S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024

Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5 Termín: Začiatok: 11.03.2024 o 10:00
Koniec: 11.03.2024 o 14:00

UVEDENÝ TERMÍN JE NAJBLIŽŠÍ TERMÍN, KOMPLETNÝ KALENDÁR SA NACHÁDZA DOLU PO INFORMÁCIÁCH

 

Školenie je určené pre všetkých obchodníkov, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby. Cieľom školenia je poskytnúť informácie v oblasti riešenia reklamácií, ochrany spotrebiteľa a prehľad všetkých práv a povinností podnikateľských subjektov - obchodníkov ( výrobcov,  dovozcov, distributérov a predajcov tovarov, či poskytovateľov služieb ) súvisiacich s danou problematikou, vysvetliť a upozorniť na zmeny, ktoré prináša od 1.3.2024 úplne nový Zákon o ochrane spotrebiteľa, úprava Občianskeho zákonníka a viacero ďalších noviel zákonov.

 

AKTUALIZÁCIA: súčasná vláda predložila do NR SR upravený nový Zákon o ochrane spotrebiteľa na znovu schválenie. Tri body, kvôli ktorým prezidentka pôvodne zákon nepodpísala a vrátila ho na znovu prerokovanie do Národnej rady boli odstránené, pričom vôbec nesúviseli s ochranou spotrebiteľa, ale obmedzovali slobodu prejavu. Všetky ostatné body ostávajú v znení ako boli schválené ešte v júni 2023. Účinnosť zákona bude od 1. marca 2024.

 

Obsah školenia:

 • Nový Zákon o ochrane spotrebiteľa
 • Práva a povinnosti predávajúceho podľa Občianskeho zákonníka a novela zákona
 • Novela Zákona o alternatívnom riešení sporov
 • Novela Zákona o elektronickom obchode
 • Zákon č. 170/2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a novela zákona
 • Riešenie spotrebiteľských a odberateľských reklamácií a ich rozdiely
 • Slovenská obchodná inšpekcia, kontroly a pokuty
 • Skúšobne, odborná a znalecká činnosť, odborné a znalecké posudky
 • Pojmy a povinnosti: reklamácia, záručná doba, záručný list, reklamačný poriadok, akreditovaná, certifikovaná alebo notifikovaná osoba, odborné posúdenie,  návod na používanie, spôsoby vybavenia reklamácie, reklamačná doba, odstránenie chyby, evidencia reklamácií ...
 • nové zákonom dané formuláre VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  a  POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.....

 

Termíny a miesto :

 

 • od 19.2.2024 do 28.3.2024 podľa rozpisu po celej SR
 • v prípade malého počtu prihlásených si vyhradzujeme právo termín zrušiť, tiež zmeniť miesto školenia

 

Cena :   80 Eur/ osoba  

 • v cene je zahrnutý seminár , písomné materiály, občerstvenie, obed - menu, poradenstvo
 • platba : v hotovosti na mieste

 

Prihlásenie : len telefonicky na čísle 0915 668 990 alebo 0948 032 379. Prihlášky e-mailom neprijímame a ani NEAKCEPTUJEME !

 

Lektor: Ing. Edita Svoreňová ( lektorka s celoslovenskou pôsobnosťou, ekonomické a podnikateľské poradenstvo ..... )

 

Kalendár termínov

Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5 Termín: Začiatok: 11.03.2024 o 10:00
Koniec: 11.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Trnava, HOTEL SPECTRUM, V. Clementisa 13 Termín: Začiatok: 12.03.2024 o 10:00
Koniec: 12.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34 Termín: Začiatok: 13.03.2024 o 10:00
Koniec: 13.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4 Termín: Začiatok: 14.03.2024 o 10:00
Koniec: 14.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Žilina, DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51 Termín: Začiatok: 15.03.2024 o 10:00
Koniec: 15.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Banská Bystrica, HOTEL ARCADE, Nám. SNP 5 Termín: Začiatok: 18.03.2024 o 10:00
Koniec: 18.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Košice, HOTEL LOKOMOTÍVA, Čermeľská 1 Termín: Začiatok: 19.03.2024 o 10:00
Koniec: 19.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Považská Bystrica, HOTEL GARNI, Kukučínova 24 Termín: Začiatok: 20.03.2024 o 10:00
Koniec: 20.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Martin, PENZIÓN ČIERNA PANI, Kuzmányho 24 Termín: Začiatok: 21.03.2024 o 10:00
Koniec: 21.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Prievidza, HOTEL MAGURA, J.C. Hronského 1 Termín: Začiatok: 22.03.2024 o 10:00
Koniec: 22.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Zvolen, PENZIÓN Q, Rákoš 9020/3 Termín: Začiatok: 25.03.2024 o 10:00
Koniec: 25.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Nové Zámky, HOTEL HUBERT, Budovateľská 2 Termín: Začiatok: 26.03.2024 o 10:00
Koniec: 26.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Liptovský Mikuláš, HOTEL KLAR, 1. mája 117 Termín: Začiatok: 27.03.2024 o 10:00
Koniec: 27.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Poprad, HOTEL SATEL, Mnoheľova 825 Termín: Začiatok: 28.03.2024 o 10:00
Koniec: 28.03.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5 Termín: Začiatok: 02.04.2024 o 10:00
Koniec: 02.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Trnava, HOTEL SPECTRUM, V. Clementisa 13 Termín: Začiatok: 03.04.2024 o 10:00
Koniec: 03.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34 Termín: Začiatok: 04.04.2024 o 10:00
Koniec: 04.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Žilina, DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51 Termín: Začiatok: 05.04.2024 o 10:00
Koniec: 05.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Banská Bystrica, HOTEL ARCADE, Nám. SNP 5 Termín: Začiatok: 08.04.2024 o 10:00
Koniec: 08.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Košice, HOTEL LOKOMOTÍVA, Čermeľská 1 Termín: Začiatok: 09.04.2024 o 10:00
Koniec: 09.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4 Termín: Začiatok: 10.04.2024 o 10:00
Koniec: 10.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Martin, PENZIÓN ČIERNA PANI, Kuzmányho 24 Termín: Začiatok: 11.04.2024 o 10:00
Koniec: 11.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Prievidza, HOTEL MAGURA, J.C. Hronského 1 Termín: Začiatok: 12.04.2024 o 10:00
Koniec: 12.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Zvolen, PENZIÓN Q, Rákoš 9020/3 Termín: Začiatok: 15.04.2024 o 10:00
Koniec: 15.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Nové Zámky, HOTEL HUBERT, Budovateľská 2 Termín: Začiatok: 16.04.2024 o 10:00
Koniec: 16.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Liptovský Mikuláš, HOTEL KLAR, 1. mája 117 Termín: Začiatok: 17.04.2024 o 10:00
Koniec: 17.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Poprad, HOTEL SATEL, Mnoheľova 825 Termín: Začiatok: 18.04.2024 o 10:00
Koniec: 18.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Piešťany, kancelária ECON CONSULTING, Krajinská 3 Termín: Začiatok: 19.04.2024 o 10:00
Koniec: 19.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Trenčín, PENZIÓN NA SIHOTI, Jiráskova 5 Termín: Začiatok: 22.04.2024 o 10:00
Koniec: 22.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Trnava, HOTEL SPECTRUM, V. Clementisa 13 Termín: Začiatok: 23.04.2024 o 10:00
Koniec: 23.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Bratislava, HOTEL MEDIUM, Tomášikova 34 Termín: Začiatok: 24.04.2024 o 10:00
Koniec: 24.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Nitra, AGROINŠTITÚT, Akademická 4 Termín: Začiatok: 25.04.2024 o 10:00
Koniec: 25.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Žilina, DOM ODBOROV, A. Bernoláka 51 Termín: Začiatok: 26.04.2024 o 10:00
Koniec: 26.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Banská Bystrica, HOTEL ARCADE, Nám. SNP 5 Termín: Začiatok: 29.04.2024 o 10:00
Koniec: 29.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Košice, HOTEL LOKOMOTÍVA, Čermeľská 1 Termín: Začiatok: 30.04.2024 o 10:00
Koniec: 30.04.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Považská Bystrica, HOTEL GARNI, Kukučínova 24 Termín: Začiatok: 02.05.2024 o 10:00
Koniec: 02.05.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Martin, PENZIÓN ČIERNA PANI, Kuzmányho 24 Termín: Začiatok: 03.05.2024 o 10:00
Koniec: 03.05.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Zvolen, PENZIÓN Q, Rákoš 9020/3 Termín: Začiatok: 06.05.2024 o 10:00
Koniec: 06.05.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Nové Zámky, HOTEL HUBERT, Budovateľská 2 Termín: Začiatok: 07.05.2024 o 10:00
Koniec: 07.05.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Liptovský Mikuláš, HOTEL KLAR, 1. mája 117 Termín: Začiatok: 09.05.2024 o 10:00
Koniec: 09.05.2024 o 14:00
Nová právna úprava ochrany spotrebiteľov + riešenie reklamácií od 1.3.2024
Cena:80 € Miesto:Piešťany, kancelária ECON CONSULTING, Krajinská 3 Termín: Začiatok: 10.05.2024 o 10:00
Koniec: 10.05.2024 o 14:00
Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 01 02 03
Celý mesiac
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár

V prípade, že máte záujem dostávať náš newsletter, zadajte Vašu e-mailovú adresu.

Najbližšie termíny školení
Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať