S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

TÉMY A TERMÍNY ŠKOLENÍ : AUGUST 2021 AŽ MAREC 2022

TÉMY A TERMÍNY ŠKOLENÍ : AUGUST 2021 AŽ MAREC 2022

TÉMY A TERMÍNY ŠKOLENÍ : AUGUST 2021 AŽ MAREC 2022

 

 

,, Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018,,

 

 • 3.8.2021 : Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5
 • 4.8.2021 : Trnava, HOTEL SPECTRUM, V. Clementisa 13
 • 5.8.2021 : Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34
 • 10.8.2021 : Žilina, DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51
 • 11.8.2021 : Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4
 • 12.8.2021 : Banská Bystrica, HOTEL ARCADE, Nám. SNP 5
 • 17.8.2021 : Martin, PENZIÓN ČIERNA PANI, Kuzmányho 24
 • 18.8.2021 : Košice, HOTEL LOKOMOTÍVA, Čermeľská 1
 • 19.8.2021 : Poprad, HOTEL POPRAD, Partizánska 17
 • 24.8.2021 : Piešťany, PENZIÓN DIANA, Matúškova 21
 • 25.8.2021 : Prievidza, HOTEL MAGURA, J.C. Hronského 1
 • 26.8.2021 : Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34

 

 • 4.10.2021 : Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5
 • 5.10.2021 : Trnava, HOTEL SPECTRUM, V. Clementisa 13
 • 6.10.2021 : Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34
 • 7.10.2021 : Žilina, DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51
 • 11.10.2021 : Nové Zámky, HOTEL HUBERT, Budovateľská 2
 • 12.10.2021 : Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4
 • 13.10.2021 : Banská Bystrica, HOTEL ARCADE, Nám. SNP 5
 • 14.10.2021 : Liptovský Mikuláš, HOTEL KLAR, 1. mája 117
 • 18.10.2021 : Piešťany, PENZIÓN DIANA, Matúškova 21
 • 19.10.2021 : Martin, PENZIÓN ČIERNA PANI, Kuzmányho 24
 • 20.10.2021 : Považská Bystrica, HOTEL GARNI, Kukučínova 24
 • 21.10.2021 : Prievidza, HOTEL MAGURA, J.C. Hronského 1
 • 25.10.2021 : Zvolen, PENZIÓN Q, Rákoš 9020/3
 • 26.10.2021 : Košice, HOTEL LOKOMOTÍVA, Čermeľská 1
 • 27.10.2021 : Poprad, HOTEL POPRAD, Partizánska 17
 • 28.10.2021 : Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34

 

,,Zákon o DPH - prenesenie daňovej povinnosti,,

 • 6.9.2021 : Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5
 • 7.9.2021 : Trnava, HOTEL SPECTRUM, V. Clementisa 13
 • 8.9.2021 : Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34
 • 9.9.2021 : Žilina, DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51
 • 13.9.2021 : Nové Zámky, HOTEL HUBERT, Budovateľská 2
 • 14.9.2021 : Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4
 • 16.9.2021 : Banská Bystrica, HOTEL ARCADE, Nám. SNP 5
 • 20.9.2021 : Piešťany, PENZIÓN DIANA, Matúškova 21
 • 21.9.2021 : Martin, PENZIÓN ČIERNA PANI, Kuzmányho 24
 • 22.9.2021 : Považská Bystrica, HOTEL GARNI, Kukučínova 24
 • 23.9.2021 : Prievidza, HOTEL MAGURA, J.C. Hronského 1
 • 27.9.2021 : Zvolen, PENZIÓN Q, Rákoš 9020/3
 • 28.9.2021 : Košice, HOTEL LOKOMOTÍVA, Čermeľská 1
 • 29.9.2021 : Poprad, HOTEL POPRAD, Partizánska 17
 • 30.9.2021 : Liptovský Mikuláš, HOTEL KLAR, 1. mája 117
 • 1.10.2021 : Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34

 

,,Právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií,,

 • 2.11.2021 : Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5
 • 3.11.2021 : Trnava, HOTEL SPECTRUM, V. Clementisa 13
 • 4.11.2021 : Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34
 • 8.11.2021 : Nové Zámky, HOTEL HUBERT, Budovateľská 2
 • 9.11.2021 : Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4
 • 10.11.2021 : Banská Bystrica, HOTEL ARCADE, Nám. SNP 5
 • 11.11.2021 : Žilina, DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51
 • 15.11.2021 : Piešťany, PENZIÓN DIANA, Matúškova 21
 • 16.11.2021 : Martin, PENZIÓN ČIERNA PANI, Kuzmányho 24
 • 18.11.2021 : Považská Bystrica, HOTEL GARNI, Kukučínova 24
 • 19.11.2021 : Prievidza, HOTEL MAGURA, J.C. Hronského 1
 • 22.11.2021 : Zvolen, PENZIÓN Q, Rákoš 9020/3
 • 23.11.2021 : Košice, HOTEL LOKOMOTÍVA, Čermeľská 1
 • 24.11.2021 : Poprad, HOTEL POPRAD, Partizánska 17
 • 25.11.2021 : Liptovský Mikuláš, HOTEL KLAR, 1. mája 117

 

,, Zmeny ekon. a daňových zákonov od 1.1.2022 ,,

 • 29.11.2021 : Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5
 • 30.11.2021 : Trnava, HOTEL SPECTRUM, V. Clementisa 13
 • 1.12.2021 : Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34
 • 2.12.2021 : Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4
 • 3.12.2021 : Žilina, DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51
 • 6.12.2021 : Banská Bystrica, HOTEL ARCADE, Nám. SNP 5
 • 7.12.2021 : Martin, PENZIÓN ČIERNA PANI, Kuzmányho 24
 • 8.12.2021 : Považská Bystrica, HOTEL GARNI, Kukučínova 24
 • 9.12.2021 : Prievidza, HOTEL MAGURA, J.C. Hronského 1
 • 10.12.2021 : Nové Zámky, HOTEL HUBERT, Budovateľská 2
 • 13.12.2021 : Piešťany, PENZIÓN DIANA, Matúškova 21
 • 14.12.2021 : Zvolen, PENZIÓN Q, Rákoš 9020/3
 • 15.12.2021 : Košice, HOTEL LOKOMOTÍVA, Čermeľská 1
 • 16.12.2021 : Poprad, HOTEL POPRAD, Partizánska 17
 • 17.12.2021 : Liptovský Mikuláš, HOTEL KLAR, 1. mája 117

 

 • 10.1.2022 : Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5
 • 12.1.2022 : Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34
 • 13.1.2022 : Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4
 • 14.1.2022 : Žilina, DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51
 • 17.1.2022 : Banská Bystrica, HOTEL ARCADE, Nám. SNP 5
 • 18.1.2022 : Martin, PENZIÓN ČIERNA PANI, Kuzmányho 24
 • 19.1.2022 : Trnava, HOTEL SPECTRUM, V. Clementisa 13
 • 20.1.2022 : Prievidza, HOTEL MAGURA, J.C. Hronského 1
 • 21.1.2022 : Nové Zámky, HOTEL HUBERT, Budovateľská 2
 • 24.1.2022 : Piešťany, PENZIÓN DIANA, Matúškova 21
 • 25.1.2022 : Zvolen, PENZIÓN Q, Rákoš 9020/3
 • 26.1.2022 : Košice, HOTEL LOKOMOTÍVA, Čermeľská 1
 • 27.1.2022 : Poprad, HOTEL POPRAD, Partizánska 17
 • 28.1.2022 : Liptovský Mikuláš, HOTEL KLAR, 1. mája 117

 

,, Účtovná závierka a daňové priznania za rok 2021 ,,

 • 31.1.2022 : Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5
 • 1.2.2022 : Trnava, HOTEL SPECTRUM, V. Clementisa 13
 • 2.2.2022 : Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34
 • 3.2.2022 : Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4
 • 4.2.2022 : Žilina, DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51
 • 7.2.2022 : Banská Bystrica, HOTEL ARCADE, Nám. SNP 5
 • 8.2.2022 : Martin, PENZIÓN ČIERNA PANI, Kuzmányho 24
 • 9.2.2022 : Považská Bystrica, HOTEL GARNI, Kukučínova 24
 • 10.2.2022 : Prievidza, HOTEL MAGURA, J.C. Hronského 1
 • 11.2.2022 : Nové Zámky, HOTEL HUBERT, Budovateľská 2
 • 14.2.2022 : Piešťany, PENZIÓN DIANA, Matúškova 21
 • 15.2.2022 : Zvolen, PENZIÓN Q, Rákoš 9020/3
 • 16.2.2022 : Košice, HOTEL LOKOMOTÍVA, Čermeľská 1
 • 17.2.2022 : Poprad, HOTEL POPRAD, Partizánska 17
 • 18.2.2022 : Liptovský Mikuláš, HOTEL KLAR, 1. mája 117

 

 • 21.2.2022 : Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5
 • 22.2.2022 : Trnava, HOTEL SPECTRUM, V. Clementisa 13
 • 23.2.2022 : Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34
 • 24.2.2022 : Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4
 • 25.2.2022 : Žilina, DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51
 • 28.2.2022 : Banská Bystrica, HOTEL ARCADE, Nám. SNP 5
 • 1.3.2022 : Martin, PENZIÓN ČIERNA PANI, Kuzmányho 24
 • 2.3.2022 : Považská Bystrica, HOTEL GARNI, Kukučínova 24
 • 3.3.2022 : Prievidza, HOTEL MAGURA, J.C. Hronského 1
 • 4.3.2022 : Nové Zámky, HOTEL HUBERT, Budovateľská 2
 • 7.3.2022 : Piešťany, PENZIÓN DIANA, Matúškova 21
 • 8.3.2022 : Zvolen, PENZIÓN Q, Rákoš 9020/3
 • 9.3.2022 : Košice, HOTEL LOKOMOTÍVA, Čermeľská 1
 • 10.3.2022 : Poprad, HOTEL POPRAD, Partizánska 17
 • 11.3.2022 : Liptovský Mikuláš, HOTEL KLAR, 1. mája 117

 

Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 01 02 03
Celý mesiac
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár
Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať