rok, takže túto povinnosť je potrebné splniť do 30.6.2015.

Dagmar:01.04.2014

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či môžu byť na web stránke ZŠ zverejnené kreditové príplatky učiteľov. Je tam uvedený titul, meno, priezvisko, názov absolvovaného vzdelania, počet získaných kreditov. Ďakujem

Dobrý deň, ak chcete niečo zverejniť napr. na webstránke, tak bez súhlasu môžete len to čo umožňuje zákon v § 12. Ostatné údaje iba s písomným súhlasom dotknutých osôb.

Lucia Koniarová:31.03.2014

Pekný deň prajem, chcela by som sa opýtať na novelu, ktorá má mať účinnosť od 15.4.2014. Podľa info na nete, je spomínané, že by skúška zodpovednej osoby nemala byť povinná, ale fakultatívna, resp. že prevádzkovateľ sa rozhodne sám, či poverí al. nepoverí zodpovednú osobu aby šla na skúšku. Chcem sa opýtať či to je pravda. A tiež poučenia oprávnených osôb, by už nemuseli byť také striktné a písomné. Aký iný spôsob môžeme použiť? A budete k novele zákona robiť školenie? Ďakujem

Dobrý deň, novela č. 84/2014 nadobudla účinnosť 15.4.2014. Zodpovedná osoba nie je povinná, je na prevádzkovateľovi, či si niekoho vyberie a tohoto poverí ako zodpovednú osobu. Skúška však ostala POVINNÁ. Ak niekto bude mať robiť zodpovednú osobu, najskôr musí úspešne absolvovať skúšku. V novele je viacero zmien, zahrnuli sme ich do nových školení.

Mária Valentová:27.03.2014

Pekný deň, chcem sa spýtať, či kolegyňa čo má živnosť a robí učtovníctvo má mať bezpečnostný projekt a ísť aj na skúšky? Mária

Dobrý deň, Bezpečnostný projekt musí mať každý prevádzkovateľ, ktorý v PC pripojenom na internet spracúva aspoň jeden z osobitnej kategórie OU uvedených v §13. Skúšku musia absolvovať len zodpovedné osoby.

smolkova:26.03.2014

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či pred poverením oprávnenej osoby je nutné, aby táto osoba predložila aktuálny výpis z registra trestov. Za odpoveď vopred ďakujem.

Dobrý deň, oprávnené osoby sa len poučujú a zodpovedné osoby sa poverujú. Bezúhonnosť musí preukázať zodpovedná osoba.

Gabriella:25.03.2014

Za oprávnenú osobu sa považuje osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi alebo ktorá ich spracúva. Chceme vedieť či sa do osob zaratávajú aj poslanci OZ.

Dobrý deň, oprávnené osoby musia byť v internom vzťahu s prevádzkovateľom. Musia prichádzať do styku s OU a spracúvať ich.

Jaro:25.03.2014

Dobrý deň, je rezervácia ubytovania na webovej stránke ako IS ktorý podlieha registrácii, meno a priezvisko sú nie povinné údaje, iba email. Ďakujem Jaro

Dobrý deň, tento rezervačný systém nepodlieha registrácií.

Zuzana Hučalová:24.03.2014

Dobrý deň, potrebujem si ujasniť povinnosť registrácie IS - Kamerový systém. Spoločnosť má menej ako 20 oprávnených osôb, kamerový systém využíva na monitorovanie areálu, skladových priestorov, príjazdovej cesty a určitých častí výroby (zamerané na zariadenia). Monitorovaniu nepodliehajú kancelárie ani iné spoločné priestory. Kamerový systém je na pojený na PC, pričom výstup z kamier je prenášaný priamo k pracovníkom obsluhy prevádzky a manipulácia je možná tiež cez internet prostredníctvom hesla zodpovedného pracovníka. Máme povinnosť registrovať tento IS, alebo ho viesť len evidenčne. V BP je zapracovaný. Mám rôzne informácie, tak by som si to chcela ujasniť. Ďakujem Hučalová

Dobrý deň, IS - Kamerový systém sa neregistruje len eviduje.

Mária Valentová:21.03.2014

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je poučenie oprávnenej osoby o ochrane osobných údajov aj pre matrikárku a referentku, ktorá vyberá dane z nehnuteľnosti. Ďakujem Valentová

Dobrý deň, je povinnosť ich poučiť. Poučenie si musíte urobiť.

Eva:20.03.2014

Dobrý deň, vodiči MKD vykonávajúci prácu v členských krajinách EÚ sú opravnené osoby. Má prevádzkovateľ povinnosti súvisiace s cezhraničným prenosom OÚ? Ďakujem

Dobrý deň, Sú to oprávnené osoby. Prevádzkovateľ nemá povinnosti ohľadom cezhraničného prenosu.

Eva:20.03.2014

Dobrý deň, prosím Vás ak je konateľ oprávnená osoba, poučuje ho sro-čka, potom čo je potrebné uviesť na poučení - poučenie vykonal ..... všetko si podpisuje sám konateľ? Ďakujem

Dobrý deň, áno všetko podpisuje sám konateľ.

Bea:18.03.2014

Dobrý deň pani inžinierka, dnes som dostala "potvrdenie o absolvovaní skúšky FO na výkon zodpov.osoby. Ďakujem za Vaše školenie, ktoré bolo základom pre moje úspešné zvládnutie skúšky. Zákon je fakt ťažký, ale Vaše príklady z praxe sú viac ako dobrým vodítkom v zorientovaní sa v danej problematike. Ešte raz vďaka a držím palce aj ostatným účastníkom Vašich kurzov. :-)

Dobrý deň, blahoželám som rada že som Vám mohla aspoň trošku pomôcť.

Mária:18.03.2014

kamerovým systémom snímame evidenčné čísla motorových vozidiel a údaje ďalej vyhodnocujeme a spracúvame a pri vyhodnocovaní spolupracujeme s ďalšou organizáciou. Pri snímaní môže zachytiť kamera aj vodiča, resp. obrysy osoby sediacej za volantom. Vyplýva nám z tejto činnosti povinnosť z hľadiska ochrany os. údajov? Príjemný deň Mária

Dobrý deň, áno ste povinný evidovať IS - Kamerový systém.

Maja:14.03.2014

Dobrý deň,chcela by son sa spýtať ohľadom registrácie IS OOÚ.Sme pranjímateľom trhových miest, ktoré prenajímame na základe zmluvy, kde uvádzame rodné číslo, nakoľko tieto osoby sú nepodnikatelia.Tieto údaje poskytujeme daňovému úradu na základe rozhodnutia o uložení záznamovej povinnosti(§37 ods.1,2 zákona č.511/1992 Zb. Sme povinní tento IS registrovať? Je uvedený zákon osobitným predpison podľa §34 ods.2 písm d) zák. 122/2013?

Otto:13.03.2014

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o informácie či je nutné evidovať prípadne registrovať IS BOZP, alebo spadá do IS personalistika a mzdy a tá istá otázka ohľadne IS vrátnica - evidencia príchodov a odchodov zamestnancov a návštev ??? Ďakujem za radu.

Dobrý deň, dokumentácia BOZP je súčasťou IS - personálny a mzdový. Návštevná kniha sa neeviduje ani neregistruje.

zuzana:12.03.2014

Dobrý deň, chcem sa spýtaľ ak máme viacero pobočiek a na každej je kamerový systém je potrebné každý evidovať?

Dobrý deň, nie eviduje sa len raz.

Renáta:12.03.2014

Konateľ založí s.r.o.-čku, v celej spoločnosti je sám, zadá inzerát na obsadenie 1 pracovného miesta. Počas doby výberového konania (cca 2 týždne) chodia životopisy uchádzačov. Je potrebné, aby niečo riešil ohľadne ochrany osobných údajov?

Dobrý deň, S.R.O -čka je zo zákona prevádzkovateľ musí splniť všetky povinnosti zo zákona.

Silvia:11.03.2014

Dobrý deň, máme vypracovaný BP v zmysle z. 428/2002. Stačí, ak tento aktualizujeme, alebo musíme vypracovať nový? Ďakujem

Dobrý deň, BP je treba aktualizovať.

Gabor:03.03.2014

Je v poriadku, že na výpise z obchodného registra vydaného na pošte je uvedené rodné číslo konateľa? Veď o výpis môže požiadať hockto, kto má občiansky preukaz!

Dobrý deň, môj osobný názor je taký, že to v poriadku nie je. Veď keď ideme požiadať o výpis priamo na súd do Obchodného registra tak tam to rodné číslo nie je. Ja len čakám, kedy tento postup pošty alebo tiež notárov niekto napadne. A dosť sa čudujem, že to ešte úrad nerieši.

Lívia:02.03.2014

Dobrý deň, jeden z 2 konateľov s.r.o. je zároveň jediným zamestnancom, Mzdu spracováva externe SZČO, kt.je zároveň manželkou dotknutej osoby (konateľa-zamestnanca) na počítači patriacom s.r.o, s pripojením na internet. CHcela by som sa spýtať: a) či je druhý konateľ automaticky oprávnenou osobou b) ako je to s poučením, keď konateľ -oprávnená osoba je ako zamestnanec zároveň dotknutou osbou c) je potrebný pri tejto konštelácii bezpečnostný projekt? Ďakujem

Dobrý deň, obaja konatelia sú oprávnené osoby a majú byť teda poučení, poučuje ich prevádzkovateľ (sro-čka ) . Firma musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt. No a samozrejme s externou účtovníčkou.

Mária Valentová:28.02.2014

Dobrý deň, bola som v Nitre na Vašom školení a chcela by som poprosiť o kontakt na osobu, ktorá nám urobí bezpečnostný projekt. Ďakujem

Dobrý deň, je to firma PK- systems, s.r.o. Kontakty nájdete na ich webovej stránke http://www.pk-systems.sk/

Andrea:28.02.2014

Dobrý deň, sro prevádzkuje penzion, na počítači spracúvavame len údaje V Knihe ubytovaných a vytvárame odoberateľské faktúry / nespracúvame citlivé údaje, stačí nám len bezpečnostná smernica? Sme 3 zamestnanci z toho 2 konatelia, všetci oprávnené osoby, čiže potrebujeme poučenie. Ak je konateľ zároveň zamestnancom aj oprávnenou osobou stačí len 1 poučenie : konateľ +recepčný? Účtovníctvo nám spracúva externá firma, musíme si preveriť či má bezpečnostný projekt, uzavrieť s ňou zmluvu a dodatok. Ak nepotrebujeme zodpovednú osobu, stačí si zaevidovať vlastný IS PaM a IS ÚaÚD? Ďakujem za príjemné a poučné školenie, ale ešte si to potrebujem potvrdiť.

Dobrý deň, vidím, že ste zákon pochopila. Áno, je to tak ako píšete.

Domča:27.02.2014

Dobrý deň, mám na Vás jednu otázku. Sme firma, ktorá ponúka tovar na dodací list. Firma, ktorá odoberá materiál na dodací list musí mať splnomocnenia na zamestnancov, ktorí odoberajú náš tovar. Môžeme požadovať rodné číslo ku splnomocneniu? Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň, rodné číslo na dodacom liste nie je NEVYHNUTNÉ na dosiahnutie účelu, ja by som tam skôr dala číslo občianskeho preukazu.

Mária:24.02.2014

Dobrý deň, mám otázku ku skúškam na zodpovednú osobu. Posledná informácia od Vás bola, že skúška by mala byť v BB niekedy v marci. Ďakujem

Dobrý deň, práve čakám na ďalšie záväzné termíny skúšok v krajských mestách stanovené ÚOOÚ, mali by nám ich oznámiť do konca týždňa. Následne ich zverejním v aktualitách.

Liptáková N.:18.02.2014

Spracovávam mzdy pre klientov externe. PC, na ktorom pracujem, nie je napojený na internet, elektronické podávanie výkazov realizujem cez USB na inom PC, ktorý je na net napojený. Budem potrebovať bezpečnostný projekt, alebo mi stačí bezpečnostná smernica? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, spracúvanie osobných údajov znamená aj ich premiestnenie. Pretože spracúvate OÚ ktoré sú súčasťou IS v počítači, ktorý je pripojený na internet potrebujete bezpečnostný projekt.

Mária:12.02.2014

Dobrý deň. Sme obecný úrad a chceli by sme vedieť, či na rozhodnutia :dane z nehnuteľnosti a na výzvy na zaplatenie nedoplatku môžeme písať rodné čísla alebo dátrum narodenia. Ďakujeme.

Dobrý deň, to čo má byť stanovené v rozhodnutiach stanovuje osobitný predpis ( Zákon o miestnych daniach a poplatkoch ), daňovník predsa uvádza rodné číslo, toto uvádzate aj do rozhodnutí. Rodné číslo sa však nemôže ZVEREJŇOVAŤ.

Mária:12.02.2014

Dobrý deň. Sme obec a máme 9 zamestnancov ,poučenie oprávnenej osoby o OOÚ máme založiť pre každú pracovníčku podľa zaradenia?Zostáva to na našom úrade v evidencii ?Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby zostáva tiež u nás ? Aké dokumenty sú nám ešte potrebné ? Máme si dať vypracovať bezpečnostný projekt a ten zostáva u nás?Ďakujem.

Dobrý deň, poučená musí byť každá oprávnená osoba a to ohľadom jej rozsahu oprávnení a práv a povinností, ktoré musí dodržiavať. Záznamy o poučení si založíte, nikam sa neposielajú. Zodpovednú osobu by ste museli mať, ak by ste mali 20 a viac oprávnených osôb. Vypracované ste už mali mať evidencii IS, ak máte sprostredkovateľov tak aj zmluvy s nimi, a do konca marca bezpečnostný projekt, ktorý si založíte, tiež nikam neposielate.

Iveta:12.02.2014

dobrý deň p. Svoreňová, bola som na Vašom školení v BB a prakticky by som sa len chcela utvrdiť v mojej úvahe - ja som firma A a spracúvam účtovníctvo pre firmu B. Ale mzdy pre tú firmu, robí zamestnanec firmy B a mne dáva už len rekapituláciu, ktorú zaúčtujem. Ja nič neodosielam na SP, ZP. Ja, ako firma A, nemám zamestnancov. Ak rozmýšľam dobre - mne treba bezp. smernicu a firme B treba projekt. Prosím Vás, je táto moja úvaha správna? ďakujem a prajem veľa úspechov vo Vašej práci, Kostolániová

Dobrý deň, firma B potrebuje bezpečnostný projekt. Vám ak nespracúvate v počítači pripojenom na internete žiadne osobitné kategórie osobných údajov stačí bezpečnostná smernica.

Adriána:11.02.2014

Zamestnanec- závislá činnosť má príjem za rok 2013 v Rakúsku-rakúsky firma (Nemecku-v jednej krajine celý rok). Je povinný podávať daňové priznanie na Slovensku? Ďakujem

Dobrý deň, musí podať daňové priznanie v SR alebo doložiť na miestne príslušný daňový úrad tzv. tax potvrdenie z daňového úradu v Rakúsku či Nemecku, že je rezidentom danej krajiny a daň má vysporiadanú tam, v tom prípade tu nepodáva DP.

Silvia:10.02.2014

Ešte jeden dotaz: Mám problémy rozlíšiť sprostredkovateľa a oprávnenú osobu. Ja spracúvam OÚ - získavam ich z prihlášok na SŠ, som prvá, ktorá vie, aký žiaci k nám nastupujú. Potom tieto údaje posúvam ďalej . A podobne aj učitelia - získavajú údaje od rodičov a žiakov, nielen spracuvávajú. Sú to všetko sprostredkovatelia, alebo oprávnené osoby? A bezpečnostný technik externý, kt. pracuje u nás na dohodu? On je sprostredkovateľ? Ďakujem

Dobrý deň, vy aj všetci učitelia ste oprávnené osoby. Bezpečnostný technik, ktorý u vás pracuje na dohodu ( je to tiež predsa pracovnoprávny vzťah, teda interný, nie externý ) je tiež oprávnená osoba.

Silvia:10.02.2014

Dobrý deň, pracujem na strednej škole. 1. Ak žiaci idú na súťaž (napr. športovú) a škola posiela na miesto súťaže súpisku s rodnými číslami žiakov, je to v poriadku? 2. Máme zaevidovaný IS personálny, ale údaje o zamestnancoch máme vo viacerých pc (kolega robí mzdy, ja mám vš. os. údaje) je to v poriadku? Podobne je to aj s IS zoznam žiakov. 3. Bývalý absolventi žiadajú potvrdenia pre rôzne účely. V zošite si vediem zoznam tých, ktorým som potvrdenie vydala (meno, priezvisko, dátum nar., dobu štúdia), aby som mala potvrdenie, čo som na úrady posielala, je to v poriadku, ale je to porušenie zákona? 4. Žiaci idú na exkurziu do Strassburgu s europoslankyňou a musíme poslať ich osobné údaje mailom. Je treba podniknúť aj nejaké iné kroky? 5. Ak sa žiaci dostanú ku klasifikačným hárkom a pozerajú na známky sv. spolužiakov, porušuje prevadzkovateľ zákon tým, že nezabezpečil ochranu údajov? Ďakujem

Dobrý deň, odporúčam vám absolvovať školenie.

Zuzana:07.02.2014

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o OOÚ audítorskej spoločnosti, ktorá má zamestnancov, prichádza do styku so všetkými účtovnými dokladmi klientov, a takisto má aj svojich zmluvných partnerov (asistentov audítora s pridelenou licenciou a partnerov bez licencie - ktorí sa na audite takisto podieľajú). Je povinná mať uzatvorenú zmluvu podľa § 8 so všetkými svojimi zákazníkmi a takisto aj zmluvu podľa § 8 so subdodávateľmi - ako sprostredkovateľmi? Za odpoveď Vám vopred ďakujem

Dobrý deň, odporúčam vám absolvovať školenie.

Jano:05.02.2014

Prosím Vás o usmernenie.Pri prijatí nového zam-ca je potrebný Súhlas s použitím OU alebo písomne informovať zam-ca, že jeho údaje budú spracované podľa ZoOOÚ? Ďakujem

Dobrý deň, pri prijímaní nového zamestnanca sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitných predpisov a tiež ide o zmluvný vzťah, takže žiadny súhlas nie je potrebný. Iba v prípade, že by ste chceli sprístupniť alebo zverejniť jeho osobné údaje nad rámec možností, ktoré sú uvedené v § 12.

Iveta :03.02.2014

Ja by som mala otázku na najbližší termín skúšok na zodpovednú osobu v Trenčíne?!

Dobrý deň, ďalší termín nám úrad stanový v priebehu pár dní.

Mijara:29.01.2014

Dobry den, prosim o informaciu ohladom registracie IS, sme penzion, kde evidujeme osobne udaje len v Knihe ubytovanych. Mame povinnost registracie tejto knihy? Dakujem.

Dobrý deň, nie, nemáte.

Adriana:28.01.2014

Dobrý deň p. Svoreňová, prosím Vás ako postupovať pri registrácii IS - Telefónny zoznam zamestnancov v služobných telefónoch? A je potrebný súhlas so spracovaním OÚ našich zamestnancov kvôli fotografiám v personálnej agende spoločnosti?

Dobrý deň, osobné údaje zamestnancov sú súčasťou IS - personálny a mzdový, ktorý sa eviduje. Na spracúvanie fotografií potrebujete súhlas zamestnancov.

Potocká:19.01.2014

Dobrý deň pani Svoreňová, nemáte prosím k dispozícii ďalší vzorový test ku skúške zodpovednej osoby? ďakujem

Dobrý deň, nie, testy nie sú k dispozícii, len ten, ktorý zverejnil na svojej webovej stránke ÚOOÚ.

Adriana Cillikova:18.01.2014

Dobrý deň pani Svoreňová, chcela by som sa opýtať či stačí pre IS pacienti vyplniť evidenčný list alebo je potrebné tento IS registrovať (jedna sa o prácu fyzioterapeuta) . Ďakujem

Dobrý deň, tento IS sa len eviduje, neregistruje sa.

Jana:09.01.2014

Dobrý deň prajem, mám otázku - musím si urobit Skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby ak už som od roku 2008 konatel zároveň zodpovedná osoba? Ďakujem Váš klient podľa § 24 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z.

Dobrý deň, zodpovednú osobu musíte mať ak máte 20 a viac oprávnených osôb, pričom zodpovednou osobou nemôže byť štatutár.

Ing.Jana Klasová:02.01.2014

Dobrý deň, všetko dobré v roku 2014. Chcela by som sa popýtať , ako je to s novým zákonom 122/2013 v podmienkach e shopu, keďže všetci uvádzajú starý zákon, u Vás na stránke som nenašla žiadnu zmienku a na Úrade ma upozornili , že na registráciu je potrebná príloha, s pomienkami o ochrane os.údajov ,ale podľa nového zákona. Zatiaľ som to nikde nenašla spracované, všetci uvádzajú zákon z 2002. ďakujem S pozdravom Jana Klasová

Dobrý deň. Zákon č. 428/2002 už neexistuje, tento bol zrušený Zákonom č. 122/2013. E-shop ako informačný systém podlieha registrácii na ÚOOÚ za 20 € poplatok, v prípade povinnej zodpovednej osoby sa neregistruje, iba eviduje. A ako príloha k registrácii sa prikladá popis podmienok spracúvania osobných údajov. V menu NA STIAHNUTIE je registrácia IS- elektronický obchod hotová aj s prílohou.

Katarína:27.12.2013

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či musíme mať vypracovaný bezpečnostný projekt, nakoľko mzdový program máme na PC, kde nie je internet??? Stačí, ked budeme mať evidenicu IS???

Dobrý deň. A ako prenášate výkazy do SP a ZP ? Predpokladám, že cez počítač, ktorý je pripojený na internet. Tým pádom spracúvate osobitné kategórie osobných údajov v IS, ktoré sú prepojené s verejne dostupnou počítačovou sieťou a musíte mať bezpečnostný projekt.

Dagmar:21.12.2013

Dobrý deň, pani Svoreňová. Ak má jeden prevádzkovateľ 8 e-shopov, musí ich zaregistrovať ako 8 IS ? Ešte chcem povedať, že školenie bolo perfektné, ešte že som si všetko písala, už viackrát som začrela do poznámok - vďaka za všetko.

Dobrý deň, ďakujem za pochvalu, som rada, že môžem pomôcť prevádzkovateľom a tým, ktorí majú tieto záležitosti na starosti. Čo sa týka e-shopov, ide o jeden informačný systém s názvom elektronický obchod, tým že máte viacero, je to decentralizovaný IS. Registrujete účel a do prílohy - popis spracúvania osobných údajov rozpíšete, kde v akých databázach ( e-shopoch ) a za akých podmienok sa osobné údaje spracúvajú.

Miriam:19.12.2013

Dobrý deň, prosím vás, v dokumentoch na stiahnutie som nenašla poučenie konateľov. Naši konatelia majú riadnu pracovnú zmluvu, je v poučení konateľa bez PZ a s PZ rozdiel?

Dobrý deň, formálne sú všetky poučenia rovnaké, obsahovo musí mať poučenie vždy popis oprávnených činností a povinností, tiež pracovnú alebo funkčnú pozíciu. A samozrejme ďalšie náležitosti.

Jana Plačková:17.12.2013

chcem sa spýtať, ak mám urobené skúšku na zodpovednú osobu, môžem robiť zodpovednú osobu aj pre dve organizácie (napr. dve školy)? Ďakujem

Dobrý deň, potvrdenie o absolvovaní skúšky na ochranu osobných údajov Vás oprávňuje robiť zodpovednú osobu komukoľvek, nikde v zákone nie je uvedený žiadny limit koľkým prevádzkovateľom osoba, ktorá je oprávnená robiť zodpovednú osobu, túto môže robiť.

Viliam Tomášik:16.12.2013

Dobrý deň prajem pani Svoreňová. Chcem sa spýtať ohľadom registrácie IS. Sme RK ktorá má 3 sro každá pre inú pobočku a as, ktorá vznikla tohto roku a vlastní 100% podiel v týchto sro. Je potrebné registrovať IS len na a.s., alebo aj na sro? Od budúceho roka bude len as, lebo systém sro na pobočky sa nám neosvedčil. A ak sa bude registrovať len as, tak dátum používania systému bude od prvého dňa, kedy ho začala požívať prvá sro, teda rok 2009? Do okruhu príjemcov napísať maklér spoločnosti , alebo treba vymenovať konkrétne osoby?

Dobrý deň. Vy neregistrujete s.r.o.-čky alebo a.s., ale evidujete alebo registrujete informačné systémy. Keďže máte 3 s.r.o. a 1 a.s., tak ide o štyroch rôznych prevádzkovateľov. Každý si eviduje a registruje vlastné informačné systémy. Okruh príjemcov môžu byť makléri, nevymenovávajú sa konkrétne osoby.

Gabika:15.12.2013

Mám vypracované IS účtovníctvo a účtovné doklady, IS personalistika a mzdy a IS kamerový systém. Mám povinnosť tieto IS zaslať na ÚOOÚ, alebo stačí ak ich mám založené k nahliadnutiu pre prípadnú kontrolu, keďže tieto IS nepodliehajú registrácii? Ďakujem

Dobrý deň. Evidencia IS sa nikam neposiela, to si založíte. Registrácia znamená, že sa prihlasuje IS na ÚOOÚ.

slavka:12.12.2013

Dobrý deň pani inžinierka. Nie je mi jasné, či poverená osoba musí byť aj redaktor, korektor, grafik - novinári, ďakujem.

Dobrý deň. Poverená osoba je ZODPOVEDNÁ OSOBA. Asi ste mali na mysli oprávnenú osobu. Tou je každý, kto prichádza do styku s osobnými údajmi. Ak vami vymenované osoby prichádzajú pri svojej pracovnej činnosti do styku s osobnými údajmi tak samozrejme sú oprávnené osoby a treba ich poučiť.

Andrea Megová:10.12.2013

dobry den, chcela by som sa opytat, ci potrebujeme registrovat program, ktory sme ako programatori vypracovali pre klienta. V tomto programe su nam k dispozicii aj rodne cisla zakaznikov nasho klienta, v pripade, ze v programe nastane porucha. dakujem za odpoved

Dobrý deň. Program nie je informačný systém podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Pozrite si informácie na stránke ÚOOÚ čo sú IS, tieto info sú venované hlavne IT-čkárom, je to tam vysvetlené. Vy tým, že prichádzate do kontaktu s osobnými údajmi prevádzkovateľov, ktorí majú od vás zakúpený program a riešite im technickú podporu, tak ste pre nich sprostredkovateľom ( máte kontakt s OÚ prevádzkovateľov a ich klientov ).

Veronika Hrbáľová:10.12.2013

Dobrý deň,p. inžinierka. Chcem sa opýtať, či aj kuchár musí byť poučený a ak áno, či by ste to mohli dať do sekcie na stiahnutie a takziež či by ste nedali do "na stiahnutie" poučenie oprávnenej osoby pre konateľa. Ďakujem veľmi pekne. Veronika Hrbáľová

Dobrý deň. Ak kuchár neprichádza do styku s osobnými údajmi tak samozrejme nie je oprávnenou osobou.

Mária:05.12.2013

Zamestnanci pracujú v organizačnej zložke v zahraničí alebo chodia na služobné cesty do krajín mimo EÚ. Ako máme postupovať? Ďakujem Mária

Dobrý deň. Nerozumiem, o čo konkrétne ide. Čo potrebujete vedieť.

36299316:04.12.2013

Je sprostredkovateľ povinný ukázať bezpečnostný projekt, aby prevádzkovateľ mal istotu, že tento projekt je vyhotovený a ochraňuje aj prevádzkovateľove osobné údaje - vraj je to povinnosť zo zákona. Ďakujem Viera Pavlíková

Dobrý deň. Áno, prevádzkovateľ je povinný podľa nového zákona preveriť si sprostredkovateľa, tzn. že zistiť, či spĺňa odbornú, technickú, personálnu a organizačnú spôsobilosť. O toto dokonca musia byť do konca júna 2014 doplnené zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

Katarína:02.12.2013

Dobrý deň, na Vašom školení som pochopila, že máme registrovať kamerový systém /len na ochranu majetku sro/ za 20.-€, ale pani Lorincovej Janke zo dňa 18.11.2013 Ste odpovedali, že má evidovať IS kamerový,atď. Prosím, môžete ešte raz mi vysvetliť, či evidovať, alebo registrovať? Ďakujem!

Dobrý deň, od začiatku účinnosti zákona bol kamerový systém považovaný za systém na registráciu. Podľa posledných informácii ÚOOÚ a ich usmernení sa na IS- kamerový vzťahuje evidencia, nie registrácia.

Martin Bendík:30.11.2013

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na registráciu IS pre e-shop. Môžete zverejniť prosím Vás vzor vyplneného registračného listu pre e-shop ak ho mate už spracovaný? Ďakujem

Dobrý deň, registračný list pre e-shop sa už nachádza medzi dokumentmi na stiahnutie. Pribudol tiež registračný list pre priamy marketing a evidencia kamerového systému.

Adela:28.11.2013

Dobrý deň, prosím Vás je IS aj spracovávanie údajov z technického preukazu? Je tam názov firmy, ičo a pri fyzickej osobe dátum narodenia. Vystavíme doklad podobný ako STK a zákazník príde až o dva roky. Počítač nie je napojený na internet. Ďakujem veľmi pekne.

Dobrý deň, IS je účel, na ktorý spracúvate osobné údaje. Ja neviem, čo konkrétne robíte.

Vlasta:28.11.2013

Dobrý deň. Chcela by som Vás poprosiť o odpoveď na otázku. Prevádzkovateľ nemusí mať zodpovednú osobu, oprávnené osoby poučí prevádzkovateľ alebo osoba, ktorú on poverí v jeho mene. Ja ako osoba oprávnená som sa zúčastnila Vášho školenia. Kto poučí mňa-prevádzkovateľ, alebo som už poučená tým, že som dostala od Vás osvedčenie o absolvovaní školenia, kde v zátvorke je napísané oprávnená osoba a teda som už aj poučená osoba? Ďakujem.

Dobrý deň, vás poučí prevádzkovateľ.

Zuzana:27.11.2013

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či je potrebné poučenie oprávnenej osoby vo funkcii telefonista/operátor call centra. Ak áno je možné pridať to do Na stiahnutie? Ďakujem

Dobrý deň, ak telefonista/ operátor call centra prichádza do styku s osobnými údajmi tak je oprávnenou osobou. Takéto poučenie nebudem pridávať, neviem totiž aká je presná náplň práce takýchto ľudí. Môžete použiť akékoľvek poučenie a upraviť si ho na podmienky telefonistu.

Ľubica Senková:26.11.2013

Máme menej ako 20 zamestnancov.Kto môže byť byť poverená zodpovedná osoba?

Dobrý deň, nemáte povinnosť mať zodpovednú osobu.

Janette Závodská:26.11.2013

Dobrý deň, môžem poprosiť o informáciu, zasielame deti na pobyty do Canady i USA. Treba na úrad práce nahlásiť alebo popr. požiadať o cezhraničný prenos osobných údajov? S vďakou Závodská

Dobrý deň, cezhraničný prenos budete robiť podľa § 32. Najskôr treba na ÚRADE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV zistiť, či prenos údajov, ktorý robíte podlieha prenosu do tretej krajiny s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov, alebo s neprimeranou úrovňou ochrany osobných údajov. Registrovať by ste museli IS, ak by ste robili cezhraničný prenos do tretej krajiny s neprimeranou úrovňou ochrany a to niektorý z osobitnej kategórie OÚ § 13 ods. 1, napr. zdravie ( zdravotný stav ).

Chovancová Mária:25.11.2013

Dobrý deň, skúšky na zodpovednú osobu budem absolvovať v roku 20144, poučiť oprávnené osoby musím do konca roka 2013. To znamená, že zamestnávateľ ma poverí a ja môžem poučovať? Ďakujem za odpoveď, Mária

Dobrý deň, poučuje buď prevádzkovateľ alebo osoba, ktorá je ním poverená túto činnosť vykonávať. Takže je jedno kedy pôjdete na skúšky, niekto proste poučovať vždy oprávnené osoby musí. A na poučeniach je podpis osoby, ktorá poučenie vykonala, nie podpis zodpovednej osoby, pretože nie všade predsa musia byť zodpovedné osoby. Samozrejme ak prevádzkovateľ má zodpovednú osobu, je to jej povinnosťou.

Milena:21.11.2013

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Máme IS, kde sú založené preberacie protokoly(pri prevzatí služobných telefónov, notebookov, áut...) Je na nich uvedené meno, priezvisko, titul zamestnanca . Treba to zeregistrovať alebo stačí evidovať? A ďalej mám v počítači folder, kde mám uložené všetky kúpne zmluvy s obchod. partnermi. Treba to tiež registrovať alebo evidovať?Ďakujem.

Dobrý deň, to čo ste napísali nie sú IS, ale sú to súbory, teda databázy, ktoré sú súčasťou informačných systémov. Všetko čo súvisí so zamestnancami je IS-personálny a mzdový, ktorý sa eviduje. Kúpne zmluvy sú súčasťou IS- účtovníctvo a účtovné doklady, však na základe nich fakturujete za tovar, zase sa len eviduje.

DOMCA:20.11.2013

Dobrý deň, prosím Vás, mam otázku. Sme firma, ktorá ponúka stavebný materiál zákazníkom. Títo si objednajú určitý materiál a následne na to, sa im vystaví dodací list a faktúra. Otázka je, či na dodacích listoch musí byť formulka, že súhlasia so spracovaním ich osobných údajov. A druhá otázka je: čo s osobnými údajmi, ktoré sú na faktúrach z predchádzajúcich rokov? ako máme v súčasnosti postupovať. Ďakujem

Dobrý deň, na dodacích listoch ani na faktúrach či už súčasných alebo z minulosti súhlas nemusí byť, ide predsa o zmluvný vzťah.

Jarmila:20.11.2013

Dobrý deň , mám na vás 3 otázky: 1/ Sme softvérová spoločnosť - máme klientov - Server sa nachádza u klienta (je ich) - robíme upgrade programov vzdialeným prístupm na servri klientov - poskytujeme hotline – a pristupujeme ku konkrétnym dátam na ich servroch na základe zmluvného vzťahu (kôli vyriešeniu konkrétneho problému) - - Je potrebná zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostrostredkovateľom ? 2/Poskytujeme Server u nás – Klienti využívajú náš server a pripájajú sa k nám vzdialeným prístupom (využívajú komplexný ekonomický balík – učtovníctvo, mzdy ...) – tento prístup sa dá nazvať cloud computing - Kto je prevádzkovateľ a kto sprostredkovateľ v prípade (cloud computing) - Je treba zmluvu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom alebo zmlu o cloude? 3/Archivujeme dáta klientov na našom servri (Archiváciu máme dohodnutú v zmluvnom vzťahu), vyplýva nám niečo z hľadiska zákona 122/2013.

Dobrý deň, k otázke č. 1 - áno, zmluva je potrebná. K otázke č. 2- tu nejde o vzťah prevádzkovateľ a sprostredkovateľ, v tomto prípade predsa vy nespracúvate žiadne ich osobné údaje, oni využívajú len váš prostriedok na spracovanie dát. K otázke č. 3 - samozrejme, že vám vyplýva a to zabezpečiť ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, neoprávneným prístupom, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením.

Darina:19.11.2013

Dobry den pani Lektorka, bola som na Vasom skoleni, citam diskusie hore dole a stale som z niektorych info "jelen" :). Prosim Vas, nasa firma ma urcenu zodpovednu osobu, ktora uspesne absolvovala skusku, musime registrovat IS, alebo staci evidovat? okrem roznych IS (mzdy, personalistika, sklady atd.) mame aj kamerovy system a kazdy PC je aj s internetom. Dakujem za trpezlivost s vysvetlovanim :)

Dobrý deň, v prípade povinnej zodpovednej osoby sa neregistrujú IS, len evidujú. Registrujú sa len také, ktoré podliehajú osobitnej evidencii. Kamerový systém ako IS podlieha evidencii. Keďže máte IS prepojené s internetom a spracúvate osobitné kategórie osobných údajov musíte mať bezpečnostný projekt.

Alžbeta:19.11.2013

Dobrý deň, viete mi poradiť pri registrácii e-schopu, čo treba uviesť do právneho základu spracúvania osobných údajov? Vo firme máme kamerový systém, teda až dva - jeden na 1 budove a druhý na druhej budove. Podliehajú registrácii každý zvlášť /treba vyplniť prihlášku za každý osobitne?/ Viete mi poradiť čo uviesť do právneho základu spracúvania osobných údajov aj v tomto prípade? Ďakujem.

Dobrý deň, v právnom základe e-shopu je Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Zákon o elektronickej komunikácii, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Kamerový systém podlieha evidencii IS.

Alena :18.11.2013

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o informáciu, či je systém GPS a knihu jázd v motorových vozidlách potrebné registrovať ako ako informačný sýstem a tiež by ma zaujímalo, či je ku registrácii inf. systému potrebné doložiť aj bezpečnostný projekt. Ďakujem za skorú odpoveď. s úctou Alena

Dobrý deň, GPS v automobiloch a knihy jázd patria predsa do Zákona o cestovných náhradách ( teda okrem iného. To teda súvisí so zamestnancami, takže je to súčasťou IS- personálny a mzdový. Bezpečnostný projekt a evidencia alebo registrácia IS sú dve rozdielne povinnosti.

Lorincová Janka:18.11.2013

Dobrý deň, aj ked mám prístupové heslo,neotváraju sa mi niektoré súbory Mám dotaz na registráciu,mám sa registrovať alebo nie ? Mám 2 zamestnancov,kamerový system,počítač napojený na internet,mzdy,fakturácie,sklad ? je potrebná bezpečnostná smernica alebo projekt ? Dakujem

Dobrý deň, ak ste otvorili niektoré dokumenty, musíte otvoriť aj ostatné, všetky sú vypracované v rovnakom formáte. Potrebujete bezpečnostný projekt a evidovať tri IS - kamerový, personálny a mzdový, účtovníctvo a účtovné doklady.

Viera :15.11.2013

Dobrý deň pani Lektorka, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc Sme subjekt zaoberajúci sa poskytovaním služieb v oblasti sbs. Našimi potencionálnymi klientmi, Budú banky . Potrebovali by sme poradiť či môžeme poskytovať osobné údaje našich zamestnancov Banke (ako obchodnému partnerovi, ktorému poskytujeme služby v oblasti ochrany majetku ) na právnom základe zákona č. 4836/2001Z.z. A v akom rozsahu. Veľmi pekne ďakujem

Dobrý deň, zoznam osobných údajov zamestnancov, ktoré môžete sprístupniť presne vymenováva Zákon o ochrane osobných údajov v § 12.

jano:14.11.2013

Ďakujem za odpoveď. Nemajú to v popise práce, tak ako je to väčšinou všade. "Zodpovednosť padá z neba, len tak". Ale problém je v tom, že firma nemôže tieto osoby odhlásiť, kým nemá novú - s absolvovaním úspešných testov. Jedine, že iný bude robiť poučenie a oni zatiaľ podpisovať. Je to také celé patové a asi momentálne inak neriešiteľné.

Dobrý deň, no treba to riešiť. Ako ? To je na vás, ste presa zamestnávateľ a nadriadený.

Dana Macejková:14.11.2013

V diskusii odznelo že podľa par.34 ods.2 písm d) mzdový softvér napr. program Olymp v ktorom spracúvam všetky osobné údaje nemusím registrovať ale iba evidovať. A kvôli tomu, že je prepojený za internet musím mať vypracovaný bezpečnostný projekt. JE TO TAKTO SPRAVNE POCHOPENE. Ďakujem.

Dobrý deň. Nie je to správne pochopené a na školení nikdy nebolo povedané, že mzdový program Olymp alebo akýkoľvek iný je informačný systém. Stále dokola opakujem, že IS je súbor ( databázy ) osobných údajov a nie softvér alebo program a IS sa odvíja od toho na aký účel spracúvate osobné údaje, je jedno či elektronicky alebo ručne. Takže máte IS personálny a mzdový a ten sa neregistruje ale eviduje. Čo sa týka bezpečnostného projektu tak ak máte IS prepojený s internetom tak ho musíte mať ak v ňom spracúvate čo len jeden z osobitnej kategórie osobných údajov ( citlivých ).

Tatiana Kopanicová:13.11.2013

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom vypracovania Bezpečnostného projektu - bola som u Vás na školení, ale nakoľko konateľ mi dal za úlohu vypracovať všetko okolo ochrany OU - projer´kt, nahlásenie inf.systémov - budete robiť školenie trochu konkrétnejšie ohľadom vypracovania projektu a nahlásenia IS? Podľa predzcádzajúceho zákona som nahlásená ako zodpovedná osoba, podľa nového nemáme povinnosť - keď nechcem absolvovať školenie, musím sa odhlásiť? Najlepšie k akému dátumu? Prosím o Vašu skorú odpoveď, nakoľko je už málo času. Ďakujem, pekný deň Kopanicová

Dobrý deň. No podľa vašich otázok zisťujem, že ak ste bola na školení tak ešte v minulosti podľa zákona 428/2002 nakoľko otázky, ktoré ste mi použili po absolvovaní nového školenia by ste mali na školení vysvetlené. Ja sa na bezpečnostné projekty nezameriavam, nie je to moja oblasť, ani ho neviem vypracovať. Na toto mám obchodného partnera. IS sa musia nanovo evidovať alebo registrovať. A školenie nemá nič spoločné so zodpovednou osobou. Tá musí úspešne absolvovať skúšku na ÚOOÚ na výkon funkcie zodpovednej osoby. Skúšky organizujem i ja po Slovensku v mestách, kde mávame školenia.

jano:13.11.2013

Dobrý deň. Môže poučenie oprávnených osôb vykonať aj iná osoba, ako zodpovedná osoba. Teda napr. osoba, ktorá sa zúčastnila školenia u Vás a ešte nemá vykonanú skúšku. V organizácii sú zodpovedné osoby podľa starého zákona, ale o novom nevedia nič, nechcú robiť naďalej zodpovedné osoby a čakajú na novú zodpovednú osobu. Ďakujem. Príjemný deň.

Dobrý deň. Poučovať má zodpovedná osoba, ak ju teda máte, je to predsa jej povinnosť podľa § 27. Ak by ste ju nemali, tak poučuje buď prevádzkovateľ alebo ten, koho tým poverí. Ak vaše zodpovedné osoby nechcú poučovať, tak porušujú svoje povinnosti. V prípade, že nesúhlasia s tým, že sú zodpovedné osoby majú právo odstúpiť od poverenia a prevádzkovateľ ich musí bez zbytočného odkladu odhlásiť z úradu. Mňa by skôr zaujímalo, či to majú v popise činnosti v pracovnej zmluve, pretože ak nechcú robiť to čo majú v pracovnej zmluve, tak samozrejme porušujú pracovnú disciplínu. To je ako keby účtovník, ktorý je prijatý na takúto pracovnú pozíciu nechcel účtovať :)

Tatiana Kopanicová:07.11.2013

Dobr ý deň, na školení ste nám prisľúbili bližšie špecifikovať informačné systémy. Nakoľko sme účtovná aj obchodná firma, máme internetový obchod, používame softvér POHODa, robíme aj personalistov, v exceli si pripravujeme pomocné tabuľky - čo všetko podlieha nahláseniu ako informačný systém? Vopred ďakujemza odpoveď Kopanicová

Dobrý deň. Prečítajte si už zodpovedané otázky, tam to máte už vysvetlené. Do menu na stiahnutie v najbližšej dobe zavesím zoznam IS, kde bude napísané, ktoré sa evidujú, ktoré registrujú a ktoré podliehajú osobitnej registrácii.

Ľubica Mikloivčová:06.11.2013

Dobrý deň, ako je možné získať prístup na Vašej stránke na sťahovanie dokumentov ? Rada by som sa oboznámila s dokumentami a pravidelne čítam Váš blog. Srdečne ďakujem Miklovičová

Dobrý deň. Prístup do menu NA STIAHNUTIE majú len moji klienti, tzn. účastníci školení, ktorí na školení dostanú vždy prihlasovacie meno a heslo. Dokumenty nie sú určené pre NEKLIENTOV.

Marika:04.11.2013

Dobrý deň p. Ing. Svoreňová, prosím Vás o Vaše stanovisko. Každé poučenie oprávnenej osoby patrí k nejakému informačnému systému. Môžu byť napr. pod IS PaM zahrnuté oprávnené osoby ktoré v rámci BOZP alebo PO spracúvajú osobné údaje zamestnancov – referent BOZP, PO? Alebo musí byť samostatný IS osobných údajov s názvom IS ochrany pred požiarmi, IS BOZP ? Ďakujem. Prajem Vám veľa úspechov.

Dobrý deň. Poučenia oprávnených osôb nemá nič spoločné s IS. Poučujete FO, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi. A IS sa odvíja od účelu spracúvania osobných údajov. Poučená osoba totiž môže predsa spracúvať osobné údaje na viaceré činnosti, ak to je v náplni jej práce, takže môže spracúvať vo viacerých IS osobné údaje.

ZUZANA:25.10.2013

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť, ak by to bolo možné, doplniť poučenie oprávnených osôb pre lekára, zdravotnú sestru, vodiča sanitného vozidla. Veľmi pekne ďakujem

Dobrý deň. Bohužiaľ ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti poučenia nerobím. Ďakujem za pochopenie.

Janka Mikušková:24.10.2013

Este by som sa rada informovala na sukromne telefonne cislo zamestnanca, ktore vyuzivame kvoli nakontaktovaniu pocas jeho nepritomnosti -pristup k nemu ma personalne, sekretarky podla oddeleni a nadriadeni pracovnik- je tu potrebny suhlas? velka vdaka

Dobrý deň, ak súkromné telefónne číslo súvisí s výkonom pracovnej činnosti, tak samozrejme súhlas na jeho spracúvanie nepotrebujete. Avšak v § 12 sa hovorí o sprístupňovaní a zverejňovaní len pracovných kontaktov, takže telefónne číslo zamestnanca, teda súkromné nesmiete nikomu sprístupniť ani ho nikde zverejniť bez jeho súhlasu.

Janka Mikušková:24.10.2013

Dobry den prajem. reagujem na otazku pani Minarikovej z 24.9.2013. Mam podobnu otazku tykajucu sa vyuzitia fotografii zamestnancov vo firemnom prostredil. 1. fotografia jednotlivca-vyuzivana na ID karticke zamestnanca, v dochadzkovom systeme,vizualizacia organizacnych struktur 2. fotografie z firemou organizovanych aktivit - sportove, turistika, Mikulas - tam su aj deti, vianocne vecierky a - tieto by sme chceli prezentovat vo vitrinkach v ramci prezentacie toho, aky socialny program zamestnancom ponukame. Ako by to bolo z ich publikaciou na webe? Je potrebne na toto suhlas zamestnanca, alebo nie? Moj nazor na bod 1 - NIE, na bod 2 - ano - ale nie som si uplne ista. velka vdaka

Dobrý deň, v obidvoch prípadoch potrebujete súhlas ak sprístupníte alebo zverejníte fotografie zamestnancov a samozrejme aj ich rodinných príslušníkov.

Eva Malíková:23.10.2013

môžem poprosiť o kontakt na spoločnosť, ktorá zabezpečuje vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov? Vizitku, ktorú som dostala na školení nemôžem nájsť. Ďakujem, E.Malíková

Dobrý deň, o kontakt na spracovanie bezpečnostných smerníc a projektov poprosím volať na naše telefónne číslo.

Helena:23.10.2013

Ďakujem za odpovede. Ešte prosím Vás, §23 odst. 8 je tak nešťastne formulovaný...neviem, či keď bol trest zahladený, či je osoba považovaná pre tento zákonza bezúhonnú . Ale myslím si, že potom by pýtali nie výpis z registra, ale odpis. Lebo napr. v policajnom zbore, aj keď mal zahladený určitý trest, nepovažuje sa bezúhonnú.

Dobrý deň, bezúhonnosť sa preukazuje VÝPISOM z registra trestov, nie odpisom.

Zuzana:22.10.2013

Spoločnosť s r.o. , ktorej konateľom je aj jediný spoločník, je zamestnanec a na spracovanie účtovníctva , miezd a personalistiky si prenajal účtovnú kanceláriu. Konateľ zaevidoval IS mzdy a personalistika, poučil sám seba ako oprávnenú osobu na manipuláciu s účtovnými a mzdovými dokladmi a uzavrel zmluvu so sprostredkovateľom. Čo ešte je povinný prevádzkovateľ, teda s.r.o. urobiť , aby splnil všetky zákonom stanovené podmienky ochrany osobných údajov ? s.r.o. platí nájom fyzickej osobe - nepodnikateľovi a kúpila majetok od fyzickej osoby nepodnikateľa. Je povinná urobiť nejaké optrenia ohľadom ochrany osobných údajov ?

Ešte je potrebné evidovať IS účtovníctvo a účtovné doklady. Potrebuje aj bezpečnostný projekt.

Viera :22.10.2013

Dobrí deň prosím Vás pani Lektorka budú organizované skúšky na výkon zodpovednej osoby v NR? Kedy? ďakujem

Dobrý deň. Skúšky organizujeme aj v Nitre, vlastne v každom meste, kde prebiehajú naše školenia. Termín skúšok nie je daný, ja ho určiť nemôžem. Termín nám stanový vždy ÚOOÚ až keď na konkrétne miesto bude nahlásených 30 ľudí a pošle nám tam dohľad - lektora z úradu. Je potrebné sa k nám telefonicky nahlásiť, lebo pri menšom počte záujemcov nám úrad termín nedá.

Helena:17.10.2013

Nerozumiem prosím tomuto: "(5) Ak návrh na začatie konania doručí úradu iná osoba ako navrhovateľ...." to je kto? predsa keď pošlem návrh, tak som navrhovateľ, či môžem navrhovať za niekoho iného? Ďakujem.

Podľa §63 ods. 1 je navrhovateľ dotknutá osoba, alebo ten kto tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach podľa tohoto zákona. Takže návrh na kontrolu môže dať aj niekto iný.

Helena:17.10.2013

Získavanie osobných údajov (1) Prevádzkovateľ, ktorý pripravuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, je povinný pred ich získavaním dotknutej osobe vopred oznámiť tieto informácie: b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8, čiže: neoznámi identif. údaje sprostredkovateľa, ak prevádzkovateľ postupuje podľa §8 (asi sa myslí ods. 6 a 7= ak oznámi sprostredkovateľ, a ten musí VŽDY pri prvom kontakte, potom nemusí prevádzkovateľ) Tu mi nie je jasné kto a kedy (pred získaním oú §15 ?, pri prvom kontakte, najneskôr do troch mesiacov odo dňa poverenia?) má dotknutej osobe oznámiť ident. údaje sprostredkovateľa. Povedzte mi to prosím polopate. Ďakujem

OK, takže ,,polopate,, : princíp je v tom, že ak od nejakého človeka ( dotknutej osoby ) získavam osobné údaje či už ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, tak sa musí samozrejme dozvedieť, komu ich vlastne poskytuje.

Helena:17.10.2013

pre Martina: Toto som našla na internete, kde neviem : Povinnosť registrácie informačného systému sa vždy vzťahuje na prevádzkovateľa, nie na sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ, ktorý spracúva mzdy, nie je povinný registrovať informačný systém, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje jeho zamestnancov, nakoľko pri personálnej a mzdovej agende sa uplatňuje výnimka podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. Keďže sa na dané informačné systémy nevzťahuje povinnosť registrácie, bude potrebné daný informačný systém evidovať podľa § 43 zákona č. 122/2013 Z. z. Túto evidenciu je povinný viesť prevádzkovateľ. Na prevádzkovateľa informačného systému ako aj na sprostredkovateľa sa vzťahuje aj povinnosť prijať určité opatrenia z hľadiska bezpečnosti spracúvania osobných údajov, ktoré sú upravené v § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. (zdokumentovanie bezpečnostných opatrení v bezpečnostnej smernici alebo bezpečnostnom projekte).

Presne tak. Každý prevádzkovateľ si rieši komplet všetky povinnosti sám za seba. Aj sprostredkovateľ je predsa prevádzkovateľ. Všetci musíme mať evidovaný IS účtovníctvo a účtovné doklady. Ak má prevádzkovateľ aj zamestnancov, tak musí mať evidovaný IS personalistika a mzdy. Okrem toho samozrejme, poučenia oprávnených osôb, vypracovanú bezpečnostnú smernicu alebo projekt atď.

Martin:17.10.2013

Dobrý deň. Ak prevádzkovateľ má menej ako 20 oprávnených osôb musí registrovať informačný systém. Ak prevádzkovateľovi spracováva na základe zmluvy osobné údaje sprostredkovateľ, pričom prevádzkovateľ nemá vlastný informačný systém a údaje sú spracovávané na IS sprostredkovateľa. Kto má alebo nemá registrovať informačný systém ? Napr. spoločnosť si dá spracovávať účtovníctvo externej spoločnosti na IS tejto externej spoločnosti. Samotný prevádzkovateľ nemá žiadny IS., Ďakujem

Dobrý deň. Bohužiaľ sa mýlite. IS totiž nie je softvér alebo program, teda napríklad nejaký účtovný program, ale informačný systém je súhrn rôznych databáz kde sa za rovnakým účelom spracúvajú osobné údaje - vysvetlené po lopate. Takže každá spoločnosť má IS účtovníctvo a účtovné doklady a je jedno či si ich spracúva sama alebo ich pre ňu spracúva sprostredkovateľ ( účtovná kancelária ) či už ručne alebo elektronicky za pomoci nejakého programu. Sprostredkovateľ je sám za seba zase len prevádzkovateľ. Každý prevádzkovateľ si eviduje alebo registruje IS tie svoje, nie cudzie.

Helena:16.10.2013

Prosím Vás, pri uzatváraní pracovnej zmluvy, akú formuláciu treba použiť o spracovaní osobných údajov? Ďakujem

Dobrý deň. Žiadnu, ide o zmluvný vzťah ( podľa Zákonníka práce ) a pri tomto sa osobné údaje spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby.

Ingrid:14.10.2013

Dobry den. Viem, ze e-shop treba registrovat ako IS. Na nasom webe vsak mame aplikaciu, cez ktoru si moze zakaznik objednat tovar alebo sluzby - je to objednavkovy formular, zakaznik ho vyplni, odosle ho a objednavka k nam pride formou e-mailu (nie je to ale standardny e-shop, lebo udaje sa nikde neuchovavaju, objednavka sa po odoslani automaticky vymaze). Je aj toto potrebne registrovat ako e-shop? A este, mame komplexny ekonomicky SW, v ktorom robime mzdy, personalistiku, kompletne uctovnictvo, dalej sklad tovaru a sluzieb na predaj, a samozrejme je tam databaza zakaznikov. Je potrebne tuto databazu zakaznikov = adresar, registrovat ako IS? Myslim si, ze nie, lebo udaje sme ziskavali od klientov - moze sa to povazovat za predzmluvne alebo zmluvne vztahy, udaje su aj verejne dostupne, ale radsej sa pytam. Ak ano, je vhodne ho nazvat "IS obchodni partneri"? Ak nemame ine databazy s OU, len take, co podliehaju evidencii (uct. dokl., mzdy...), tak nemusime nic registrovat ako IS? Budu stacic Evidencie IS, alebo kazda firma musi mat registrovany aspon jeden IS? Dakujem za odpoved. A este - skolenie bolo vyborne, skoda len, ze si nepamatame vsetko co ste hovorili :).

Dobrý deň. Už to, že vám klient cez e-shop poskytol osobné údaje, je predsa spracúvanie osobných údajov, ide o prvú operáciu, ktorou je získanie OÚ. Registruje sa, samozrejme ako nepodlieha dohľadu povinnej zodpovednej osoby. Sú prevádzkovatelia, ktorí nebudú mať nič registrované, len evidované, nejde o to, koľko musíme registrovať IS, ale o to, aké máme a či podliehajú registrácii alebo evidencii. Čo sa týka databáz klientov, záleží načo ich využívate. Ak na marketing, ponuka nejakých nových produktov alebo podobne, to je predsa obchodný účel. To je registrácia IS. Partneri z účtovníctva, kde ich máte len z dôvodu fakturácie patria do celkového IS účtovníctvo a účtovné doklady. Ďalší IS, ktorý máte a sa eviduje je IS personalistika a mzdy.

Ľubica:14.10.2013

Dobrý deň. Ak si správne pamätám, na školení zaznela informácie, že zodpovednú osobu môže prevádzkovateľ poveriť i dobrovoľne tzn. i v prípade, že má menej ako 20 oprávnených osôb. Je to tak? Lebo na stránke ÚOOÚ stojí: "Povinnosť písomne poveriť zodpovednú osobu sa bude týkať najmä tých prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí zamestnávajú 20 a viac ľudí v administratíve, keďže oprávnené osoby sú najčastejšie zamestnanci, ktorí v rámci pracovnej náplne spracúvajú aj osobné údaje na rôzne účely (napr. personálno-mzdové, účtovné, rôzne evidenčné atď.). Dobrovoľné poverenie zodpovednej osoby, teda iné poverenie ako na základe splnenia zákonnej povinnosti uloženej na základe § 23 ods. 2 zákona nie je možné." Ďakujem za odpoveď. Ľubica

Dobrý deň. Nový zákon poverenie inej ako povinnej zodpovednej osoby nerieši, preto je na stránke úradu napísané, že to zákon neumožňuje. Lenže nám to ani nezakazuje, však v praxi je obrovské množstvo dobrovoľných zodpovedných osôb, teda tam kde u prevádzkovateľa je viac ako 5 zamestnancov, dokonca aj menej, a menej ako 20 oprávnených osôb. Je to na prevádzkovateľovi, či povinnosti zodpovednej osoby niekomu dá robiť alebo to bude robiť on, či tak alebo tak, proste či mám alebo nemám zodpovednú osobu, komplet všetky povinnosti zo zákona treba dodržať.

Jana:08.10.2013

Osoba, ktorá pracuje u prevádzkovateľa na Dohodu o poskytovaní služieb a prichádza do styku s osobnými údajmi (vo funkciách napríklad IT administrátor, účtovník) je v zmysle tohto zákona Sprostredkovateľ ? Prevádzkovateľ s ním nemá žiadny z pomerov a poverení uvedených v zákone. Alebo je to taktiež oprávnená osoba ?

Dobrý deň. Nie osoba, ktorá pracuje U prevádzkovateľa ( to by bola predsa závislá činnosť ), ale osoba, ktorá v mene prevádzkovateľa spracúva osobné údaje ( napr. nejaká Dohoda o poskytovaní služieb ) je SPROSTREDKOVATEĽ.

Dana Šulavíková:07.10.2013

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mám registrovať informačný systém - dochádzka, kde sa uvádza len meno, priezvisko,číslo karty. Exelovský súbor, kde je meno priezvisko, číslo telefónu. Ďakujem.

Dobrý deň. Toto neregistrujete, je to súčasťou evidencie IS personálny a mzdový.

Katarina:07.10.2013

Dobrý deň,naša sro robí účtovníctov ďaším dvom sro-čkám na základe zmluvy o vedení účtovníctva. Do registrácie IS majú tieto dve sro-čky vyplniť identifikačné údaje zástupcu prevádzkovateľa alebo majú registráciu IS urobiť klasicky?

Dobrý deň. Každý prevádzkovateľ si robí registráciu alebo evidenciu IS sám za seba, takže svoje IS. IS účtovníctvo a účtovné doklady sa neregistruje ale eviduje. Zástupca prevádzkovateľa je ten, kto zastupuje prevádzkovateľa z tretej krajiny na území SR.

Katarina:07.10.2013

Dobrý deň, v žiadosti o registráciu IS je deň, kedy sa začnú spracúvať osobné údaje v IS. Aký dátum je tam potrebné dať?

Dobrý deň. Píše sa skutočný deň, kedy sa začalo so spracúvaním osobných údajov.

Monika :04.10.2013

Dobrý deň. Prosím Vás chcem sa spýtať či kadždý kto má prístup ku kamerovému systému, ktorý sníma aj zamestnancov aj okolie firmy či má mať poučenie oprávnenej osoby. Ak áno tak Vás poprosím dať aj vzor do " Na stiahnutie" pre majstra Ďakujem Monika

Dobrý deň, každý kto je oprávnený spracúvať výstup z kamerového systému má byť poučený, ide o oprávnené osoby.

Marián:03.10.2013

Dobrý deň, za účelom oznámenia zmeny osobných údajov na sociálnej poisťovni, môžeme kopírovať dokumenty ako Rozhodnutie o rozvode manželstva? Ďakujem.

Dobrý deň, no ja by som nekopírovala, nie je to na dosiahnutie nevyhnutného účelu, však nahlasujete prostredníctvom registračného formulára.

helena:03.10.2013

Ďakujem za odpoveď.Materiály si študujem a preto sa pýtam. Kľúčové je zistiť, či vôbec tu skúšku potrebujem, či máme 20 osôb prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi. Chcela som mať istotu, že nie- 20 ľudí u nás nepracuje s osobnými údajmi. Takže ak by som šla na skúšku, bola by som len "zodpovedná osoba" v zálohe.Je to možné? Tu mi išlo o vysvetlenie pojmu poverenie z tejto definície "svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie (napr. zamestnanec prichádzajúci do styku s osobnými údajmi v rámci svojej pracovnej činnosti pre zamestnávateľa – prevádzkovateľa). "

Dobrý deň. Samozrejme na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby môžete ísť. Potvrdenie o absolvovaní školenia budete mať k dispozícii, veď môže sa stať, že časom by vás niekto ako zodpovednú osobu poveril. Ak však nebudete poverená a prihlásená na ÚOOÚ ako zodpovedná osoba po dobu 2 rokov, potvrdenie o absolvovaní skúšky stratí platnosť.

Helena:02.10.2013

Z definície o oprávnenej osobe mi vyplýva, že to má byť vlastný zamestnanec. Poverenie chápem tak, že v mene zamestnávateľa môže vykonávať právne úkony ktorýkoľvek vlastný zamestnanec, V písomnom poverení, by mal zamestnávateľ presne stanoviť, na aký druh právnych úkonov je zamestnanec oprávnený.

Ide o poučenie oprávnenej osoby. Čo tam má byť presne definuje § 21, má tam byť teda aj popis jeho činnosti. Všetky otázky, ktoré ste mi položili podrobne vysvetľujem každý deň ľuďom na školení, keď nestačí raz, kľudne aj štyri krát. Aj vy ste sa ho zúčastnila. Je mi jasné, že z toho majú ľudia riadny zmätok, ale stačí si prečítať materiály, ktoré ste dostali, alebo kliknúť do menu NA STIAHNUTIE, kde máte prístup aj k poučeniam oprávnených osôb, kde po prečítaní čo len jediného zistíte, čo všetko tam má byť. A keďže vašou pracovnou činnosťou je spracúvanie osobných údajov, odporúčam si to naštudovať čo najskôr.

Helena:02.10.2013

prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní písomne poveriť zodpovednú osobu a jej poverenie oznámiť Úradu. Otázka, či zvlášť prevádzkovateľ a zvlášť sprostredkovateľ.

Každý prevádzkovateľ si svoje povinnosti spĺňa osobitne. Sprostredkovateľ sám za seba je zase len prevádzkovateľ.

Helena:02.10.2013

•Oprávnená osoba prevádzkovateľa je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi, a to v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie (napr. zamestnanec prichádzajúci do styku s osobnými údajmi v rámci svojej pracovnej činnosti pre zamestnávateľa – prevádzkovateľa). Z tejto definície mi vychádza, že osoba, ktorá nie je v pracovnom pomere u prevádzkovateľa, ale u sprostredkovateľa nie je oprávnenou osobou?

Ide o interný vzťah, takže pracovnoprávny, štátnozamestnanecký alebo funkčný.

Helena:02.10.2013

•Prevádzkovateľ je povinný poveriť zodpovednú osobu, ak spracúva osobné údaje prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb. Moja otázka znie, či do týchto 20 osôb sa zarátavajú aj osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa.Napr. Máme 15 osôb z radov vlastných zamestnancov, ktorí pracujú s osobnými údajmi a 5 osôb z inej spoločnosti. Ďakujem.

Dobrý deň. ,,Cudzie,, osoby ( oprávnené osoby iného prevádzkovateľa ) sa nezarátavajú. Bolo vysvetlené na školení, ktorého ste sa zúčastnili.

Mária:26.09.2013

poprosím o vzor poučenie OO pre SBS - vlastnú ochranu

Poučenie pre pracovníka vlastnej ochrany je už v menu NA STIAHNUTIE. Môžete si ho stiahnuť a upraviť presne podľa činnosti vašich zamestnancov.

stanislava Minarikova:24.09.2013

dobry den , ohladom zverejnovania fotografii mam otazku, moze zamestnavatel zhromazdovat foto zamestancov pre vlastne potreby v elektronickej forme v PC v ramci firmy samozrejme nie na webe pre verejnost a je mozne mat zalozenu foto zamestanca v osobnom spise zamestnanca, alebo treba mat suhlas ? stanka

Dobrý deň. To čo môže zamestnávateľ o svojich zamestnancoch sprístupňovať alebo zverejňovať je v § 12. Žiadna fotografia sa tam však nenachádza. Nie sú mi jasné tie ,,vlastné potreby,,. Zaujíma ma účel spracúvania tých fotografií. Až potom by som vám vedela správne odpovedať.

Adriana:23.09.2013

Dobrý deň, prosím Vás o odpoveď. Ako zaevideovať IS v prípade rôznych word a excel súborov, ktoré obsahujú osobné údaje našich zamestnancov. A každý sa nachádza niekde v nejakom inom priečinku, foldri alebo databáze.

Ak ide o údaje, ktoré súvisia so zamestnancami, ide o IS s názvom PERSONÁLNY A MZDOVÝ IS. Do tohoto patria všetky databázy ( či už automatizované - spracúvané v elektronickej podobe, alebo i iné ako automatizované - spracúvané v ručnej podobe ), ktoré slúžia za účelom zmluvným ( pracovným ) i mzdovým, patria sem i údaje uchádzačov o zamestnanie, teda predzmluvné vzťahy. Evidenciu tohoto informačného systému nájdete v menu NA STIAHNUTIE.

Mária:23.09.2013

Dobrý deň pani inžinierka, nebolo by možné zverejniť ešte jeden ukážkový test, na preverenie našich vedomostí? Ďakujem , s pozdravom Mária

Skúsim nejaký vzorový test urobiť. Potrebujem však na to čas, teraz dorábam vzorové zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom a ďalšie poučenia oprávnených osôb. Je toho strašne veľa, tak pekne postupne. Pamätám si nejaké otázky z testu, ktorý som mala ja na skúške na ÚOOÚ aj s variantmi odpovedí, dám to dokopy. Keď bude hotový, dám info do aktualít. Sledujte našu webovú stránku.

Mária:20.09.2013

Prajem prijemny den. Viete mi prosim poradit formulaciu textu v inzeratoch, pokial hladame niekoho cez web alebo aj inou formou? Tiez Vas chcem poprosit o info, ci potrebujem suhlas zamestnanca a aky ked uverejnujeme napr. jeho fotku pri obsluhe stroja vo vyrobe?

Posledné vety v inzeráte by som odporučila dať : Vaše žiadosti o prijatie do zamestnania budú spracúvané po dobu ..... mesiacov, následne budú zlikvidované. Súhlas so spracúvaním osobných údajov od uchádzačov o zamestnanie na základe informácii z ÚOOÚ už po novom nepotrebujeme, pretože ide o predzmluvné vzťahy. Samozrejme súhlas nie je treba na to, čo nám ako informácie vyžadované zamestnávateľom od uchádzačov stanovuje zákon, teda Zákonník práce. To sú informácie o vzdelaní, kvalifikácii a praxi. V § 12 je presne napísané čo môže zamestnávateľ sprístupniť alebo zverejniť o zamestnancoch. Pretože fotografia sa tam nenachádza, ak chcete ZVEREJŇOVAŤ fotografie zamestnancov napr. na vašej webovej stránke mali by ste mať súhlas od zamestnancov.

Halásová:19.09.2013

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či plánujete zaradiť medzi dokumenty na stiahnutie aj poučenia pre oprávnené osoby v profesiách štatutár -konateľ, generálny riaditeľ, sekretárka, ekonómka, manažér ? Ďakujem

Dobrý deň, do menu NA STIAHNUTIE som pridala ďalšie poučenia oprávnených osôb a to : mzdár, účtovník a personalista. Ďalšie pribudnú čoskoro.

Renáta:17.09.2013

Pekný deň, chcem sa informovať, dáte na stiahnutie prosím aj vzor nejakej zmluvy medzi prevádzkovateľom a spostredkovateľom o ochrane OU ako ja poučenie oprávnenej osoby obchodník, ďakujem veľmi pekne.

Dobrý deň, áno, budú aj vzorové zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, poprosím trošku trpezlivosti, prednášam každý deň, robím na dokumentoch po nociach, postupne tam bude všetko.

Anna:17.09.2013

Dobrý deň pani Ing. neviem či mi môžete poradiť v jednej veci: naša firma ako výrobná spoločnosť - vyrábame produkty zo sóje môžeme nakupovať med a zeleninu z dvora. Aký doklad nám je povinný predajca vystaviť, aby sme si mohli dať nakúpené produkty do nákladov. Aké množstvo nám predajca z dvora môže za rok predať. Máme tiež jedáleň zdravej výživy - či by sme to nemohli nakupovať na jedáleň. Ďakujem Švandová

Neviem, či sa konkrétne pýtate na ,,predaj z dvora,, pretože tu ide o podnikateľskú činnosť a keď že ide o predaj tovaru v hotovosti, samozrejme musia mať registračnú pokladnicu a vydať vám z nej doklad, alebo sa pýtate na prebytky zo záhrady, kde ide o príležitostný predaj prebytkov, takže nejde o podnikateľskú činnosť, čiže nejde o opakujúcu sa činnosť, ERP nemajú povinnosť používať, tu by stačilo vami vypísať výdavkový doklad a drobný pestovateľ by vám podpísal príjem hotovosti. Tu je link na manuál predaja z dvora, všetky info nájdete tam : http://www.predajzdvora.sk/zakonpravidla/informacny-manual-predaj-z-dvora/

Viera:16.09.2013

Dobrý deň,bola som u Vás na školení a tom som vyrozumela že keď od klientov pýtame meno a adresu na doručenie tovaru, tak v rámci obchodného vzťahu sa tento údaj nepovažuje za prácu s osobnými údajmi. Je to správne ? Lebo pán Krajčík mi povedal, že to tak nie je.

Dobrý deň, ide o spracúvanie osobných údajov, ale nepotrebujete súhlas so spracúvaním osobných údajov, lebo ide o zmluvný vzťah.

Adriana :12.09.2013

Budete organizovať skúšky pre zodpovedné osoby ?

Áno. Na základe informácii, ktoré som dostala od riaditeľa ÚOOÚ budeme organizovať skúšky na výkon funcie zodpovednej osoby v rámci Slovenska. Tieto budú organizované v miestach, kde robíme školenia. Tak ako chodia od nás pozvánky na školenia, táto informácia bude poslaná mailom. Na skúšky sa bude treba prihlásiť k nám na základe vyplnenia žiadosti, následne nám z Úradu na ochranu osobných údajov stanovia termín v konkrétnych mestách, tiež lektora a môžeme skúšky robiť. Aby skúška mohla prebehnúť, je potrebných aspoň 30 ľudí na konkrétne miesto.

Darina:12.09.2013

dakujem za odpoved. Prosim Vas, mohli by ste do "na stiahnutie" pridat poucenie pre zodpovednu osobu a poucenie pre personalistu? dakujem, Darina

Dobrý deň, samozrejme aj tieto budú pridané. Stále na dokumentoch pracujem a pridávam ich postupne podľa toho, koľko stíham.

Mária:12.09.2013

Dobry den. Mozeme uchadzacom o zamestnanie, ktori si poslu k nam ziadost v odpovedi napisat, ze zaslanie ziadosti povazujeme za prejav jeho suhlasu so spracovanim osobnych udajov? Dakujem za odpoved.

Dobrý deň, na Úrade na ochranu osobných údajov som získala informáciu, že žiadosti uchádzačov o zamestnanie sú zaradené do tzv. predzmluvných vzťahov, takže podľa § 10 už nemusíme mať ich súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pozor na kopírovanie dokladov a dokumentov. Ak zamestnávateľ na nevyhnutný účel potrebuje nejakú kópiu dokladu alebo dokumentu napr. na preukázanie odbornej spôsobilosti na nejaké pracovné miesto, musí mať písomný súhlas s kopírovaním.

Helena Múdra:11.09.2013

Dobry d en prajem, prosim o usmernenie, ci potrebujeme Bezpecnostny projekt alebo postacuje bezp. smernica. Sme spol. pod 20 zamestnancov, napojena na internet. Ak by som mohla poprosit zaroven kontakt na "profesionala" na bezpecnostne smernice a/alebo projekt. Dakujem,S pozdravom H.Mudra

Dobrý deň p. Múdra. Pretože máte informačné systémy prepojené s verejne dostupnou počítačovou sieťou musíte mať smernicu alebo projekt. Už záleží len od toho, aké osobné údaje v počítačoch spracúvate. Ak nemáte ani jeden citlivý ( osobitné kategórie osobných údajov ) tak stačí bezpečnostná smernica. Ak máte napr. mzdový program v počítači napojenom na internet, tak samozrejme musí byť bezpečnostný projekt. Kontaktujte pána Krajčíka, urobí vám projekt. Na školení ste dostali kontakt, ak ho nemáte, poprosím zavolať nám.

Darina:09.09.2013

Dobry den, prosim Vas, ako ma vyzerat dokument "poverenie opravnenej osoby", ktore je prilohou zodpovednej osoby? Kto popdisuje poucenie zodpovednej osoby, teda, kto poucenie vykonal? som vasa klientka, prosim, ak taky dok.mate, poslite mi ho na mail, dakujem.

Dobrý deň, poverenie zodpovednej osoby nájdete v menu NA STIAHNUTIE. Materiály neposielame mailom. K povereniu je potrebné poučenie. Zodpovednú osobu poučuje a poveruje prevádzkovateľ.

Monika:04.09.2013

Dobrý deň. Prosím Vás plánujete školenia o ochrane osobných údajov aj v mesiaci október ?

Dobrý deň. Áno, tieto školenia budú aj v októbri. Termíny nájdete v menu ŠKOLENIA A SEMINÁRE alebo priamo v KALENDÁRI.

Janette:04.09.2013

Chcela by som sa spýtať, či dokumenty na stiahnutie sú dostupné každému.

Dobrý deň. V menu NA STIAHNUTIE sú zadarmo prístupné dokumenty len pre našich klientov, teda účastníkov školení.

Napíšte nám

Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár
Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať