S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

Kto má vlastne povinnosť používať registračné pokladnice ?

Kto má vlastne povinnosť používať registračné pokladnice ?

Denne mi volajú klienti, či majú vlastne povinnosť používať registračné pokladnice, veď dôležitý dátum 1.4.2015 sa blíži. Nejako sa nevedia nájsť v prílohe k Zákonu o používaní elektronických registračných pokladníc č. 289/2008 po novele č. 333/2014. Proste nie sú si istí, či elektronickú alebo virtuálnu registračnú pokladnicu áno, či nie.  Takže zase nejaká zmena, o ktorej sa ľudia dozvedia až keď začnú príslušné orgány splnenie povinností kontrolovať a udeľovať pekné pokuty. 

 

V prílohe sa totiž nachádzajú len všeobecné pomenovania služieb podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE.

A čo keby niekto kompetentný vypracoval aj podrobný zoznam čo každá kategória zahŕňa ? No zatiaľ som nikde takýto zoznam nenašla. Takže dala som si tú námahu, že som prezrela stránku štatistického úradu a hľadala subkategórie ( podkategórie ) všetkých uvedených služieb.

 

Dávam vám teda k dispozícií podrobný zoznam všetkých služieb, kde je povinnosť evidovať tržby cez ERP alebo VRP. Takže si ho prezrite a pohľadajte či sa tam nenachádzate. Je najvyšší čas pripraviť sa. 

 

Ing. Edita Svoreňová

 

SLUŽBY, na ktoré sa vzťahuje povinnosť EVIDENCIE TRŽIEB  V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI ALEBO VO VIRTUÁLNEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

 

45.20  

Oprava a údržba motorových vozidiel

45.20.1 Oprava a údržba automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel  

45.20.11 Bežné opravy a údržba (okrem opráv elektrických systémov, pneumatík a karosérií) automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel

45.20.12 Oprava elektrického systému automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel

45.20.13 Oprava pneumatík, vrátane nastavenia a vyváženia kolies automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel

45.20.14 Oprava karosérií a podobné služby (oprava dverí, zámkov, okien, opätovné striekanie karosérií, opravy po havárii) automobilov a ľahkých nákladných motorových vozidiel

45.20.2 Oprava a údržba ostatných motorových vozidiel

45.20.21 Bežná údržba a opravy (okrem opráv elektrického systému a karosérií) ostatných motorových vozidiel

45.20.22 Oprava elektrického systému ostatných motorových vozidiel

45.20.23 Oprava karosérií a podobné služby (oprava dverí, zámkov, okien, opätovné striekanie karosérií, opravy po havárii) ostatných motorových vozidiel

45.20.3 Služby v oblasti umývania a leštenia automobilov a podobné služby

45.20.30 Umývanie automobilov a podobné služby


45.40

Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

Táto trieda tiež zahŕňa: - obchod, údržbu a opravu mopedov, ich častí a príslušenstva

Táto trieda vylučuje: - obchod, údržbu a opravu bicyklov, ich častí a príslušenstva

45.40.1 Veľkoobchod s motocyklami a ich dielmi a príslušenstvom

45.40.10 Veľkoobchod s motocyklami a ich dielmi a príslušenstvom

45.40.2 Maloobchod s motocyklami, ich dielmi a príslušenstvom v špecializovaných predajniach

45.40.20 Maloobchod s motocyklami, ich dielmi a príslušenstvom v špecializovaných predajniach

45.40.3 Ostatné maloobchodné služby v oblasti motocyklov, ich dielov a príslušenstva

45.40.30 Ostatné maloobchodné služby v oblasti motocyklov, ich dielov a príslušenstva

45.40.4 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s motocyklami a ich dielmi a príslušenstvom

45.40.40 Služby v oblasti sprostredkovania veľkoobchodu s motocyklami a ich dielmi a príslušenstvom

45.40.5 Oprava a údržba motocyklov

45.40.50 Oprava a údržba motocyklov 

 

49.32

Taxislužba

49.32.1 Taxislužba

49.32.11 Taxislužba Táto subkategória zahŕňa: - taxi službu vrátane mestskej, prímestskej a medzimestskej Tieto služby sú obyčajne poskytované na prepravu osôb na určité vzdialenosti, čas a určité miesto. Patria sem aj rezervačné služby spojené s taxislužbou. - nepravidelnú letiskovú kyvadlovú dopravu

Táto subkategória vylučuje: - prepravu osôb dopravnými prostriedkami ťahanými človekom alebo zvieraťom, pozri 49.39.35 - vodnú a leteckú taxislužbu, pozri 50.30.19 a 51.10.12 - služby sanitiek, pozri 86.90.14

49.32.12 Prenájom osobných automobilov s vodičom

Táto subkategória zahŕňa: - prenájom osobných automobilov s vodičom poskytovaný na určitý čas, okrem taxislužby Tieto služby sú vo všeobecnosti poskytované pre ohraničený počet pasažierov a často zahŕňajú prepravu osôb na viaceré miesta určenia.

 

49.39

Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov

 

52.21      

Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov

 

55.10

 

Hotelové a podobné ubytovanie

55.10.10 Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov, s denným upratovaním (okrem ubytovania viacerých návštevníkov v rôznych obdobiach počas roka)

Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania spravidla na niekoľko dní alebo týždňov v hotelových izbách, hotelových apartmánoch, moteloch, v liečebných alebo podobných zariadeniach s poskytovaním služieb denného upratovania a iných služieb 

 

55.20

Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

55.20.11 Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v ubytovniach pre mládež, turistických ubytovniach a horských chatách

Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania v mládežníckych ubytovniach, horských chatách a dovolenkových chatách s menším rozsahom poskytovaných služieb

55.20.12 Služby poskytované v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov v obydliach používaných viacerými majiteľmi v rôznych obdobiach počas roka

Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania v nehnuteľnostiach na určitý časový úsek

55.20.19 Ostatné krátkodobé ubytovacie služby v izbách alebo v ubytovacích jednotkách pre návštevníkov, bez denného upratovania

Táto subkategória zahŕňa: - ubytovacie služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách (so službami, ktoré sa poskytujú menej ako denne), napr. v prázdninových domoch, hosťovských bytoch, bungalovoch a chatách pre osoby, ktoré pravidelne odchádzajú z miesta bydliska a potrebujú ubytovanie denného alebo týždenného charakteru 

 

55.30

Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány

55.30.1 Prevádzka táborísk a miest na kempovanie automobilov a obytných prívesov

55.30.11 Služby táborísk

Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie miesta pre rekreačné vozidlá alebo stany, pre osoby, ktoré opustili svoje sídla na niekoľko dní alebo týždňov

Táto subkategória ešte zahŕňa: - poskytnutie miest pod ochrannými prístreškami alebo miest na táborenie, miest pre rozloženie stanov a spacích vakov

Táto subkategória vylučuje: - horské chaty, chatky a mládežnícke hostely, pozri 55.20.11

55.30.12 Rekreačné služby miest na kempovanie automobilov a obytných prívesov

Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie nocľahu, kombinovaného so stravou a rekreačnými alebo školiacimi službami v kampingovom komplexe pre dospelých, mládež alebo deti s účtovaním kompletných služieb 

 

55.90

Ostatné ubytovanie

55.90.11 Ubytovacie služby poskytované v študentských domovoch alebo školských internátoch

Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania v študentských domovoch a školských internátoch, ktoré sú súčasťou škôl a univerzít

Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie ubytovania v študentských domovoch a školských internátoch pre účastníkov konferencií alebo turistov počas dovolenky, pozri 55.20.19

55.90.12 Služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre robotníkov alebo kempoch zvyčajne na krátky čas alebo na sezónu

55.90.13 Spacie (lôžkové) vozne a podobné dopravné prostriedky na prenocovanie

55.90.19 Ostatné ubytovacie služby i. n.

Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie ubytovania v izbách alebo ubytovacích jednotkách pre miestnych obyvateľov trvale ubytovaných v izbách alebo penziónoch a miestnych kluboch

Táto subkategória vylučuje: - mládežnícke ubytovne, pozri 55.20.11 - študentské domovy, školské internáty, pozri 55.90.11 

 

56.10

Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

Táto kategória vylučuje: - podávanie nápojov bez prípravy jedál, pozri 56.30.10

 56.10.11 Reštauračné služby s obsluhou

Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a podávanie jedál vrátane nápojov v reštauráciách, kaviarňach a podobných zariadeniach, ktoré poskytujú služby obsluhy zákazníkov sediacich pri stole, pulte alebo stánku (s alebo bez zábavy) - prípravu a podávanie jedál vrátane nápojov v hoteloch alebo iných ubytovacích zariadeniach. Komplexné služby bežne pozostávajú z obsluhy zákazníkov sediacich pri stole, pulte alebo stánku.

56.10.12 Reštauračné služby v železničných jedálnych vozňoch a na lodiach

Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a podávanie jedál a nápojov v dopravných zariadeniach napr. vo vlakoch alebo na lodi. Komplexné služby bežne pozostávajú z obsluhy individuálnych zákazníkov sediacich pri stole, pulte alebo stánku - služby poskytované v jedálenských vozňoch

56.10.13 Reštauračné služby v samoobslužných zariadeniach

Táto subkategória zahŕňa: - prípravu jedál v obmedzených a samoobslužných zariadeniach, ktoré poskytujú miesta na sedenie, ale neposkytujú čašnícku obsluhu ako sú: * zariadenia rýchleho občerstvenia s miestami na sedenie * závodné jedálne

Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie jedál v zariadeniach bez čašníckej obsluhy, ktoré bežne neponúkajú miesta na sedenie, pozri 56.10.19 - služby závodných, podnikových alebo školských jedální na základe oprávnenia, pozri 56.29.20

56.10.19 Ostatné reštauračné služby

Táto subkategória zahŕňa: - ostatnú prípravu jedál vrátane nápojov v občerstvovacích stánkoch bez miesta na sedenie v zariadeniach, ktoré poskytujú jedlá, ktoré si zákazník môže odniesť so sebou atď. - podávanie zmrzliny a zákuskov (cukrárne) - prípravu jedál a jedál rýchleho občerstvenia na prevádzke, ktoré sa budú predávať prostredníctvom predajných automatov - prípravu a podávanie jedál na okamžitú konzumáciu z pojazdných vozidiel alebo nepojazdných vozíkov a vozov. Tieto služby sú poskytované bez sedenia a obsluhy.

Táto subkategória vylučuje: - jedlá nepripravované, ktoré sa budú predávať prostredníctvom predajných automatov, pozri 47.00.1, 47.00.2 


56.21

Dodávka jedál

56.21.11 Služby spojené s dodávkou hotových jedál pre súkromné domácnosti

Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a dodávku jedál na základe dohody, kde služba je poskytovaná súkromným osobám alebo domácnostiam na mieste, ktoré si určí zákazník

56.21.19 Ostatné služby spojené s dodávkou hotových jedál

Táto subkategória zahŕňa: - ostatnú prípravu a dodávku jedál na základe dohody so zákazníkom do inštitúcií, štátnych, komerčných, priemyselných alebo obytných priestorov alebo priestorov určených zákazníkom, na určitú príležitosť


56.29

Ostatné jedálenské služby

56.29.11 Zmluvné stravovacie služby pre prepravné spoločnosti

Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a dodávku jedál na základe dohody pre letecké a iné dopravné spoločnosti

56.29.19 Ostatné zmluvné stravovacie služby

Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a dodávku jedál na základe dohody so zákazníkom na určitý čas, napr. počas trvania športových a podobných podujatí

Táto subkategória vylučuje: - služby jedální, pozri 56.29.20

56.29.2 Jedálenské služby

56.29.20 Jedálenské služby Táto subkategória zahŕňa: - stravovacie služby napr. zabezpečovanie prevádzky prostredníctvom operátorov z jedálenských zariadení, ako sú jedálne a samoobslužné reštauračné zariadenia a kaviarne. Služby zásobovania jedlom a nápojmi, zvyčajne za zníženú cenu pre skupiny jasne definované, kde sú najviac prepojené väzby profesionálnej povahy tak ako šport, podnik alebo podniková jedáleň, školská jedáleň a kuchyňa, služby univerzitných internátnych jedální, dôstojnícke jedálne a jedálne pre členov armády atď.


56.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.11

 

 

 

 

 

65.12

Služby pohostinstiev

56.30.10 Služby pohostinstiev

Táto subkategória zahŕňa: - služby spojené s podávaním prevažne alkoholických nápojov v baroch, pivárňach, nočných kluboch, diskotékach a podobných zariadeniach, s alebo bez poskytovania zábavy. Zahŕňa tiež služby poskytované barmi v hoteloch alebo iných ubytovacích alebo dopravných zariadeniach napr. vo vlakoch a na lodiach.

Táto subkategória vylučuje: - predávané balené/pripravené nápoje, pozri 47.00.25, 47.00.26 - maloobchodný predaj nápojov prostredníctvom predajných automatov, pozri 47.00.26 - reštauračné služby a s tým súvisiace podávanie nápojov, pozri 56.10.1 - jedlá a nápoje nepripravované, ktoré sa budú predávať prostredníctvom predajných automatov, pozri 47.00.1, 47.00.2 - prevádzkovanie diskoték a tanečných klubov bez podávania nápojov, pozri 93.29.19 

 

Životné poistenie

65.11.10 Životné poistenie Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré zabezpečujú vyplatenie nárokov beneficientovi v prípade úmrtia poistenej osoby alebo na prežitie splatnosti poistky. Poistky môžu poskytovať len poistenie alebo tiež môžu obsahovať komponent sporenia. Poistky môžu pokrývať jednotlivcov alebo príslušníkov skupín. 

 

Neživotné poistenie

65.12.11 Úrazové poistenie Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytujú pravidelné platby v prípade, že poistenec je neschopný práce v dôsledku nehody - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytuje poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku nehody a straty časti tela, t. j. platbu v prípade, že v dôsledku nehody dôjde k úmrtiu alebo k strate jednej alebo viac častí tela (napr. ruky alebo nohy) alebo k strate jedného alebo oboch očí

Táto subkategória vylučuje: - služby cestovného poisťovania, pozri 65.12.71

65.12.12 Zdravotné poistenie Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytujú ochranu pred nemocničnými alebo lekárskymi nákladmi nekrytými vládnymi programami a zvyčajne pred inými výdavkami na zdravotnú starostlivosť ako sú predpísané lieky, lekárske prístroje, sanitka, súkromná opatera atď. - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytujú ochranu pred nákladmi na zubnú starostlivosť - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytujú pravidelné platby v prípade, keď poistenec nie je schopný pracovať v dôsledku choroby

65.12.2 Poistenie motorového vozidla

65.12.21 Poistenie motorového vozidla, poistenie zodpovednosti za škodu Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú všetku zodpovednosť vyplývajúcu z používania pozemných motorových vozidiel vrátane tých, ktoré sú používané na prepravu platiacich cestujúcich alebo nákladu

Táto subkategória vylučuje: - zodpovednosť za škody spôsobené tretej strane týkajúce sa želežničného koľajového parku, pozri 65.12.31

65.12.29 Ostatné služby poistenia motorového vozidla Táto subkategória zahŕňa: - poisťovacie služby pokrývajúce náklady vyplývajúce zo straty alebo poškodenia pozemných motorových vozidiel

Táto subkategória vylučuje: - stratu alebo poškodenie železničného koľajového parku, pozri 65.12.31

65.12.3 Námorné, letecké a ostatné dopravné poistenie

65.12.31 Poistenie železničného vozového parku Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká spojené s použitím: * železničného koľajového parku Pokryté riziká zahŕňajú zodpovednosť za škody a za stratu alebo poškodenie železničného koľajového parku.

65.12.32 Poistenie zodpovednosti za škodu v leteckej doprave Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane, ktoré pokrývajú riziká spojené s použitím: * lietadla - služby poisťovania vypustenia satelitu

65.12.33 Ostatné služby poistenia v leteckej doprave Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, iných než zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej strane, ktoré pokrývajú riziká spojené s použitím: * lietadla - služby poisťovania vypustenia satelitu

 65.12.34 Poistenie zodpovednosti za škodu v lodnej doprave Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej strane, ktoré pokrývajú riziká spojené s použitím: * osobných a nákladných plavidiel, prevádzkovaných na oceáne, pobrežných vodných cestách alebo na vnútrozemských vodných cestách

65.12.35 Ostatné služby poistenia lodnej dopravy Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek iných ako zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej strane, ktoré pokrývajú riziká spojené s použitím: * osobných a nákladných plavidiel, prevádzkovaných na oceáne, pobrežných vodných cestách alebo na vnútrozemských vodných cestách

65.12.36 Poistenie nákladu Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré najviac k poisteniu dopravnými spoločnosťami poskytujú pokrytie rizík z poškodenia alebo straty nákladu

 65.12.4 Poistenie proti požiaru a inej škode na majetku Táto kategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká poškodenia alebo straty majetku, s výnimkou tých, ktoré pokrýva subkategória 65.12.2 (Poistenie motorového vozidla), 65.12.3 (Poistenie v námornej, leteckej a inej doprave; poistenie nákladu).

65.12.41 Poistenie proti škode na majetku spôsobenej požiarom

65.12.49 Ostatné služby poistenia proti poškodeniu majetku Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká poškodenia alebo straty majetku ako je krádež, výbuch, búrka, ľadovec, mráz, iné prírodné sily, rádioaktívna kontaminácia a pokles pôdy - poisťovanie kotlov a strojového zariadenia, ktoré pokrýva znehodnotenie majetku v dôsledku nedostatku elektrickej energie, svetla, tepla, pary alebo chladenia

65.12.5 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

65.12.50 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká všetkých druhov zodpovednosti za spôsobenú škodu vrátane zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vadných výrobkov, poranenia tela, poškodenia majetku, znečistenia, profesionálneho pochybenia, atď., iné ako zodpovednosť za škody podľa subkategórie 65.12.21 (Poistenie motorového vozidla, poistenie zodpovednosti za škodu), 65.12.3 (Poistenie v námornej, leteckej a inej doprave) a 65.12.4 (Poistenie proti požiaru a inej škode na majetku)

65.12.6 Poistenie úverov a záruk

65.12.61 Poistenie úverov Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká nadmerných úverových strát z dôvodu dlžníkovej platobnej neschopnosti Zahrnuté sú vývozné úvery, splátkové úvery, hypotéky, poľnohospodárske úvery atď.

65.12.62 Poistenie záruk Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká z neplnenia alebo neschopnosti splniť zmluvné finančné záväzky strany zo zmluvy alebo dohody

65.12.7 Cestovné poistenie a poistenie finančnej podpory, výdavkov právnej ochrany a rôznej finančnej straty

65.12.71 Cestovné poistenie a poistenie finančnej podpory Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré poskytujú ochranu výdavkov spojených s cestovaním (typicky poskytované v balíku) ako sú: * zrušenie cesty, jej prerušenie alebo oneskorenie * stratená, omeškaná alebo poškodená batožina * úrazové a zdravotné výdavky * repatriácia pozostatkov

Táto subkategória vylučuje: - služby poisťovania motorových vozidiel, pozri 65.12.2

65.12.72 Poistenie výdavkov právnej ochrany Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek pokrývajúcich právne a súdne výdavky

65.12.73 Poistenie rôznych finančných strát Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú riziká rôznych finančných strát, t. j. nákladov vzniknutých z nasledujúcich rizík: strata zamestnanosti, nedostatok príjmov (všeobecne), zlé počasie, strata dávok, trvajúce všeobecné výdavky, nepredpokladané obchodné náklady, strata trhovej hodnoty, strata nájomného alebo výnosu, nepriame obchodné straty (iné ako vyššie uvedené), iné finančné straty (neobchodné) a iné druhy straty

65.12.9 Ostatné neživotné poistenie

65.12.90 Ostatné neživotné poistenie Táto subkategória zahŕňa: - služby uzatvárania poistiek, ktoré pokrývajú ostatné neživotné riziká i. n. 


69.10

Právne činnosti

69.10.1 Právne služby

Táto kategória vylučuje: - administratívne súdne služby, pozri 84.23.11

69.10.11 Právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti trestného práva Táto subkategória zahŕňa: - poradné, zastupiteľské a súvisiace služby (obhajoba, hľadanie dôkazov, svedkovia, experti atď.) v oblasti trestného práva

69.10.12 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach obchodného a komerčného práva Táto subkategória zahŕňa: - poradné, zastupiteľské a súvisiace služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúce sa obchodného práva

 69.10.13 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach pracovného práva* Táto subkategória zahŕňa: - poradné, zastupiteľské a súvisiace služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúcich sa pracovného práva

69.10.14 Právne poradenstvo a zastupovanie v právnych konaniach občianskeho práva Táto subkategória zahŕňa: - poradné, zastupiteľské a spojené služby v právnych alebo podobných procedúrach týkajúcich sa občianskeho práva

69.10.15 Právne služby v oblasti patentov, autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva Táto subkategória zahŕňa: - koncepty a certifikácie dokumentov a súvisiacich služieb týkajúce sa patentov, autorských práv a iných práv v oblasti duševného vlastníctva

Táto subkategória vylučuje: - licenčné služby oprávňujúce využívať duševné vlastníctvo a podobné produkty, pozri 77.40.1

69.10.16 Notárske služby Táto subkategória zahŕňa: - koncepty a zachovanie pôvodných listín s vymáhateľnou a dôkaznou hodnotou. Tieto služby sa týkajú oblastí ako rodinné právo (predmanželské zmluvy), dedičské právo a testamenty, prevod nehnuteľností, podnikové právo atď.

69.10.17 Arbitráž a urovnanie sporu Táto subkategória zahŕňa: - arbitráže alebo sprostredkovanie riešenia sporov medzi zamestnancami a vedením, medzi spoločnosťami alebo medzi jednotlivcami

Táto subkategória vylučuje: - zastupovanie menom jednej zo strán v spore, pozri 69.10.11- 69.10.14

69.10.18 Aukčné služby

Táto subkategória zahŕňa: - právne služby súvisiace s likvidáciou aktív majetku vydražením

Táto subkategória vylučuje: - iné dražobné služby ako služby súvisiace s legálnym postupom, pozri 82.99.19

69.10.19 Ostatné právne služby Táto subkategória zahŕňa: - služby podmienečného uloženia a vyrovnania majetku - poradné služby zákazníkom súvisiace s ich legálnymi právami a povinnosťami a ostatné právne služby i. n. 

 

69.20

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

69.20.10 Finančný audit

Táto subkategória zahŕňa: - služby preskúmania účtovných záznamov a iných podporných dôkazov organizácie za účelom vyjadrenia názoru o tom, či finančné bilancie organizácie skutočne odrzkadlujú jej pozíciu k danému dňu a výsledky jej činnosti za obdobie končiace týmto dňom sú v súlade so všeobecne platnými účtovnými zásadami

Táto subkategória vylučuje: - služby kontroly účtov, pozri 69.20.21 - audit manažmentu, pozri 70.22.11 69.20.2 Účtovnícke služby Táto kategória vylučuje: - služby spracovania údajov, pozri 63.11.11

69.20.21 Kontrola účtov Táto subkategória zahŕňa: - revízne služby ročných a priebežných finančných bilancií a iných účtovných informácií. Rozsah revízie je menší ako u auditu a stupeň poskytnutej istoty je teda nižší. - analýzu súvah atď.

69.20.22 Zostavovanie účtovnej uzávierky

Táto subkategória zahŕňa: - služby zostavovania účtovných uzávierok na základe informácií poskytnutých zákazníkom. Nedávajú sa žiadne záruky ohľadom presnosti výsledných uzávierok - spracovanie firemných daňových priznaní, poskytované v kombinácii s prípravou účtovných uzávierok za jeden poplatok - zostavovanie výkazov príjmov, súvah atď.

Táto subkategória vylučuje: - služby spracovania podnikateľských daňových priznaní, ak sú poskytované ako osobitné služby, pozri 69.20.3

69.20.23 Účtovná evidencia Táto subkategória zahŕňa: - účtovnícke služby pozostávajúce z klasifikácie a zaznamenávania podnikateľských transakcií v peniazoch alebo inej mernej jednotke do účtovných kníh

Táto subkategória vylučuje: - služby mzdového účtovníctva vrátane výpočtu miezd a počítačového spracovania miezd a vedenia mzdového účtovníctva, pozri 69.20.24 - účtovnícke služby súvisiace s daňovým priznaním, pozri 69.20.3 - inkasné služby, pozri 82.91.12

 69.20.24 Mzdové služby Táto subkategória zahŕňa: - mzdové služby vrátane výpočtu miezd a vedenia mzdového účtovníctva

69.20.29 Ostatné účtovné služby Táto subkategória zahŕňa: - ostatné účtovnícke služby ako atestovanie, ohodnocovanie, príprava pro forma výkazov atď.

69.20.3 Daňové poradenstvo

69.20.31 Poradenstvo a vypracovanie daňových priznaní Táto subkategória zahŕňa: - poradenstvo v oblasti podnikových daní a prípravu daňových priznaní pre všetky druhy daní (napr. DPH)

69.20.32 Vypracovanie a plánovanie jednotlivých daní Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a plánovanie daní v osobných spoločnostiach - prípravu a plánovanie daní jednotlivcov

69.20.4 Platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo

69.20.40 Platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie poradenstva a pomoci manažmentu a/alebo veriteľom insolventných spoločností a/alebo vystupovanie ako konkurzný správca alebo poverenec 

 

70.10

Vedenie firiem

Táto subkategória zahŕňa: - správne služby poskytované centrálou iným jednotkám rovnakej spoločnosti alebo podniku

Táto subkategória vylučuje: - služby holdingových spoločností, ktoré sa nepodieľajú na správe, pozri 64.20.10 

 

70.21

Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou

70.21.10 Služby pre styk s verejnosťou a komunikačné služby Táto subkategória zahŕňa: - poradenské, pomocné a prevádzkovo-podporné služby vrátane lobingu, týkajúce sa metód na zlepšenie imidžu a vzťahov organizácie alebo jednotlivca so širokou verejnosťou, vládou, voličmi, akcionármi a inými

Táto subkategória vylučuje: - plánovacie a kreatívne služby v oblasti reklamy, pozri 73.11.11 - prieskum trhu a služby prieskumu verejnej mienky, pozri 73.20 

 

70.22

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

70.22.1 Poradenské služby v oblasti podnikového riadenia

70.22.11 Poradenské služby v oblasti strategického riadenia Táto subkategória zahŕňa: - poradenské, pomocné a prevádzkovo-podporné služby týkajúce sa podnikovej politiky a stratégie a celkového plánovania, organizácie a kontroly organizácie. Špecificky, všeobecné manažérsko-konzultačné úlohy sa môžu týkať jedného alebo kombinácie viacerých aspektov: * formulácie politiky * stanovenia organizačnej štruktúry (rozhodovací systém), ktorá najefektívnejšie dosiahne ciele organizácie * právneho usporiadania * strategických podnikateľských plánov * konzultačných služieb zameraných na rozvoj a reštrukturalizáciu korporácií ako sú fúzie, akvizície, podniky so spoločnou majetkovou účasťou, strategické spojenia, diverzifikácia, privatizácia * definovania manažérskeho informačného systému * spracovania manažérskych správ a kontrol * plánov záchrany podnikania * spracovania programov zlepšenia zisku * a iných záležitostí, ktoré sú predmetom špecifického záujmu manažmentu organizácie

Táto subkategória vylučuje: - služby právneho poradenstva a zastupovania, pozri 69.10.1 - služby poradcov a vyjednávačov zabezpečujúcich zlučovania a akvizície, pozri 66.19.21

70.22.12 Poradenské služby v oblasti finančného riadenia (okrem firemnej dane) Táto subkategória zahŕňa: - poradenské, pomocné a prevádzkovo-podporné služby týkajúce sa rozhodovania v oblasti finančnej povahy ako sú: * pracovný kapitál a manažment likvidity, určenie vhodnej kapitálovej štruktúry * analýza návrhov kapitálových investícií * spravovanie majetku * vývoj účtovných a rozpočtových systémov a rozpočtovej kontroly * finančné konzultačné služby súvisiace s fúziami, akvizíciami, atď. ako napríklad poradenstvo o metódach ocenenia, platobných metódach, kontrolných metódach, medzinárodnom financovaní

Táto subkategória vylučuje: - návrh a vývoj počítačového softvéru pre účtovné systémy, pozri 62.01.1 - maklérsle služby s cennými papiermi, pozri 66.12.11 - služby správy porfólia a fondov, pozri 66.30.11 - účtovné služby, vedenie účtovných kníh, finančné audítorské služby, pozri 69.20

70.22.13 Poradenské služby v oblasti marketingového riadenia Táto subkategória zahŕňa: - poradenské, pomocné a prevádzkovo-podporné služby týkajúce sa marketingovej stratégie a marketingových operácií organizácie. Úlohy marketingového manažérskeho poradenstva sa môžu týkať jedného alebo kombinácie nasledovných aspektov: * analýzy a zostavenia marketingovej stratégie * zostavenia programov služieb zákazníkom, cenových, reklamných a distribučných kanálov * manažmentu predaja a školenia predavačov * organizácie marketingových kanálov (predaj veľkoobchodu alebo priamo maloobchodu, reklamná pošta, franšíza, atď.), dizajn balenia a iné záležitosti týkajúce sa marketingovej stratégie a prevádzky organizácie Táto subkategória vylučuje: - vzťahy s verejnosťou a komunikačné služby, pozri 70.21.10 - reklamné služby, pozri 73.11

70.22.14 Poradenské služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov Táto subkategória zahŕňa: - poradenské, pomocné a prevádzkovo-podporné služby týkajúce sa stratégií v oblasti ľudských zdrojov, politík, praktík a organizačnej oblasti. Konzultačné úlohy v oblasti ľudských zdrojov sa môžu týkať jedného alebo kombinácie nasledovných aspektov: * náboru, kompenzácie, príspevkov/dávok/dôchodkov, merania výkonu a ohodnotenia * organizačného rozvoja (zlepšenia činnosti v rámci skupiny a medzi skupinami) * školenia zamestnancov a potrieb rozvoja * pomoci pri hľadaní nového zamestnania a plánov pomoci zamestnancom * výchovy vlastných kádrov * súladu s vládnymi pravidlami v takých oblastiach ako je zdravie, bezpečnosť, kompenzácie pracovníkov a rovnosti v zamestnaní * zamestnanecko-zamestnávateľských vzťahov * auditu ľudských zdrojov

Táto subkategória vylučuje: - služby umiestnňovania alebo vyhľadávania výkonných pracovníkov, pozri 78.10.1 - vzdelávacie služby, pozri 85.60.10

70.22.15 Poradenské služby v oblasti riadenia výroby Táto subkategória zahŕňa manažérske konzultačné služby ako: - konzultácie na zlepšenie systémov a postupov - zlepšenie kancelárskej a obslužnej prevádzky ako: * situačné plány kancelárií * pracovné postupy, pracovné normy - automatizáciu úradu, ako je výber a inštalácia automatizovaných systémov - vývoj produktu, záruku kvality a manažment kvality - bezpečnosť podniku, bezpečnostnú službu a ochranu

Táto subkategória vylučuje: - konzultačné služby v oblasti zásobovania, pozri 70.22.16 - inžiniersko poradenské a návrhárske služby v oblasti priemyselných a výrobných objektov a procesov, pozri 71.12.17 - služby poskytované agonómami a poľnohospodárskymi ekonómami, pozi 74.90.19

70.22.16 Poradenské služby v oblasti zásobovania a v iných oblastiach riadenia Táto subkategória zahŕňa: - konzultačné služby v oblasti riadenia integrovaných zásobovacích procesov. Poradenstvo v oblasti riadenia integrovaných zásobovacích procesov zviazaným produktom, ktorý zahŕňa správu zásob, skladovania a uskladnenia a distribučné služby - konzultačné služby v oblasti logistického manažmentu, ako sú: * konzultácie v oblasti logistického manažmentu zásob, t. j. udržiavanie prehľadu o existujúcich zásobách, stanovovanie optimálneho stavu zásob pre zákazníka * konzultácie v oblasti distribučnej a dopravnej logistiky vrátane postupov používaných zákazníkom pri skladovaní, manipulácii a pohybe tovaru v rámci organizácie, zasielaní tovaru zákazníkom * konzultácie v oblasti skladového hospodárstva a skladovej logistiky vrátane postupov pri prijímaní, skladovaní a vydávaní položky * konzultácie v oblasti logistiky údržby - ostatné manažérske konzultačné služby i. n.

Táto subkategória vylučuje: - architektonické poradenské služby, pozri 71.11.24 - inžinierske poradenské služby, pozri 71.12.11 - enviromentálne konzultačné služby, pozri 74.90.13 - ostatné vedecké a technické konzultačné služby i. n., pozri 74.90.19

70.22.17 Riadenie v oblasti obchodu Táto subkategória zahŕňa poskytovanie viazaných služieb balíka, ktorý kombinuje služby modernej výpočtovej techniky s prácou (manuálnou alebo odbornou v závislosti na riešení), strojovým zariadením a zariadeniami na podporu, hosťovanie a riadenie procesu pre zákazníka: - finančné procesy ako je spracovanie finančných transakcií, spracovanie úverových kariet, platobné služby, výpožičné služby - procesy v oblasti ľudských zdrojov, ako je správa náhrad, spracovanie miezd, personálne služby - procesy v oblasti zásobovania, ako je skladový manažment, nákupné služby, logistické služby, plánovanie výroby a spracovanie objednávok - procesy v oblasti vzťahu k zákazníkom, ako je informačná a pomocná služba, stredisko podpory po telefóne, služby zákazníkom - vertikálne trhové procesy realizované špecializovanými odvetviami ako elektrotechnickým, chemickým, ropným - ostatné procesy pre zákazníkov 70.22.2 Ostatné služby v oblasti riadenia projektov okrem výstavby

70.22.20 Ostatné služby v oblasti riadenia projektov okrem výstavby Táto subkategória zahŕňa: - služby koordinácie a dozoru nad zdrojmi v príprave, priebehu a ukončenia projektu v mene zákazníka - služby riadenia projektov, ktoré môžu zahŕňať rozpočtovanie, účtovníctvo a kontrolu nákladov, obstarávanie, plánovanie časového trvania a iných prevádzkových podmienok, koordináciu subkontrahovaných prác, inšpekciu a kontrolu kvality atď. - služby riadenia projektov, ktoré zahŕňajú manažment a administratívne služby, s poskytnutím alebo bez poskytnutia vlastných zamestnancov

Táto subkategória vylučuje: - služby riadenia stavebných projektov, pozri 71.12.20

70.22.3 Ostatné poradenské služby v oblasti obchodu

70.22.30 Ostatné poradenské služby v oblasti obchodu Táto subkategória zahŕňa: - služby v oblasti regionálneho, priemyselného alebo turistického rozvoja

70.22.4 Služby týkajúce sa oblastí franšízy a ochranných známok

70.22.40 Služby týkajúce sa oblastí franšízy a ochranných známok Táto subkategória zahŕňa: - pôvodné ochranné známky a franšízy t.j. právne registrované vlastníctvo mena určitej značky Tieto produkty sú vyrobené na vlastný účet so zámerom získavať úžitok z dovolenia iným používať tieto ochranné známky alebo franšízy/povolenia na podnikanie. Táto subkategória vylučuje: - llicenčné služby na právo používať ochranné známky a franšízy, pozri 77.40.12 - vedecké a vývojové práce vedúce k vytvoreniu produktu alebo konceptu, ktorý je chránený ochrannou známkou, pozri divíziu 72 - poradenské služby pri organizácii marketingových kanálov (vrátane franšíz), pozri 70.22.13 - správu práv k ochranným známkam a franšízam, pozri 74.90.20 

 

71.11

Architektonické činnosti

71.11.10 Plány a výkresy na architektonické účely

71.11.2 Architektonické služby pre budovy

Táto kategória vylučuje: - interiérové dizajnérske služby, pozri 74.10.11

71.11.21 Architektonické služby pre obytné budovy Táto subkategória zahŕňa architektonické služby pre: - jednorodinné rezidenčné projekty - viacrodinné rezidenčné projekty

71.11.22 Architektonické služby pre neobytné budovy Táto subkategória zahŕňa architektonické služby pre: - projekty kancelárskych budov - maloobchodné a reštauračné projekty - hotely a konferenčné centrá - zdravotnícke projekty - projekty zábavných, rekreačných a kultúrnych budov - projekty vzdelávacích budov - projekty priemyselných budov - projekty dopravných a distribučných zariadení - projekty ostatných nerezidenčných budov

71.11.23 Architektonické a reštauračné služby Táto subkategória zahŕňa: - architektonické služby zohľadňujúce právne požiadavky na zachovanie alebo reštaurovanie historických čŕt budov

71.11.24 Architektonické poradenstvo Táto subkategória zahŕňa: - služby odborného svedectva v oblasti architektúry pozostávajúce z poskytovania svedectva pred súdom alebo administratívnym orgánom, svedkom, ktorý je na základe skúseností, vzdelania, zručnosti alebo znalosti architektúry uznaný za kvalifikovaného poskytnúť erudovaný názor na záležitosti týkajúce sa tejto oblasti alebo predmetu - poskytovanie poradenstva, štúdií a správ o architektonických záležitostiach

Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie poradenstva, štúdií a správ o architektonických záležitostiach vykonaných v spojení s inými architektonickými službami pre daný projekt, pozri 71.11.21, 71.11.22, 71.11.23 podľa typu projektu

71.11.3 Vypracovanie plánov mestskej a územnej zástavby

71.11.31 Vypracovanie plánov mestskej zástavby Táto subkategória zahŕňa: - developerske služby pre plány využitia pôdy, výberu pozemku, kontroly a využitia cestných systémov a udržiavania pôdy za účelom vytvorenia a udržiavania systematického, koordinovaného urbálneho rozvoja, ako sú: * komplexné urbanistické plány * obecné urbanistické plány * plány individuálnej zástavby pre určité vybavenie alebo ciele ako doprava, verejné služby, atď. * štúdie a plány súvisiace s urbanistickou rehabilitáciou miest a procesom obnovenia * štúdie a plány súvisiace s mestskou verejnou a súkromnou dopravou a prístupnosťou * štúdie a plány súvisiace s mestskou hospodárskou a sociálnou priestorovou udržateľnosťou - štúdie uskutočniteľnosti - tiež sú zahrnuté štúdie enviromentálneho dopadu a hospodárskeho vyhodnotenia mestských rozvojových plánov - poradenské služby v oblasti urbanistického plánovania, ako odborné svedectvo, vyhodnotenie politiky a programu a iné poradenské služby v oblasti urbanistického plánovania Táto subkategória vylučuje: - developerske služby pre projekty nerezidenčných budov, pozri 41.00.20 71.11.32 Vypracovanie plánov vidieckej zástavby Táto subkategória zahŕňa: - plány rozvoja, ktoré popisujú dlhodobé ciele rurálnych oblastí v oblasti budovania infraštruktúry, bývania, priemyslu, obchodných, rekreačných a iných zariadení - komplexné dlhodobé plány pokrývajúce veľké geografické oblasti

 71.11.33 Plánovanie projektov Táto subkategória zahŕňa služby, ktoré poskytujú plány na staveniská, zobrazujú navrhované situovanie budov, ciest, parkovacích plôch a iných zariadení pre: - projekty rezidenčných budov - projekty nerezidenčných budov - projekty rekreačných a voľných plôch

71.11.4 Architektonické služby v oblasti krajinnej výstavby a architektonické poradenstvo

71.11.41 Architektonické služby v oblasti krajinnej výstavby Táto subkategória zahŕňa služby krajinnej architektúry pre: - projekty rezidenčných budov: * jednorodinné rezidenčné projekty * viacrodinné rezidenčné projekty * projekty parcelovania stavebných pozemkov - projekty nerezidenčných budov: * projekty podnikových budov * hotely, konferenčné centrá, štadióny a arény * projekty budov pre vzdelávanie * zdravotníctvo, nápravno-výchovné inštitúcie * ostatné nerezidenčné projekty - projekty rekreačných a voľných priestranstiev: * centrá miest a verejné námestia * rekreačné zariadenia mimo budov, parky a prírodné oblasti * dopravné cesty * rekreačné strediská * ostatné rekreačné a voľné priestranstvá Táto subkategória tiež zahŕňa služby krajinnej architektúry súvisiace s: - prípravou a úpravou terénu ako sú plány prípravy pozemkov a svahovania, návrhy kanalizácie, návrhy zábrany erózie a tvorby sedimentov, návrhy oporných múrov, plány vonkajších zavlažovačov - umožnenie prístupu na priestor ako sú plány osvetlenia, plány označenia, plány chodníkov a cestičiek, návrhy prístupnosti - stavby na špecializované použitie

71.11.42 Poradenské architektonické služby v oblasti krajinnej výstavby Táto subkategória zahŕňa: - služby odborného svedectva v oblasti krajinnej architektúry pozostávajúce z poskytovania svedectva pred súdom alebo administratívnym orgánom, svedkom, ktorý je na základe skúseností, vzdelania, zručnosti alebo znalosti architektúry uznaný byť kvalifikovaným poskytnúť erudovaný názor na záležitosti týkajúce sa tejto oblasti alebo predmetu - poskytovanie poradenstva, štúdií a správ o záležitostiach krajinnej architektúry Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie poradenstva, štúdií a správ o záležitostiach krajinnej architektúry vykonané v kombinácii s inými krajinnými architektonickými službami pre určitý projekt, pozri 71.11.41 

 

71.12

Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

71.12.1 Inžinierske služby

Táto kategória vylučuje: - výskum a experimentálny vývoj v inžinierstve, pozri 72.19.2

71.12.11 Inžinierske poradenstvo Táto subkategória zahŕňa: - poradenskú službu zákazníkom v oblasti inžinierskych princípov a metódach nezávisle na inžinierskom projekte vrátane analýzy prístupu, regulačných štúdií a auditov - poskytovanie svedectva svedkom, ktorý je na základe skúseností, vzdelania, zručnosti alebo znalosti architektúry považovaný kvalifikovaným poskytnúť erudovaný názor na záležitosti týkajúce sa tejto oblasti alebo predmetu - vyšetrovanie príčin zlyhania inžinierskeho systému za účelom stanovenia príčinných faktorov

Táto subkategória vylučuje: - rady, štúdie a správy realizované v súvislosti s projektom, pozri 71.12.12 -71.12.19 v závislosti na type projektu

71.12.12 Inžinierske služby v oblasti stavebných projektov Táto subkategória zahŕňa: - tvorbu návrhov, plánov a štúdií týkajúcich sa projektov rezidenčných budov, ako: * nové a existujúce domy * radová zástavba, byty, atď. * viacúčelové budovy používané prevažne ako rezidenčné - tvorbu návrhov, plánov a štúdií týkajúcich sa nových alebo existujúcich komerčných, verejných a inštitucionálnych projektov budov vrátane viacúčelových budov, ktoré sú prevažne používané na komerčné, verejné a inštitucionálne účely ako: * kancelárske budovy * nákupné centrá * hotely a reštaurácie * benzínové čerpadlá a sklady * autobusové terminály a terminály nákladných áut * nemocnice, školy, kostoly * väznice, štadióny a športové arény * knižnice a múzeá Táto subkategória tiež zahŕňa: - poradenské inžinierske služby súvisiace s určitým projektom rezidenčnej, komerčnej, verejnej alebo inštitucionálnej budovy

Táto subkategória vylučuje: - poradenské inžinierske služby nesúvisiace s určitým projektom, pozri 71.12.11 71.12.13 Inžinierske služby v oblasti sieťových projektov Táto subkategória zahŕňa: - inžinierske služby súvisiace so zariadeniami vyrábajúcimi elektrickú energiu z: * uhlia a iných fosílnych palív ako ropa a plyn * nukleárnej energie * energie z tečúcej vody * inej energie ako solárnej, veternej, geotermickej vrátane kogeneračných zariadení - inžinierske služby súvisiace so vzdušným alebo podzemným prenosom elektriny a distribučnými sieťami

71.12.14 Inžinierske služby v oblasti dopravných projektov Táto subkategória zahŕňa všetky inžinierske služby (vrátane dizajnov, plánov a štúdií) týkajúce sa: - diaľnic, ciest a ulíc vrátane nadzemných, používaných pre premávku motorových vozidiel - mostov a tunelov - pridružených zariadení cestnej dopravy ako odpočívacie plochy, stanice na váženie, mýtne búdky - systémov hromadnej dopravy ako ľahká železnica alebo metro - železníc a súvisiacich stavieb - železničných mostov a tunelov - námorných a vnútrozemských prístavov - prístavov, plavebných komôr, kanálov a priehrad primárne používaných na účely dopravy - letísk, pristávacích a vzletových dráh, hangárov - ostatných leteckých zariadenií - projektov vesmírnej dopravy - projektov prepravy ropy a plynu - ostatných dopravných projektov i. n.

71.12.15 Inžinierske služby týkajúce sa projektovania v oblasti odpadov (nebezpečný a iný ako nebezpečný) Táto subkategória zahŕňa: - inžinierske služby týkajúce sa zberu domáceho odpadu, jeho likvidácie, ako: * recyklačné zariadenia * kompostárne * prekladiská * vyťažovacie zariadenia * smetiská - inžinierske služby týkajúce sa programov pre zber, úpravu, recykláciu a likvidáciu priemyselného vzdušného, tekutého a pevného odpadu, vo všeobecnosti na úrovni, keď zostávajúce zvyšky odpadu môžu byť bezpečne uvoľnené do voľnej prírody alebo bežných mestských systémov - inžinierske služby týkajúce sa programov pre spracovanie nebezpečných odpadov, ako: * správa jadrového odpadu * ničenie chemických zložiek * developovanie priemyselných lokalít * úprava podzemných vôd * obnova znečistených plôch

71.12.16 Inžinierske služby týkajúce sa projektovania v oblasti vody, kanalizácie a odvodňovania Táto subkategória zahŕňa: - inžinierske služby súvisiace so systémami zberu, distribúcie, ošetrenia a odpadu vody ako: * distribučné systémy pitnej vody, prečerpávacie stanice, rezervoáry, zariadenia na skladovanie vody, potrubia na dodávku a distribúciu vody vrátane priehrad používané primárne na distribúciu vody z miestnych zdrojov a odsoľovacích závodov * systémy spravovania odtokov a zadržiavania zrážkovej vody vrátane priehrad používaných primárne na ochranu pred záplavami * systémy na zber, ošetrenie a likvidáciu odpadovej vody * zavlažovacie systémy a vodovody vrátane priehrad primárne používaných na zavlažovanie

71.12.17 Inžinierske služby v oblasti priemyselných a výrobných projektov Táto subkategória zahŕňa využitie fyzikálnych zákonov a inžinierskych zásad v navrhovaní, vývoji a používaní strojov, materiálov, nástrojov, stavieb, postupov a systémov. Táto subkategória zahŕňa: - inžinierske služby súvisiace s priemyselnými zariadeniami a postupmi: * banícke a metalurgické zariadenia ako bane, taviace pece, mlyny, minerálne rafinérie vrátane integrovaných zariadení a metód strojárenských projektov * banícke a metalurgické postupy ako extrakcia minerálov, tavenie, rafinácia, spracovanie kovov * naftové a petrochemické zariadenia ako ropné a plynové plošiny, rafinérie, potrubia, petrochemické továrne vrátane integrovaných zariadení a metód inžinierskych projektov * postupy na výrobu nafty a petrochemikálií ako sú extrakcia, rafinácia, spracovanie, zmiešavanie * a mikroelektronické zariadenia a metódy ako tie, ktoré vyrábajú mikroprocesory, silikónové čipy a wafery, mikroobvody a polovodiče * textilné a odevnícke zariadenia a postupy * železiarske a oceliarske zariadenia a postupy * ostatné priemyselné a výrobné zariadenia a metódy inde neklasifikované - inžinierske služby súvisiace s dizajnovaním priemyselných výrobkov: * priemyselné strojné zariadenia napr. pre poľnohospodársky, stavebný, banícky, kovoobrábací, komerčný priemysel a služby, kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu, strojové zariadenie na prenos elektriny * elektronické zariadenia ako počítače a periférne zariadenia, komunikačné zariadenia, audio a video zariadenia, polovodiče a iné elektronické komponenty * elektrické zariadenia ako osvetlenie, malé a veľké elektrospotrebiče a ich komponenty * dopravné zariadenia ako motorové vozidlá, lietadlá, vlaky, námorné lode, vesmírne lode * priemyselné a továrenské výrobky i. n.

Táto subkategória vylučuje: - priemyselné dizajnérske služby, pozri 74.10.12

71.12.18 Inžinierske služby v oblasti telekomunikačných a vysielacích projektov Táto subkategória zahŕňa: - inžinierske služby vzťahujúce sa na prenos hlasu a dát medzi dvoma koncovými sieťovými bodmi prostredníctvom medeného drôtu, optického káblu, koaxiálneho káblu a hybridného koaxiálneho káblu - inžinierske služby vzťahujúce sa na prenos hlasu, dát a programov medzi dvoma koncovými sieťovými bodmi krátkymi vlnami alebo mikrovlanmi, ako: * bezdrôtové telefónne systémy * satelitné rádiové systémy * satelitné systémy s priamym vysielaním - inžinierske služby vzťahujúce sa na systémy pre prenos rádiových a televíznych signálov - inžinierske služby vzťahujúce sa na prenos a distribúciu hlasu, dát alebo programov inde neklasifikované

71.12.19 Inžinierske služby v oblasti ostatných projektov Táto subkategória zahŕňa: - inžinierske služby súvisiace s: * projektami distribúcie zemného plynu a pary * ostatných projektov verejných služieb inde neklasifikovaných - inžinierske služby súvisiace so systémami, postupmi, zariadeniami alebo výrobkami inde neklasifikovanými vrátane súvisiacich dizajnov, plánov a štúdií

71.12.2 Manažérske služby riadenia stavebných projektov

71.12.20 Manažérske služby riadenia stavebných projektov Táto subkategória zahŕňa: - služby preberania celkovej zodpovednosti za úspešné ukončenie stavebného projektu za zákazníka vrátane organizovania financovania a návrhov, vypisovania tendrov a vykonávania manažérskych a kontrolných funkcií - služby projektového manažmentu poskytované stavebnými technikmi alebo architektami

Táto subkategória vylučuje: - všeobecné stavebné práce, pozri divízie 41, 42

71.12.3 Geologické, geofyzikálne a súvisiace plánovacie a konzultačné služby

71.12.31 Geologické a geofyzikálne konzultačné služby Táto subkategória zahŕňa: - geologické konzultačné služby súvisiace so zásobami nerastných surovín, ropnými a plynovými poliami a podzemnou vodou venované štúdiu vlastností zeme a kamenných útvarov a štruktúr - poradenstvo v oblasti prieskumu a rozvoja nerastných a ropných nálezísk a nálezísk zemného plynu - konzultačné služby v oblasti vyhodnocovania geologických, geofyzikálnych a geochemických anomálií - konzultačné služby v oblasti geologického mapovania alebo zameriavania na povrchu alebo pod ním

71.12.32 Geofyzikálne služby Táto subkategória zahŕňa: - služby poskytovania informácií o podzemných formáciách, získané rôznymi metódami: * seizmografickou, gravimetrickou, magnometrickou metódou * ostatné podpovrchové topografické metódy

Táto subkategória vylučuje: - prieskumné vrty a vrtné práce, pozri 43.13.10

71.12.33 Skúmanie a hodnotenie minerálov

Táto subkategória vylučuje: - prieskumné vrty v súvislosti s ťažbou ropy a zemného plynu, pozri 09.10.11 - prieskumné vrty a vrtné práce, pozri 43.13.10

71.12.34 Služby geodetické Táto subkategória zahŕňa: - služby zhromažďovania informácií o tvare, polohe a/alebo hraniciach časti zemského povrchu rôznymi metódami vrátane teodolitnej, fotometrickej a hydrografickej topografie za účelom prípravy máp - zber údajov prostredníctvom satelitu - zememeračské práce (napr. vyznačovanie nehnuteľnosti, vyznačovanie hraníc)

Táto subkategória vylučuje: - letecké fotografické služby, pozri 74.20.24

71.12.35 Zostavovanie máp Táto subkategória zahŕňa: - služby kreslenia máp, pozostávajúce z prípravy a revízie máp všetkého druhu (napr. cestné, katastrálne, topografické, planimetrické, hydrografické) použitím výsledkov topografických meraní, iných máp a iných informačných zdrojov

Táto subkategória vylučuje: - publikovanie máp a atlasov, pozri 58.11.15 a 58.11.16 

 

71.20

Technické testovanie a analýzy

71.20.1 Technické skúšky a analýzy

71.20.11 Skúšky a analýzy zloženia a čistoty Táto subkategória zahŕňa: - testovacie a analytické služby chemických a biologických vlastností materiálov ako je vzduch, voda, odpad (komunálny a priemyselný), palivá, kovy, pôda, nerastné suroviny, potraviny a chemikálie - testovacie a analytické služby v súvisiacich vedeckých oblastiach ako je mikrobiológia, biochémia, bakteriológia atď.

Táto subkategória vylučuje: - testovacie služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou o zvieratá a kontrolou zvierat, pozri 75.00.1 - lekárske a zubárske testovacie služby, pozri 86.90.15

71.20.12 Skúšky a analýzy fyzikálnych vlastností Táto subkategória zahŕňa: - testovacie a analytické služby fyzikálnych vlastností ako pevnosť, ťažnosť, elektrická vodivosť a rádioaktivita materiálov ako sú kovy, plasty, textil, drevo, sklo, betón a iné materiály - testovanie napätia, tvrdosti, nárazuvzdornosti, odolnosti voči únave materiálu a dopadu vysokej teploty

71.20.13 Skúšky a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémov Táto subkategória zahŕňa: - testovacie a analytické služby pre mechanické a elektrické vlastnosti kompletného strojového zariadenia, motorov, automobilov, nástrojov, spotrebičov, komunikačného zariadenia a iného zariadenia obsahujúceho mechanické a elektrické časti. Výsledky testovania a analýzy sú obyčajne vo forme zhodnotenia výkonnosti a behaviorálnych vlastností testovaného objektu. Testy môžu byť vykonané s použitím modelov alebo makiet lodí, lietadiel, priehrad, atď.

 71.20.14 Služby automobilovej technickej kontroly Táto subkategória zahŕňa: - služby periodickej technickej inšpekcie automobilov, motocyklov, autobusov, nákladných áut a iných cestných dopravných prostriedkov

Táto subkategória vylučuje: - údržbu a opravy motorových vozidiel a motocyklov, pozri 45.20 - ohodnocovanie vzniknutých škôd, pozri 66.21.10

71.20.19 Ostatné technické skúšky a analýzy Táto subkategória zahŕňa: - testovacie a analytické služby technickej alebo vedeckej povahy, ktoré nemenia testovaný predmet - rádiografické, magnetické a ultrazvukové testovanie častí strojov a stavieb za účelom zistenia chýb. Tieto testy sa obyčajne vykonávajú na mieste. - certifikáciu lodí, lietadiel, priehrad, atď. - certifikáciu a autentifikáciu umeleckých diel - rádiologické kontroly zvarov - analytické služby policajných laboratórií - všetky ostatné technické testovacie a analytické služby i. n.

Táto subkategória vylučuje: - ohodnocovanie vzniknutých škôd v mene poisťovní, pozri 66.21.10 - služby technickej kontroly automobilov, pozri 71.20.14 - lekárske analýzy a testovacie služby, pozri 86.90.15 

 

73.11

Reklamné agentúry

73.11.1 Služby poskytované reklamnými agentúrami

73.11.11 Komplexné reklamné služby Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie celej rady reklamných služieb vrátane plánovacích, tvorivých a výkonných služieb, ako: * výber médií, ktoré budú použité * návrh reklám, ilustrácií, plagátov atď. * písanie scenárov pre reklamné filmy, umiestnenie v médiách, plánovanie (okrem výroby) reklamných predmetov alebo filmov * organizovanie reklamných kampaní priameho marketingu alebo reklamnej pošty

Táto subkategória vylučuje: - produkciu a výrobu propagačných alebo reklamných filmov, pozri 59.11.12 - služby v oblasti vzťahov s verejnosťou, pozri 70.21.10 - služby v oblasti prieskumu trhu, pozri 73.20.11 - fotografické služby súvisiace s reklamou, pozri 74.20.22

73.11.12 Služby v oblasti priameho marketingu a priameho odosielania Táto subkategória zahŕňa: - prípravu a organizáciu reklamných kampaní priameho marketingu, t. j. organizovanie zasielania reklamných a propagačných správ priamo zákazníkom namiesto použitia masových médií Zahŕňa metódy ako priama reklamná pošta a telemarketing.

Táto subkategória vylučuje: - poštové činnosti, pozri 82.19

73.11.13 Služby v oblasti reklamného dizajnu a koncepcie vývoja Táto subkategória zahŕňa: - vytvorenie základného námetu pre reklamu, náčrt textu - dizajn rozloženia tlačenej reklamy, ilustrácie, plagátu - písanie scenárov pre reklamné filmy

73.11.19 Ostatné reklamné služby Táto subkategória zahŕňa: - letecké reklamné služby - dodávku nepredajných vzoriek a iného reklamného materiálu - predvádzanie a predstavovanie reklamných služieb v mieste predaja - propagáciu predaja (ak nie sú prijímané objednávky)

Táto subkategória vylučuje: - publikovanie podnikateľského reklamného materiálu, pozri 58.19.15 - služby modelingových agentúr, pozri 78.10.12 - služby reklamnej pošty, pozri 82.19.12 - telemarketingové služby, pozri 82.20.10 - organizovanie kongresov a obchodných výstav, pozri 82.30.1 

 

73.12

Predaj vysielacieho času

73.12.1 Predaj vysielacieho priestoru a času na základe poplatku a zmluvy Táto kategória zahŕňa: - predaj alebo prenájom reklamného priestoru alebo času za poplatok alebo na základe zmluvy - služby mediálneho nákupu agentúrami, ktoré nakupujú mediálny priestor alebo čas v médiách v mene inzerentov alebo reklamných agentúr

Táto kategória vylučuje: - služby v oblasti vzťahov k verejnosti a komunikácie, pozri 70.21.10

73.12.11 Predaj reklamného priestoru v tlačových médiách na základe poplatku alebo zmluvy Táto subkategória vylučuje: - predaj reklamného priestoru v tlačených médiach vydavateľmi, pozri divíziu 58 73.12.12 Predaj reklamného priestoru a času v televízii/rozhlase na základe poplatku a zmluvy

Táto subkategória vylučuje: - predaj reklamného priestoru v televízii a v rádiu vysielacími stanicami, pozri 60.10.30, 60.20.40

73.12.13 Predaj reklamného priestoru a času na internete na základe poplatku a zmluvy

73.12.14 Predaj reklamy súvisiacej s akciami Táto subkategória zahŕňa: - predaj práv pomenovania pre turnaje, štadióny atď.

73.12.19 Ostatný predaj reklamného priestoru a času na základe poplatku a zmluvy Táto subkategória zahŕňa: - predaj reklamného priestoru alebo času na veľkoplošných reklamách, budovách, motorových vozidlách atď. - predaj reklamného priestoru v elektronických médiách iných ako online - predaj reklamného času vo videách a filmoch (umiestnenie výrobku)

 73.12.2 Opätovný predaj reklamného priestoru a času na základe poplatku a zmluvy

73.12.20 Opätovný predaj reklamného priestoru a času na základe poplatku a zmluvy 

 

73.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.10

Prieskum trhu a verejnej mienky

73.20.1 Prieskum trhu a podobné služby Táto kategória zahŕňa: - analýzu trhu, analýzu konkurencie a správania sa zákazníkov - použitie výskumných monografií, štatistík, ekonometrických modelov, prieskumov, atď.

Táto kategória vylučuje: - reklamné služby, pozri 73.1 - služby prieskumu verejnej mienky, pozri 73.20.20 73.20.11 Služby prieskumu trhu: kvalitatívny prieskum Táto subkategória zahŕňa: - (hĺbkové) rozhovory s jednou alebo viacerými osobami s otvorenými možnosťami odpovedí, bez stanovených intervalov - často založené na prípadových štúdiách

73.20.12 Služby prieskumu trhu: kvantitatívny ad-hoc prieskum Táto subkategória zahŕňa: - prieskumy vykonávané jednorázovo a odpovede môžu byť zoskupené v rámci intervalov

73.20.13 Služby prieskumu trhu: kvantitatívny kontinuálny a pravidelný prieskum Táto subkategória zahŕňa: - prieskumy vykonávané pravidelne a odpovede môžu byť zoskupené v rámci intervalov

73.20.14 Služby prieskumu trhu okrem prehľadov Táto subkategória zahŕňa: - prieskum trhu bez zisťovania, používajúci už existujúce informácie z rôznych zdrojov

73.20.19 Ostatné služby prieskumu trhu

73.20.2 Služby prieskumu verejnej mienky

73.20.20 Služby prieskumu verejnej mienky Táto subkategória zahŕňa: - prieskumné služby za účelom zabezpečenia informácií verejnej mienky o sociálnych, hospodárskych, politických a iných záležitostiach

Táto subkategória vylučuje: - podobné prieskumné služby za účelom skúmania postojov zákazníkov a preferencií, pozri 73.20.1

 

Špecializované dizajnérske činnosti

74.10.1 Návrhy interiérov, priemyselné návrhy a ostatné špecializované dizajnérske služby

74.10.11 Interiérové dizajnérske služby Táto subkategória zahŕňa: - služby interiérového dizajnérstva ako plánovanie a navrhovanie vnútorných priestorov za účelom vyhovenia fyzickým, estetickým a funkčným potrebám ľudí - návrh dizajnu na zariadenie interiéru - zariadenie interiéru vrátane výzdoby okien a kútov

Táto subkategória vylučuje: - architektonické služby, pozri 71.11

74.10.12 Priemyselné dizajnérske služby Táto subkategória zahŕňa: - dizajnérske služby pre priemyselné výrobky, t.j. vytvorenie a vývoj dizajnu a špecifikácie, ktorý optimalizuje použitie, hodnotu a vzhľad výrobkov vrátane určenia materiálov, konštrukcie, mechanizmu, tvaru, farby a povrchovej úpravy výrobku s ohľadom na ľudské vlastnosti a potreby, bezpečnosť, tržnú príťažlivosť a efektívnosť distribúcie, použitia a udržiavania

Táto subkategória vylučuje: - inžinierske služby v oblasti dizajnu priemyselných výrobkov, pozri 71.12.17 74.10.19 Ostatné špecializované dizajnérske služby Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z vytvorenia dizajnov a prípravy vzorov/modelov pre rôzne výrobky zosúladením estetických kritérií s technickými a inými požiadavkami ako: * dizajn nábytku * dizajn šatstva, topánok a šperkov * estetický dizajn rôznych iných zákazníckych výrobkov - balík dizajnérskych služieb - výroba trojrozmerných modelov - služby grafického dizajnu

74.10.2 Pôvodný dizajn

74.10.20 Pôvodný dizajn Táto subkategória zahŕňa: - koncepty pôvodného dizajnu, vytvorené na vlastný účet: * dizajn priemyselných výrobkov * estetické dizajny * grafické dizajny Tento produkt duševného vlastníctva je typicky vyrobený so zámerom predaja alebo licencovania informácie iným osobám. 


74.20

Fotografické činnosti

74.20.1 Fotografické dosky, filmy iné ako kinematografické, exponované

74.20.11 Fotografické dosky, filmy, exponované ale nevyvolané

74.20.12 Fotografické dosky, filmy, exponované a vyvolané, pre ofsetovú reprodukciu

 74.20.19 Ostatné fotografické dosky, filmy, exponované a vyvolané 74.20.2 Špeciálne fotografické služby Táto kategória tiež zahŕňa: - služby fotožurnalistov

74.20.21 Portrétne fotografické služby Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z fotografovania osôb alebo iných subjektov v štúdiu alebo na inom mieste ako sú zákazníkove úrady alebo domy. Vo všeobecnosti tieto služby zahŕňajú vyvolanie a tlač fotografií podľa špecifikácií zákazníka: * fotografie na pas a iné osobné doklady * portréty dojčiat a detí * rodinné alebo vojenské portréty * štýlové štúdiové fotografie * korporačné fotografie

74.20.22 Reklamné a súvisiace fotografické služby Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z fotografovania: * tovaru, priemyselných výrobkov * módneho šatstva a iného oblečenia * strojov, budov * osôb a iných subjektov na použitie v rámci vzťahov k verejnosti - fotografické služby na: * reklamné výstavky, brožúry, reklamnú tlač * katalógy

74.20.23 Akčné fotografické služby a videoslužby Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z fotografovania alebo videonakrúcania živých akcií ako sú svadby, promócie, kongresy, recepcie, módne prehliadky, športové a spravodajské udalosti a iné udalosti bežného záujmu

Táto subkategória vylučuje: - tvorbu hraných filmov, videoprogramov a televíznych programov, pozri 59.11.1 - služby spravodajských agentúr, pozri 63.91.1

74.20.24 Letecké fotografické služby Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z fotografovania krajiny, stavieb a iných povrchov z lietadiel alebo helikoptér

Táto subkategória vylučuje: - fotogrammetrické záznamy a zber údajov satelitmi, pozri 71.12.34

74.20.29 Ostatné špeciálne fotografické služby Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z fotografovania osôb, objektov alebo scenérie použitím špeciálných prístrojov a techník. Príkladmi takýchto služieb sú: * fotografovanie pod vodou * zdravotnícke a biologické fotografovanie * fotomikrografia Táto subkategória vylučuje: - fotografovanie určené pre tlač, pozri 63.91.1

74.20.3 Ostatné fotografické služby

74.20.31 Služby vyvolávania filmov Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce prevažne z vyvolávania negatívov a tlače fotografií pre iných na základe zákazníkových špecifikácií: * zväčšeniny negatívov alebo diapozitívov * čierno-biele spracovanie * farebná tlač * diapozitívy a kópie negatívov, opätovná tlač atď. - služby pozostávajúce z vyvolávania filmov amatérskych fotografov aj komerčných zákazníkov - služby výroby fotografických diapozitívov - služby kopírovania filmov - prenos fotografií a filmov na iné nosiče Táto subkategória vylučuje: - služby spracovania hraných filmov a postprodukčné služby, pozri 59.12.1

74.20.32 Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z reštaurovania starých fotografií - retuše a ostatné zvláštne fotografické efekty

74.20.39 Ostatné fotografické služby i. n. Táto subkategória zahŕňa: - mikrofilmové služby

Táto subkategória vylučuje: - fotokopírovacie služby, pozri 82.19.11


74.30

Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

74.30.1 Prekladateľské a tlmočnícke služby

74.30.11 Prekladateľské služby Táto subkategória zahŕňa: - služby súvisiace s prekladom textov z jedného jazyka do druhého, ústiace do písaného dokumentu

74.30.12 Tlmočnícke služby Táto subkategória zahŕňa: - tlmočnícke služby všeobecne znamenajú ústne vyjadriť v jednom jazyku to, čo bolo ústne vyjadrené v inom jazyku 


75.00

Veterinárne činnosti

75.00.1 Veterinárne služby

 Táto kategória vylučuje: - služby vzťahujúce sa na živočíšne hospodárstvo, ako je umelá inseminácia, pozri 01.62.10 - veterinárne skúšky a kontrola vo vzťahu k výrobe potravín, pozri 71.20.11

75.00.11 Veterinárne služby pre domáce zvieratá Táto subkategória zahŕňa: - zvieracie a veterinárne nemocnice a mimonemocničnú lekársku starostlivosť, chirurgické a dentálne služby pre domáce zvieratá. Služby sú zamerané na liečenie, uzdravenie a/alebo udržiavanie zdravia zvieraťa. - nemocničné, laboratórne a technické služby, potravu (vrátane špeciálnej diéty) a iné zariadenia a zdroje

Táto subkategória vylučuje: - ubytovacie služby pre domáce zvieratá bez služieb zdravotnej starostlivosti, pozri 96.09.11

75.00.12 Veterinárne služby pre hospodárske zvieratá Táto subkategória zahŕňa: - zvieracie a veterinárne nemocnice a lekársku starostlivosť, chirurgické a dentálne služby pre hospodárske zvieratá. Služby sú zamerané na liečenie, uzdravenie a/alebo udržiavanie zdravia zvieraťa. - nemocničné, laboratórne a technické služby, potravu (vrátane špeciálnej diéty) a iné zariadenia a zdroje

Táto subkategória vylučuje: - testovanie stád, hnanie, vyháňanie na pastvu, kastrovanie hydiny, pozri 01.62.10 - strihanie oviec, pozri 01.62.10 - ustajnenie zvierat na farme bez služieb zdravotnej starostlivosti, pozri 01.62.10 75.00.19 Ostatné veterinárne služby Táto subkategória zahŕňa: - zvieracie a veterinárne nemocnice a lekársku starostlivosť, chirurgické a dentálne služby poskytované iným ako domácim a hospodárskym zvieratám (vrátane zvierat v zoologických záhradách a zvierat chovaných na kožušinu a iné výrobky). Služby sú zamerané na liečenie, uzdravenie a/alebo udržiavanie zdravia zvieraťa. - nemocničné, laboratórne a technické služby, potravu (vrátane špeciálnej diéty) a iné zariadenia a zdroje 


77.11

Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.11.10 Prenájom a lízing osobných automobilov a ľahkých motorových vozidiel Táto subkategória zahŕňa: - prenájom a lízing osobných automobilov a iných ľahkých motorových vozidiel o váhe <= 3,5 tony bez vodiča Táto subkategória vylučuje: - lízing, prenájom alebo požičiavanie osobných automobilov s vodičom, pozri 49.32.12


77.21

Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.21.10 Služby spojené s prenájmom a lízingom predmetov a zariadení na rekreačné a športové účely Táto subkategória zahŕňa: - lízing, prenajatie alebo požičiavanie výbavenia pre zábavu a voľný čas, ako sú: * bicykle, lyže, korčule * klzáky, rogalá * vybavenie pre vodné športy (napr. surfovacie dosky, vodné lyže) * rekreačné lode (kanoe, plachetnice a iné) * iné športové vybavenie (napr. golfové palice, náčinie pre kolektívne športy, raketové hry atď.), jazdecké kone, kempingové vybavenie atď.

Táto subkategória vylučuje: - vypožičiavanie videokaziet a diskov, pozri 77.22.10 - prenájom ostatných osobných a domácich potrieb, pozri 77.29.1 - prenájom náčinia pre voľný čas a rekreáciu ako súčasť rekreačných zariadení, pozri 93.29.1


77.22

Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

Táto subkategória zahŕňa: - lízing, prenájom alebo požičiavanie nahraných video, CD a DVD na použitie v domácom zariadení - lízing, prenájom alebo požičiavanie video hier Táto subkategória vylučuje: - požičiavanie nahrávok, zvukových kaziet a kompaktných diskov, pozri 77.29.11
77.29

Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.29.11 Služby spojené s prenájmom a lízingom televíznych a rozhlasových prijímačov, videorekordérov a podobných prístrojov a zariadení Táto subkategória zahŕňa: - lízing, požičiavanie všetkých druhov elektrických a elektronických zariadení domácej zábavy, ako sú: * stereo systémy, kazetové magnetofóny, televízory, rádiá * videokazetové rekordéry a podobné zariadenie - lízing, prenajímanie alebo požičiavanie nahrávok, zvukových kaziet a kompaktných diskov

Táto subkategória vylučuje: - prenajímanie nahraných filmov a video na CD, DVD a videopáskach, pozri 77.22.10

77.29.12 Služby spojené s prenájmom a lízingom nábytku a ostatného vybavenia a prístrojov pre domácnosť Táto subkategória zahŕňa: - lízing, prenajímanie alebo požičiavanie nábytku (vrátane matracov a matracových rámov), domácich elektrospotrebičov - elektrických alebo neelektrických - ako sú chladničky, práčky, klimatizátory, ventilátory, toastovače, mixéry, atď. - lízing, prenajímanie alebo požičiavanie keramiky a skla, kuchynského náradia a riadu Táto subkategória vylučuje: - prenájom a lízing kancelárskeho nábytku, pozri 77.33.11

77.29.13 Služby spojené s lízingom a prenájmom hudobných nástrojov

77.29.14 Služby spojené s prenájmom a lízingom domácej bielizne Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie domáceho prádla práčovňami, pozri 96.01.1

77.29.15 Služby spojené s prenájmom a lízingom textílií, odevov a obuvi Táto subkategória tiež zahŕňa: - prenájom kostýmov Táto subkategória vylučuje: - poskytovanie pracovných odevov a súvisiacich predmetov práčovňami, pozri 96.01.1

77.29.16 Služby spojené s prenájmom a lízingom zariadení pre domácich majstrov Táto subkategória zahŕňa: - lízing, prenajímanie alebo požičiavanie kosačiek na trávu, opravárenských nástrojov atď., bez obsluhy

77.29.19 Služby spojené s prenájmom a lízingom ostatného tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť i. n. Táto subkategória zahŕňa: - lízing alebo požičiavanie: * kníh, novín a časopisov * fotoaparátov, fotografického zariadenia a iných optických tovarov * kvetov a rastlín * šperkov * náramkových a nástenných hodín atď. - lízingu, prenajímania alebo požičiavania lekárskeho náradia (barly) a zdravotníckeho vybavenia Táto subkategória vylučuje: - prenájom a lízing áut, nákladných áut, prívesov a rekreačných vozidiel bez vodiča, pozri 77.1 - prenájom a lízing rekreačného a športového tovaru, pozri 77.21.10 - prenájom a lízing videopások a diskov, pozri 77.22.10 - prenájom a lízing hudobných nástrojov, pozri 77.29.13 - prenájom a lízing domácej bielizne, pozri 77.29.14 - prenájom a lízing textilu, šatstva a obuvi, pozri 77.29.15 - prenájom a lízing vybavenia a nástrojov pre domácich majstrov, pozri 77.29.16 - prenájom a lízing motocyklov, karavanov a obytných prívesov bez vodiča, pozri 77.39.13


78.10

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

78.10.11 Služby agentúr súvisiace s výberom riadiacich pracovníkov Táto subkategória zahŕňa: - špecializované služby vyhľadávania a náboru limitované na zaplnenie miest vysoko odmeňovaných výkonných pracovníkov, vedúcich pracovníkov a odborníkov na základe špecifikácií zákazníka. Zahrnuté sú služby: - vykonanie podrobného pohovoru s manažérskym tímom organizácie klienta - vytvorenie profilov pracovných miest, vykonanie pôvodného prieskumu a inzerovanie hľadania potenciálnych kandidátov - preverovanie uchádzačov, príprava, predloženie a prediskutovanie dôverných zoznamov vysoko kvalifikovaných uchádzačov s klientom - dohodnutie osobných pohovorov, dohodnutie mzdy a následné činnosti O prijatí kandidáta rozhoduje perspektívny zamestnávateľ/klient. Poplatok za poskytnutú službu je účtovaný bez ohľadu na to, či je uchádzač prijatý alebo nie. Táto služba je tiež známa ako priamy nábor. Táto subkategória tiež zahŕňa: - online služby náboru výkonných pracovníkov

78.10.12 Trvalé sprostredkovanie práce pre zamestnancov iných ako riadiacich Táto subkategória zahŕňa: - skúšanie, pohovory, kontrolu referencií, vyhodnotenie a poradenskú službu o budúcich zamestnancoch - najímanie, výber a odporúčanie uchádzačov klientovi na prijatie do trvalého pomeru (na dobu neurčitú) Tieto služby môže objednať potencionálny zamestnávateľ alebo zamestnanec. Uchádzača vyberá a najíma perspektívny zamestnávateľ. Agentúra sprostredkujúca prácu je platená na podmienečnom základe, t.j. len za úspešné umiestnenie uchádzača. Táto subkategória zahŕňa služby trvalého umiestnenia pre celú škálu pracovných profesií od najnižších pozícií až po manažérske pozície vrátane vedúcich pracovníkov, s výnimkou náboru vykonných pracovníkov pre tuzemské alebo medzinárodné pozície prostredníctvom priameho náboru. Táto subkategória tiež zahŕňa: - činnosť agentúr sprostredkujúcich trvalé zamestnanie on line - služby kastingových agentúr a kancelárií, ako sú divadelné kastingové agentúry

Táto subkategória vylučuje: - služby osobných divadelných alebo umeleckých agentov alebo agentúr, pozri 74.90.20


78.20

Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú

78.20.1 Sprostredkovanie práce na dobu určitú Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia pracovníkov na dočasné práce Podnik zabezpečujúci pracovníkov na dočasné práce najíma vlastných zamestnancov a prideľuje/preraďuje ich k zákazníkovi v prípadoch absencie, dočasného nedostatku odborníkov, sezónnych prác a špeciálnych úloh a projektov. Zamestnanci sú na výplatnej listine podniku zabezpečujúceho pracovníkov na dočasné práce, ktorý je právne zodpovedný za ich činnosť, ale prácu vykonávajú pod priamym dohľadom zákazníka. Podnik zabezpečujúci pracovníkov na dočasné práce stanovuje výplatu, príspevky atď. zamestnanca. 78.20.11 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zamestnancov v oblasti počítačov a telekomunikácií Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia pracovníkov na dočasné práce s počítačom a telekomunikáciami, ako je podporný personál pre IT a telekomunikačné systémy, softvéroví inžinieri, zamestnanci spracujúci dáta atď.

78.20.12 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre ostatných pomocných administratívnych zamestnancov Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia ostatného dočasného pomocného personálu ako sú sekretárky, úradníci, účtovníci, pisári atď.

78.20.13 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zamestnancov komerčných a obchodných odvetví

78.20.14 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre pracovníkov dopravy, skladovania, logistiky alebo priemyslu Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia pracovníkov na dočasné práce v doprave, skladovom hospodárstve, logistike alebo priemysle, ako sú stavební robotníci, údržbári, šoféri, strojníci, montážnici, obsluhovači strojov, pomocní robotníci, sťahováci, expedienti atď.

78.20.15 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zamestnancov hotelov a reštaurácií Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia pracovníkov na dočasné práce v hoteloch a reštauráciách, ako sú kuchári, čašníci, recepční

78.20.16 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre zdravotnícky personál

78.20.19 Sprostredkovanie práce na dobu určitú pre ostatných zamestnancov Táto subkategória zahŕňa: - služby zabezpečenia dočasných učiteľov, riadiacich pracovníkov a ostatného personálu i. n. 


78.30

Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

Táto trieda vylučuje: - poskytovanie služieb ľudských zdrojov spolu s dozorom nad podnikaním alebo jeho vykonávaním, pozri triedu v príslušnej hospodárskej aktivite daného odvetvia - poskytovanie služieb iba jednej z funkcií ľudských zdrojov, pozri triedu v príslušnej hospodárskej aktivite danej funkcie

78.30.1 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov Táto kategória zahŕňa: - služby zabezpečenia pracovníkov na dlhšie trvajúce pracovné úlohy Na základe podmienok takejto dohody zákazník môže robiť nábor osoby alebo osôb najatých firmou sprostredkujúcou prácu a zaradiť ich na pracovné miesto, alebo presunúť časť svojej pracovnej sily firme sprostredkujúcej prácu. Dlhodobí zamestnanci sú na výplatnej listine firmy sprostredkujúcej prácu, ktorá je právne zodpovedná za ich činnosť, ale prácu vykonávajú pod dohľadom zákazníka. Tieto služby zahŕňajú lízing pracovnej sily, lízing pracovníkov, lízing zamestnancov, rozšírené obsadenie zamestnancami a spracovanie miezd.

78.30.11 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov v oblasti počítačov a telekomunikácií Táto subkategória zahŕňa: - zamestnanecké a manažérske služby pre zabezpečenie počítačového a telekomunikačného personálu, ako podporný personál pre IT a telekomunikačné systémy, softvéroví inžinieri, personál spracujúci dáta atď.

78.30.12 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre ostatných pomocných administratívnych zamestnancov Táto subkategória zahŕňa: - zamestnanecké a manažérske služby pre zabezpečenie ostatného kancelárskeho pomocného personálu ako sú sekretárky, úradníci, účtovníci, pisári atď.

78.30.13 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov v komerčných a obchodných odvetviach

78.30.14 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov dopravy, skladovania, logistiky a priemyslu Táto subkategória zahŕňa: - zamestnanecké a manažérske služby na zabezpečenie personálu v doprave, skladovom hospodárstve, pracovníkov v logistike a priemysle, ako sú stavební robotníci, údržbári, šoféri, strojníci, montážnici, pracovníci pri strojoch, pomocní robotníci, sťahováci, expedienti atď.

78.30.15 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov hotelov a reštaurácií Táto subkategória zahŕňa: - zamestnanecké a manažérske služby na zabezpečenie personálu hotelov a reštaurácií, ako sú kuchári, čašníci, recepční atď.

78.30.16 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zdravotníckych zamestnancov

78.30.19 Ostatné služby poskytovania ľudských zdrojov pre zamestnancov i. n. Táto subkategória zahŕňa: - zamestnanecké a manažérske služby na zabezpečenie učiteľov, riadiacich pracovníkov a ostatného personálu i. n. 


79.11

Činnosti cestovných agentúr

79.11.1 Služby cestovných agentúr spojené s rezerváciou zájazdov Táto kategória zahŕňa: - služby súvisiace s predajom dopravy a súvisiacich služieb Tieto služby zahŕňajú obdržanie zákazníkových požiadaviek, poradenstvo o alternatívach, pomoc pri rozhodovaní sa zákazníka a môžu zahŕňať vydávanie cestovných lístkov v mene poskytovateľa služby. Často sú poskytované osobne, telefonicky alebo cez internet. Príslušné služby ďalšieho predaja sú tiež zahrnuté. Rezervácie môžu byť pre tuzemskú alebo medzinárodnú dopravu.

79.11.11 Rezervačné služby leteckých spoločností Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií leteniek 79.11.12 Rezervačné služby železničných spoločností Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií miesteniek vo vlakoch

79.11.13 Rezervačné služby autobusových spoločností Táto subkategória zahŕňa: - rezervačné služby pre autobusovú dopravu

79.11.14 Rezervačné služby spojené s prenájmom vozidiel Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií prenájmu automobilov

79.11.19 Ostatné služby cestovných agentúr spojené s rezerváciou zájazdov Táto subkategória zahŕňa zabezpečenie rezervácií pre ostatné služby i. n. ako sú: - rezervačné služby na trajektovú dopravu - rezervačné služby na kyvadlovú dopravu z/na letisko - ostatné rezervačné služby v doprave i. n.

 79.11.2 Služby cestovných agentúr spojené s rezerváciou ubytovania, výletných plavieb a organizovaných zájazdov

79.11.21 Rezervačné služby spojené s ubytovaním Táto subkategória zahŕňa: - rezervačné služby ubytovania pre: * tuzemské ubytovanie * ubytovanie v zahraničí - služby priamej výmeny pre ostatných majiteľov rezidenčných nehnuteľností, ako sú domy alebo byty

79.11.22 Rezervačné služby spojené s výletnými plavbami Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií na výletné lode na: * jednodňové alebo kratšie plavby * plavby dlhšie ako jeden deň

79.11.23 Rezervačné služby spojené s organizovaním zájazdov Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií na zájazdy: * tuzemské * zahraničné 


79.12

Činnosti cestovných kancelárií

79.12.11 Služby cestovných kancelárií spojené s organizovaním a zabezpečením zájazdov Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie, zostavenie a marketing zájazdov: * s pevným programom, tuzemských a zahraničných * individuálne zostavených pre skupiny, tuzemských a zahraničných Takýto zájazd zvyčajne zahŕňa nákup a ďalší predaj dopravy cestujúceho a batožiny, ubytovanie, stravovanie a prehliadky. Zájazd môže byť predaný jednotlivcom alebo cestovným kanceláriám alebo na veľkoobchodnej úrovni iným cestovným agentúram alebo iným tour operátorom.

 79.12.12 Služby cestovných sprievodcov Táto subkategória zahŕňa: - služby nezávislých turistických manažérov 


79.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.20

 

 

 

 

 

 

80.30

Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

Táto trieda vylučuje: - služby cestovných agentúr, pozri 79.11 - služby tour operátorov a tour manažérov, pozri

79.90.1 Služby pre podporu cestovného ruchu a informačné služby pre turistov

79.90.11 Služby pre podporu turistického ruchu Táto subkategória zahŕňa: - propagáciu turistiky pre krajiny, regióny alebo obce

79.90.12 Informačné služby pre turistov Táto subkategória zahŕňa: - poskytovanie informácií návštevníkom alebo potencionálnym návštevníkom o destináciách, prípravu brožúr atď.

79.90.2 Sprievodcovské služby

79.90.20 Sprievodcovské služby Táto subkategória zahŕňa: - služby turistických sprievodcov poskytované turistickými agentúrami a nezávislými turistickými sprievodcami

Táto subkategória vylučuje: - služby tlmočníkov, pozri 74.30.12 - služby rybárskych, poľovníckych a horských sprievodcov, pozri 93.19.13

79.90.3 Ostatné rezervačné služby i. n.

79.90.31 Zmenárenské služby časovo ohraničené Táto subkategória zahŕňa: - služby výmeny a rezervácie (často založené na bodoch) pre majiteľov s časovo vymedzeným vlastníckym podielom (time – sharing)

79.90.32 Rezervačné služby pre kongresové centrá a výstavné haly Táto subkategória vylučuje: - organizovanie a manažment kongresov a konferencií, pozri 82.30.11

79.90.39 Rezervačné služby na predaj lístkov, zábavné a rekreačné služby a ostatné rezervačné služby i. n. Táto subkategória zahŕňa: - zabezpečenie rezervácií na účasť na podujatiach, ako sú divadelné predstavenie, koncerty a športové akcie 

 

Súkromné bezpečnostné služby

80.10.11 Služby obrnených vozidiel Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z poskytnutia pancierového vozidla na vyzdvihnutie a dodanie peňazí, tržieb alebo iných cenných predmetov spolu s najatým personálom chrániacim majetok počas prepravy - služby vyberania z banky a ukladania do banky - služby prevozu cenných papierov

80.10.12 Strážne služby Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z poskytnutia ochrany najatým personálom na zabezpečenie bezpečnosti osôb alebo súkromia, ochrany priemyselného a obchodného majetku pred požiarom, krádežou, vandalizmom alebo neoprávneným vstupom: * služby bezpečnostnej obchôdzky * služby bezpečnostnej stráže * služby telesnej stráže * služby strážnych psov * služby stráženého parkoviska * služby kontroly prístupu

Táto subkategória vylučuje: - služby verejného poriadku a bezpečnosti, pozri 84.24.1

80.10.19 Ostatné bezpečnostné služby Táto subkategória zahŕňa: - výcvik strážnych psov - služby spojené s detektorom lži - daktyloskopické služby - bezpečné šrotovanie informácií na akomkoľvek médiu 

 

Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

80.20.10 Služby bezpečnostných systémov Táto subkategória zahŕňa: - služby pozostávajúce z monitorovania a udržiavania zariadení bezpečnostných systémov, ako sú zariadenia signalizujúce požiar a vlámanie, prijímaním poplašných signálov, potvrdením alebo kontrolou správneho fungovania systému a vyslaním policajtov, požiarnikov alebo iných určených účastníkov Táto subkategória tiež zahŕňa: - monitorovacie služby na diaľku Táto subkategória vylučuje: - služby inštalácie bezpečnostných systémov, ako sú zariadenia signalizujúce vlámanie a požiar, bez ďalšieho monitorovania, pozri 43.21.10 - predaj bezpečnostných systémov, mechnických alebo elektronických uzamykacích zariadení, trezorov a bezpečnostných schránok, bez monitorovania, inštalácie alebo udržiavacích služieb, pozri 47.00.59 - bezpečnostné poradenstvo ako samostatná služba, pozri 74.90.15 - služby vyhotovovania duplikátov kľúčov, pozri 95.29.19 

 

Pátracie služby

80.30.10 Pátracie služby Táto subkategória zahŕňa pátracie a detektívne služby ako sú: - služby pozostávajúce z vyšetrovania prípadov predložených zákazníkom, súvisiace so zločinom, krádežou, spreneverou, krádežou v obchode, nečestnosťou, nezvestnou osobou, domácimi vzťahmi a iným zákonným alebo nezákonným konaním - vnútorné a tajné vyšetrovanie - služby ochrany pred krádežou v obchode

Táto subkategória vylučuje: - služby zisťovania úveruschopnosti, pozri 82.91.11 


86.10

Činnosti nemocníc

86.10.1 Služby nemocníc Táto kategória zahŕňa: - krátkodobé alebo dlhodobé nemocničné služby, t.j. lekárske, diagnostické a liečebné služby všeobecných nemocníc (napr. miestnych a regionálnych nemocníc, nemocníc neziskových organizácií, univerzitných nemocníc, nemocníc na vojenských základniach a vo väzniciach) a špecializovaných nemocníc (napr. psychiatrických liečební a liečební drogovej závislosti, nemocníc pre infekčné choroby, pôrodníc, špecializovaných sanatórií). Služby sú orientované hlavne na hospitalizovaných pacientov a sú vykonávané pod priamym dohľadom lekárov: * lekárske a ošetrovateľské služby * laboratórne a technické služby * služby poskytované na pohotovosti, v operačných sálach atď.

Táto kategória vylučuje: - služby poskytované nemocnicami ambulantným pacientom, pozri 86.21.10, 86.22.1

86.10.11 Chirurgická starostlivosť poskytovaná v nemocniciach Táto subkategória zahŕňa: - operačné služby poskytované lekármi hospitalizovaným pacientom, zamerané na liečbu, navrátenie a/alebo udržanie zdravia pacienta Táto subkategória vylučuje: - dentálnu chirurgiu v nemocniciach, pozri 86.23.11

86.10.12 Gynekologická a pôrodnícka starostlivosť poskytovaná v nemocniciach Táto subkategória zahŕňa: - gynekologické a pôrodnícke služby poskytované lekármi hospitalizovaným pacientom, zamerané na liečbu, navrátenie a/alebo udržanie zdravia pacienta Táto subkategória tiež zahŕňa: - služby plánovaného rodičovstva vrátane lekárskeho ošetrenia ako napr. sterilizácia a ukončenie tehotenstva, spolu s ubytovaním

86.10.13 Rehabilitačná starostlivosť poskytovaná v nemocniciach Táto subkategória zahŕňa: - rehabilitačné služby poskytované lekármi hospitalizovaným pacientom, zamerané na liečbu, navrátenie a/alebo udržanie zdravia pacienta

86.10.14 Psychiatrická starostlivosť poskytovaná v nemocniciach Táto subkategória zahŕňa: - psychiatrické služby poskytované lekármi hospitalizovaným pacientom, zamerané na liečbu, navrátenie a/alebo udržanie zdravia pacienta

86.10.15 Ostatné nemocničné služby poskytované lekármi Táto subkategória zahŕňa: - ostatné služby nemocníc poskytované lekármi hospital. pacientom, zamerané na liečbu, navrátenie a/alebo udržanie zdravia pacienta

Táto subkategória vylučuje: - zdravotné služby pre vojenský personál v poli, pozri 84.22.11 - súkromné konzultantské služby hospitalizovaným pacientom, pozri 86.2 - stomatologické služby, pozri 86.23.1

86.10.19 Ostatné nemocničné služby Táto subkategória zahŕňa: - ostatné nemocničné služby (farmaceutické, opatrovateľské a laboratórne a technické vrátane rádiologických a anesteziologických služieb atď.)

Táto subkategória vylučuje: - služby laboratórneho testovania a kontroly všetkých druhov materiálov a výrobkov, s výnimkou lekárskych, pozri 71.20.1 - veterinárne služby, pozri 75.00.1 - ambulantné služby, pozri 86.90.14 - služby lekárskeho laboratórneho testovania, pozri 86.90.15 


86.21

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

86.21.10 Služby všeobecnej lekárskej praxe Táto subkategória zahŕňa: - všeobecné lekárske služby pozostávajúce z prevencie, diagnostikovania a liečenia fyzických a/alebo mentálnych chorôb poskytované lekármi, ako napr.: * konzultácie * preventívne prehliadky atď. Tieto služby nie sú obmedzené na určité alebo konkrétne podmienky, choroby alebo anatomické oblasti. Môžu byť poskytované v ambulanciách všeobecných lekárov a tiež v poliklinikách pre ambulantných pacientov, doma, vo firmách, školách atď., alebo cez telefón, internet a iné prostriedky.


86.22

Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

86.22.1 Služby špeciálnej lekárskej praxe Špecializovaná lekárska služba môže byť poskytovaná v ambulanciách špecializovaných lekárov a tiež v poliklinikách pre ambulantných pacientov, doma, vo firmách, školách atď., alebo cez telefón, internet a iné prostriedky

86.22.11 Služby súvisiace s analýzou a popisom lekárskych snímok Táto subkategória zahŕňa: - analýzu a interpretáciu lekárskych vyobrazení (rentgeny, elektrokardiogramy, endoskopie a podobné).

Táto subkategória vylučuje: - služby nemocníc hospitalizovaným pacientom, pozri 86.10.1 - služby lekárskych laboratórií, pozri 86.90.15

 86.22.19 Ostatné služby špeciálnej lekárskej praxe Táto subkategória zahŕňa: - konzultačné služby v oblasti pediatrie, gynekológie-pôrodníctva, neurológie a psychiatrie a rôzne zdravotnícke služby - predoperačné konzultantské služby - liečebné služby ambulantným pacientom v nemocniciach, ako napr. dialýza, chemoterapia, inzulínová liečba, respiračná terapia, radiačná terapia a podobné

Táto subkategória vylučuje: - služby nemocníc hospitalizovaným pacientom, pozri 86.10.1 - stomatologické služby, pozri 86.23.1 - služby poskytované pôrodnými asistentkami, pozri 86.90.11 - služby poskytované zdravotnými sestrami, pozri 86.90.12 - fyzioterapeutické služby, pozri 86.90.13 - služby lekárskych laboratórií, pozri 86.90.15 - poradenské služby v oblasti plánovaného rodičovstva bez lekárskeho ošetrenia, pozri 88.99.19 


86.23

 

 

 

 

 

 

 

 

86.90

Zubná lekárska prax

86.23.1 Stomatologická starostlivosť

86.23.11 Ortodontická starostlivosť Táto subkategória zahŕňa: - ortodontické služby, t.j. liečba vyčnievajúcich zubov, nesprávneho skusu, predkusu atď. vrátane operácie zubov v rámci nemocníc - služby v oblasti orálnych chirurgických zákrokov - ostatné špecializované stomatologické služby, napr. v oblasti periodontiky, pedodontiky, endodontiky a rekonštrukcie

86.23.19 Ostatná stomatologická starostlivosť Táto subkategória zahŕňa: - diagnostické a liečebné služby onemocnení pacienta alebo anomálií ústnej dutiny a služby zamerané na prevenciu dentálnych chorôb. Tieto stomatologické služby môžu byť poskytované na zubných klinikách, ako napr. patriacich k školám, podnikom, domovom dôchodcov atď., ako aj vo vlastných konzultačných miestnostiach. Pokrývajú služby všeobecnej stomatológie, ako napr. pravidelné zubné prehliadky, preventívnu zubnú starostlivosť, ošetrenie zubného kazu atď. 

 

Ostatná zdravotná starostlivosť

86.90.11 Služby starostlivosti počas gravidity Táto subkategória zahŕňa služby autorizovaných osôb, iných ako lekári: - služby ako napr. dozor počas tehotenstva a pôrodu - dozor nad matkou po pôrode - služby v oblasti plánovaného rodičovstva s lekárskym ošetrením

86.90.12 Ošetrovateľské služby Táto subkategória zahŕňa služby autorizovaných osôb, iných ako lekári: - služby v oblasti opatrovateľstva (bez prijatia do nemocnice), poradenstvo a prevencia pre pacientov doma, poskytnutie materskej starostlivosti, detská hygiena, atď.

Táto subkategória vylučuje: - opatrovateľské služby v pobytových zariadeniach, pozri 87.10.10

86.90.13 Služby poskytované fyzioterapeutmi Táto subkategória zahŕňa služby autorizovaných osôb, iných ako lekári: - služby v oblasti fyzioterapie, ergoterapie atď.

86.90.14 Služby sanitných vozidiel Táto subkategória zahŕňa: - služby zahŕňajúce prepravu pacientov sanitkou, s alebo bez resuscitačného zariadenia alebo zdravotného personálu

86.90.15 Služby zdravotníckych laboratórií

Táto subkategória vylučuje: - služby nelekárskych testovacích laboratórií, pozri 71.20.1 - testovacie služby v oblasti hygieny potravín, pozri 71.20.11

86.90.16 Služby krvných, spermiových a orgánových bánk Táto subkategória zahŕňa: - služby poskytované krvnými, spermiovými, embryonálnymi, tkanivovými bankami a bankami transplantačných orgánov vrátane uskladnenia a katalogizácie preparátov, ktoré sú k dispozícii, vyhľadávanie zhodnosti medzi darovanými preparátmi s potencionálnymi príjemcami atď.

86.90.17 Diagnostické služby bez opisovania Táto subkategória zahŕňa: - služby obrazového diagnostikovania bez analýzy alebo interpretácie, napr. rentgen, ultrazvuk, magnetická rezonancia atď.

86.90.18 Služby v oblasti duševného zdravia Táto subkategória zahŕňa služby autorizovaných osôb, iných ako lekári: - služby v oblasti duševného zdravia poskytované psychoanalytikmi, psychológami a psychoterapeutmi 86.90.19 Ostatné služby v zdravotnícve i. n. Táto subkategória zahŕňa: - ostatné služby zdravotného personálu i. n., ako napr. rehabilitačné lekárstvo, akupunktúra, aromaterapia, logopédia, homeopatia, nutričná terapia, atď. Tieto služby sú poskytované autorizovanými osobami, inými ako lekári.

Táto subkategória vylučuje: - služby ako sú fyzioterapia a ergoterapia, pozri 86.90.13


93.11

Prevádzka športových zariadení

93.11.10 Prevádzka športových zariadení Táto subkategória zahŕňa: - služby prevádzky a sprístupnenia krytých a nekrytých športových zariadení, ako sú štadióny, arény, klziská, plavárne, športové ihriská, golfové ihriská, kolkárne, tenisové kurty, jazdiarne atď. - prevádzku automobilových pretekárskych dráh, psích a konských dostihov - organizačné a prevádzkové služby organizovania športových akcií vo vlastných krytých alebo nekrytých zariadeniach organizácií pre profesionálov alebo amatérov

Táto subkategória vylučuje: - prevádzkové služby lyžiarskych vlekov pozri 49.39.20 - manžérske služby nerezidenčných nehnuteľností za poplatok alebo na základe zmluvy, pozri 68.32.13 - prenájom rekreačného a športového náčinia, pozri 77.21.10 - služby fitnescentier, pozri 93.13.10 - služby parkov a pláží, pozri 93.29.11


93.12

Činnosti športových klubov

93.12.10 Služby športových klubov Táto subkategória zahŕňa: - služby organizovania a manažmentu športových akcií športovými klubmi ponúkajúcimi možnosť športovania, napr. futbalové kluby, kolkárske kluby, plavecké kluby, golfové kluby, boxové kluby, kluby zimných športov, šachové kluby, atletické kluby a pod.

Táto subkategória vylučuje: - služby športového výcviku poskytované samostatnými učiteľmi, trénermi, pozri 85.51.10 - prevádzkové služby športových zariadení, pozri 93.11.10 - organizovanie a prevádzkovanie športových akcií športovými klubmi vo vlastných krytých alebo nekrytých zariadeniach pre profesionálov alebo amatérov, pozri 93.11.10


93.13

Fitnescentrá

93.13.10 Služby fitnescentier Táto subkategória zahŕňa: - služby poskytované fitnesovými a posilňovacími klubmi a zariadeniami Táto subkategória vylučuje: - služby výuky športu samostatnými učiteľmi, trénermi, pozri 85.51.10


93.21

Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

93.21.10 Služby zábavných parkov a lunaparkov Táto subkategória zahŕňa: - služby zábavných parkov - služby atrakcií a pútí - služby kolotočov - prevádzkové služby historických železníc


95.11

Oprava počítačov a periférnych zariadení

95.11.10 Oprava počítačov a periférnych zariadení Táto subkategória zahŕňa: - služby opráv počítačov, počítačového zariadenia a periférneho vybavenia: * osobné počítače (desktopy) * laptopy * mechanika magnetických diskov, flashov a iných úložných zariadení * mechanika optických diskov (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) * tlačiarne * monitory * klávesnice * myši, joysticky a trackball (gulička v myši) * špecializované počítačové terminály * počítačové servery * skenery vrátane skenerov čiarových kódov * čítačky smart kariet * helmy virtuálnej reality * počítačové projektory Táto subkategória tiež zahŕňa: - služby opravy a údržby: * počítačových terminálov ako sú bankomaty (ATM); terminály na predajných miestach, ktoré nie sú obsluhované mechanicky * ručných počítačov (PDA)

Táto subkategória vylučuje: - služby opráv a údržby fotokopíriek, pozri 33.12.16 - služby opráv a údržby modemov, pozri 95.12.10


95.12

Oprava komunikačných zariadení

95.12.10 Oprava komunikačných zariadení Táto subkategória zahŕňa: - služby údržby a opravy televíznych a rádiových vysielačov - služby údržby a opravy telefónov, mobilných telefónov, pagerov a faxov - služby údržby a opravy komerčných televíznych kamier a videokamier


95.21

Oprava spotrebnej elektroniky

95.21.10 Oprava spotrebnej elektroniky Táto subkategória zahŕňa: - služby údržby a opravy spotrebnej elektroniky: * televízne a rádiové prijímače * videorekordéry * CD prehrávače * domáce videokamery Táto subkategória vylučuje: - služby údržby a opravy kalkulačiek, pozri 33.12.16 - služby údržby a opravy komerčných televíznych kamier a videokamier, pozri 95.12.10


95.22

Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

95.22.10 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu Táto subkategória zahŕňa: - služby opráv domácich elektrospotrebičov, napr. chladničiek a mrazničiek, umývačiek riadu, práčok a sušičiek pre domácnosť, domácich elektrických zariadení na varenie a kúrenie, vysávačov a iných malých elektrospotrebičov pre domácnosť - služby opráv domáceho a záhradkárskeho vybavenia, napr. kosačiek na trávu, obrubovačov, rozmetávačov snehu, vysávačov opadaného lístia, rezačiek atď.


95.23

Oprava obuvi a koženého tovaru

95.23.10 Oprava obuvi a koženého tovaru Táto subkategória zahŕňa: - špecializované služby opráv obuvi, batožiny a tašiek


95.24

Oprava nábytku a domácich zariadení

95.24.10 Oprava nábytku a domácich zariadení Táto subkategória zahŕňa: - obnovu čalúnenia, opravy a renovácie domáceho nábytku a vybavenia Táto subkategória tiež zahŕňna: - montáž samostatne stojacich kusov nábytku


95.25

Oprava hodín, hodiniek a šperkov

95.25.11 Oprava hodín a hodiniek Táto subkategória vylučuje: - služby opráv hodín, dátumových pečiatok, časových zámok a podobných zariadení zaznamenávajúcich čas, pozri 33.13.11


95.29

Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

95.29.11 Oprava a úprava odevov a bytových textilných výrobkov Táto subkategória zahŕňa: - opravy odevov, opravu a renováciu použitých textilných odevov

95.29.12 Opravy bicyklov

95.29.13 Opravy a údržba hudobných nástrojov Táto subkategória zahŕňa: - služby údržby a opravy hudobných nástrojov - ladenie pián a iných hudobných nástrojov

95.29.14 Opravy a údržba športových výrobkov Táto subkategória zahŕňa: - služby opravy a údržby lyží, snowboardov, vodných lyží, surfovacích dosiek a podobnej výstroje; korčule a kolieskové korčule - služby opravy a údržby ostatných predmetov a náčinia pre šport (tenisové a badmint. rakety, golfové a hokejové palice atď.)

Táto subkategória vylučuje: - opravu športových a rekreačných zbraní, pozri 33.11.14

95.29.19 Oprava ostatného tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i. n. Táto subkategória zahŕňa: - služby opráv domácich predmetov a zariadení i. n., napr. osvetľovacích telies, hračiek, kníh a ostatných osobných potrieb a predmetov pre domácnosť - služby ako rezanie kľúčov, laminovanie preukazov plastikom Táto subkategória vylučuje: - opravu ručných elektrických nástrojov, pozri 33.12.17 - služby opráv a reštaurovania umeleckých prác, pozri 90.03.11


96.01

Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka

96.01.11 Práčovne Táto subkategória zahŕňa: - služby čistenia textilu v samoobslužných práčkach na mince 96.01.12 Chemické čistenie (vrátane čistenia kožušinových výrobkov) Táto subkategória zahŕňa: - služby chemického čistenia odevov a iného textilu, kožušinových a kožených výrobkov

96.01.13 Žehliarne Táto subkategória zahŕňa: - služby žehlenia odevov a iných textilných výrobkov

96.01.14 Farbiarne Táto subkategória zahŕňa: - služby farbenia odevov a iných textilných výrobkov, nesúvisiace s ich výrobou

Táto subkategória vylučuje: - služby farbenia vlákien, priadzí a tkanín, pozri 13.30.11, 13.30.13

 96.01.19 Ostatné služby čistenia textílií Táto subkategória zahŕňa: - služby prania, čistenia a žehlenia textilných odevov pre kolektívy a podniky - služby prania, čistenia a žehlenia pre práčovne - služby prania, čistenia a žehlenia pre domácnosti - služby čistenia textilu, nábytku a kobercov u zákazníka - čistenie kobercov, čalúnnickej látky, závesov atď. - služby dodávok detských plienok Táto subkategória tiež zahŕňa: - služby odvozu a dovozu bielizne

Táto subkategória vylučuje: - požičiavanie šatstva, pozri 77.29.15 - služby chemického čistenia, pozri 96.01.12


96.02

Kadernícke a kozmetické služby

96.02.11 Kadernícke služby pre ženy a dievčatá Táto subkategória zahŕňa: - služby umývania, úprav, strihania vlasov a ostatných kaderníckych služieb pre ženy a dievčatá

96.02.12 Kadernícke a holičské služby pre mužov a chlapcov Táto subkategória zahŕňa: - služby umývania, úprav, strihania vlasov a ostatných kaderníckych služieb pre mužov a chlapcov - služby holenia a strihania brady a fúzov

96.02.13 Kozmetické služby, manikúra a pedikúra Táto subkategória zahŕňa: - kozmetické ošetrenie tváre - manikúru a pedikúru - poradenské služby v oblasti kozmetiky, starostlivosti o pleť a make-up

Táto subkategória vylučuje: - služby zdravotnej starostlivosti ako napr. estetické zákroky (facelift), pozri 86.10.11

96.02.19 Ostatné kozmetické služby Táto subkategória zahŕňa: - osobnú hygienu, starostlivosť o telo, depilácie, ošetrenie ultrafialovými a infračervenými lúčmi a ostatné hygienické služby

Táto subkategória vylučuje: - služby lekárskeho ošetrenia, pozri divíziu 86 96.02.2 Ľudské vlasy, nespracované 96.02.20 Ľudské vlasy, nespracované


96.03

Pohrebné a súvisiace služby

96.03.1 Pohrebné a súvisiace služby

Táto kategória vylučuje: - náboženské pohrebné služby, pozri 94.91.10

96.03.11 Cintoríny a kremačné služby Táto subkategória zahŕňa: - prevádzkové a udržiavacie služby cintorínov, starostlivosť o hroby a cintoríny - kremačné služby - prenájom alebo predaj hrobov

96.03.12 Služby pohrebného ústavu Táto subkategória zahŕňa: - služby usporiadania pohrebných a kremačných obradov - služby pochovávania a exhumácie - služby balzamovania, poskytovanie siení - prepravu tiel zosnulých Táto subkategória tiež zahŕňa: - pohrebné služby pre domáce zvieratá


96.04

Služby týkajúce sa telesnej pohody

96.04.10 Služby na zlepšenie telesnej pohody Táto subkategória zahŕňa: - služby telesnej pohody ako sú turecké kúpele, sauna a parný kúpeľ, soláriá, kúpele, salóny na redukciu váhy, masáže (s výnimkou terapeutických masáží) a podobné

Táto subkategória vylučuje: - služby lekárskej masáže a terapie, pozri 86.90.13, 86.90.19 - služby zariadení fitnescentier a posilňovní, pozri 93.13.10


96.09

Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

96.09.11 Starostlivosť o domáce zvieratá Táto subkategória zahŕňa: - služby súvisiace s výcvikom domácich zvierat - ubytovanie zvierat a starostlivosť - ubytovacie služby pre domáce zvieratá (útulky pre psov) - služby úpravy vzhľadu domácich zvierat a tetovacie služby

Táto subkategória vylučuje: - veterinárne služby pre domáce zvieratá, pozri 75.00.11 - služby súvisiace s výcvikom športových a zábavných zvierat, pozri 93.19.13

96.09.19 Ostatné služby i. n. Táto subkategória zahŕňa: služby svadobných kancelárií, tetovacie služby, služby telového piercingu

 

Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 01 02 03 04 05 06
Celý mesiac
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár

V prípade, že máte záujem dostávať náš newsletter, zadajte Vašu e-mailovú adresu.

Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať