S nami podnikáte bez starostí...
0 položiek
Cena: 0 €
Zobraziť košík

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie od 1.1.2023

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie od 1.1.2023

Často sa vyskytujú prípady, kedy pre podnikateľa alebo firmu pracujú rodinný príslušníci. Niekedy ide len o vypomáhanie v nejakom menšom rozsahu. Otázkou je, či musí takýto podnikateľ alebo firma uzavrieť s rodinným príslušníkom pracovnú zmluvu alebo dohodu.

 

Samozrejme, ak je uzatvorený pracovno- právny vzťah, tak sa musia dodržať minimálne mzdové nároky.

 

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 v § 2a definuje, čo nie je nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním. Posledná novela č. 112/2022, ktorá bude účinná od 1.1.2023 zmení u eseročiek počet spoločníkov z jedného na dvoch, tzn. že nie len jednoosobové ale už aj dvojosobové eseročky budú môcť využiť výnimku, kedy práca rodinných príslušníkov nie je považovaná za nelegálne zamestnávanie.

 

  • § 2a ( Zmena od 1.1.2023 )

(1) Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1 ) alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený,8a) je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

 

(2) Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený,8a) je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

 

UPOZORNENIE: Hoci sa rozširuje definícia kedy nejde o nelegálnu prácu či nelegálne zamestnávanie z jednoosobovej eseročky na dvojosobovú, stále ostáva zachovaná podmienka, že prácu môže vykonávať uvedená blízka osoba a tá musí byť dôchodkovo poistená, alebo študent, žiak, dôchodca. Dôchodkovo poistené osoby sú napr. zamestnanec, dôchodkovo poistená SZČO, osoba poberajúca rodičovský príspevok, peňažný príspevok na opatrovanie, alebo výkon osobnej asistencie.

Kalendár školení a seminárov
   
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07
Celý mesiac
Nákupný košík
Počet položiek: 0
Cena: 0 €
Odberový formulár

V prípade, že máte záujem dostávať náš newsletter, zadajte Vašu e-mailovú adresu.

Naše hodnoty

poskytovať profesionálnu starostlivosť

budovať partnerský vzťah založený na kvalite a dôvere

prinášať konkrétny úžitok

neustále sa zdokonalovať