S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

INFORMÁCIE O PRIPRAVOVANOM NOVOM ZÁKONE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O PRIPRAVOVANOM NOVOM ZÁKONE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od 25. mája 2018 budeme mať úplne nový Zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bude v súlade s Nariadením EÚ. Návrh nového zákona prešiel pripomienkovým konaním ( 1012 pripomienok). Bol výrazne prepracovaný a predložený do Národnej rady SR na schvaľovanie. Konečnú podobu nového zákona budeme mať k dispozícii približne začiatkom nového roka, keď prejde celým schvaľovacím procesom v NRSR, v ktorom príde samozrejme ešte k viacerým zmenám. 

Skvelá správa je, že po pripomienkovom konaní sa zmenila v návrhu zákona právna odbornosť zodpovedných osôb na odborné vedomosti, čo podľa dôvodovej správy k zákonu bude napr. absolvovanie školenia. Skúšky zodpovedných osôb už nebudú existovať. Súčasné zodpovedné osoby podľa prechodného ustanovenia budú naďalej zodpovednými osobami, bude im stačiť len preškolenie podľa nového zákona. Avšak u väčšiny prevádzkovateľov budú zodpovedné osoby povinné, bez ohľadu na počet zamestnancov či oprávnených osôb. 

Zlá správa je, že hoci väčšina pripomienok bola ohľadom obrovských pokút ( 2 % alebo 4 % z celosvetových tržieb prevádzkovateľa za predchádzajúce účtovné obdobie alebo 20 miliónov Eur, podľa toho čo bude vyššie ), k úpravám pokút v zákone neprišlo. 

Úrad na ochranu osobných údajov bude zriaďovať po Slovensku detašované pracoviská, v súčastnosti je úrad len v Bratislave. Takže sa môžeme pripraviť na obrovský nárast kontrol. 

Školenia podľa NOVÉHO zákona budeme vykonávať od MARCA 2018, keď už bude zákon schválený. Úrad na ochranu osobných údajov bude kontroly vykonávať až do 24. mája 2018 podľa súčasného zákona.

Všetky termíny nájdete v menu ŠKOLENIA A SEMINÁRE - Zákon o ochrane osobných údajov podľa NARIADENIA EÚ od 25.5.2018

Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Celý mesiac
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár
Najbližšie termíny školení
Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať