S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

Písomné materiály zo školení (E-BOOK)

materiál s komentárom ( e-book ) : Transferové oceňovanie a dokumentácia / upravené o zmeny 2023 / materiál s komentárom ( e-book ) : Transferové oceňovanie a dokumentácia / upravené o zmeny 2023 /
Kompletné informácie o transferovom oceňovaní, závislých osobách a ako vypracovať potrebnú dokumentáciu. Popis postupných zmien od roku 2015 až do roku 2023. Tieto zmen...
Cena: 30 €detail
materiál s komentárom ( e-book ) : Nová právna úprava ochrany spotrebiteľa + riešenie reklamácií od 1. júla 2024 materiál s komentárom ( e-book ) : Nová právna úprava ochrany spotrebiteľa + riešenie reklamácií od 1. júla 2024
AKTUALIZÁCIA: nový Zákon o ochrane spotrebiteľa bol v NR SR definitívne schválený 24.4.2024. Bude účinný od 1. júla 2024. Kompletné informácie v oblasti riešenia r...
Cena: 30 €detail
materiál s komentárom ( e-book ) : Zákon o DPH - prenesenie daňovej povinnosti ( stavebná činnosť a ostatné ) materiál s komentárom ( e-book ) : Zákon o DPH - prenesenie daňovej povinnosti ( stavebná činnosť a ostatné )
Kompletný prehľad a podrobné vysvetlenie princípu prenosu DPH súvisiaci so stavebnou činnosťou a dodaním tovaru s montážou a inštaláciou, tiež pri ostatných dodaniach...
Cena: 30 €detail
 
materiál s komentárom ( e-book ) : Usmernenia EDPB k ochrane osobných údajov materiál s komentárom ( e-book ) : Usmernenia EDPB k ochrane osobných údajov
Cieľom materiálu je poskytnúť kompletné informácie, ktoré prinášajú usmernenia a odporúčania k nariadeniu 2016/679 ( GDPR ) vypracované Európskym výborom pre ochran...
Cena: 30 €detail
materiál s komentárom ( e-book ) : Peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov materiál s komentárom ( e-book ) : Peňažné nároky zamestnancov, konateľov a živnostníkov
Kompletné informácie o peňažných ale aj o nepeňažných nárokoch, ktoré vyplývajú z pracovného pomeru zamestnancom, z výkonu funkcie a z práce konateľom, a z podnikat...
Cena: 30 €detail
materiál s komentárom ( e-book ) : Nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane z nehnuteľností materiál s komentárom ( e-book ) : Nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane z nehnuteľností
Kompletné informácie o všetkých druhoch nehnuteľností z pohľadu rôznych daňových zákonov: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o miestnych daniach a miestnom p...
Cena: 30 €detail
 
materiál s komentárom ( e-book ) : Povinnosti v podnikaní a ostatných nepodnikateľských činnostiach a kontroly ich dodržiavania materiál s komentárom ( e-book ) : Povinnosti v podnikaní a ostatných nepodnikateľských činnostiach a kontroly ich dodržiavania
Kompletné informácie o povinnostiach podnikateľov ( SZČO i právnických osôb ) a ostatných nepodnikateľských subjektov, ktoré sú kontrolované orgánmi dohľadu. Ďalej ...
Cena: 30 €detail
materiál s komentárom ( e-book ) : Motorové vozidlá z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane z motorových vozidiel materiál s komentárom ( e-book ) : Motorové vozidlá z pohľadu dane z príjmov, DPH a dane z motorových vozidiel
Kompletné informácie o motorových vozidlách z pohľadu rôznych daňových zákonov: Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o dani z motorových vozidiel. Obsah : 1...
Cena: 30 €detail
materiál s komentárom ( e-book ) : Zmeny v Zákonníku práce, sociálnom poistení a iné 2022/2023 materiál s komentárom ( e-book ) : Zmeny v Zákonníku práce, sociálnom poistení a iné 2022/2023
Kompletné informácie o všetkých zmenách, ktoré prinášajú viaceré novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.11.2022, od 1.1.2023, od 1.4.2023 a od 1.6.2023 a o dopln...
Cena: 30 €detail
 
materiál s komentárom ( e-book ) : Zmeny ekon. a daňových zákonov od 1.1.2023 materiál s komentárom ( e-book ) : Zmeny ekon. a daňových zákonov od 1.1.2023
Kompletné informácie o novelách viacerých zákonov, ktoré sú účinné od 1.1.2023, tiež o zmenách v priebehu roka 2022. Materiál je určený pre podnikateľov, ekonómov,...
Cena: 30 €detail
materiál s komentárom ( e-book ) : Účtovná závierka a daňové priznania za rok 2023 materiál s komentárom ( e-book ) : Účtovná závierka a daňové priznania za rok 2023
Kompletné informácie súvisiace s ukončením zdaňovacieho obdobia 2023 a vypracovaním daňových priznaní. Materiál je určený pre podnikateľov, ekonómov, účtovníkov, ...
Cena: 30 €detail
materiál s komentárom ( e-book ) : Zmeny ekon. a daňových zákonov od 1.1.2024 materiál s komentárom ( e-book ) : Zmeny ekon. a daňových zákonov od 1.1.2024
Kompletné informácie o novelách viacerých zákonov, ktoré sú účinné od 1.1.2024, tiež o zmenách v priebehu roka 2023. Materiál je určený pre podnikateľov, ekonómov,...
Cena: 30 €detail
 
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár

V prípade, že máte záujem dostávať náš newsletter, zadajte Vašu e-mailovú adresu.

Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
Celý mesiac
Najbližšie termíny školení
Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať